45469

A „Boldogság érzése” címmel mutatta be műveit április 14 és 25 között a lévai közönségnek Juhász Sylvia a Junior kultúrközpont első emeleti kiállítótermében.
A neves amerikai prózaíró, Theodore Dreiser szavai szerint az ember minden nővel boldog lehet, ha csodálja. A művésznő alkotásait szemlélve ez az állítás akár be is igazolódhat, hiszen már első látásra belefeledkezhetünk az alkotó egyértelmű kifejezésmódjába. Nincs szükség bő képleírásokra, magyarázó szóözönre, mert Sylvia képei szemlélésük közben rászolgálnak a kimondott néma, rácsodálkozó hallgatásra.
A művésznő, a lévai járás székhelyétől nem messzire lévő kisvárosában, Zselízen él és alkot. A képzőművészet alapelemeit már a művészeti alapiskola hét évig tartó látogatása során elsajátította. Két középiskolát is elvégzett, a szeredi kereskedelmi akadémiát és a trencséni ruhatervezői szakközépiskolát, dizájn szakon.
A képzőművészet világa annyira magával ragadta, hogy tanulmányait befejezvén minden megszerzett tudásának és képességének azonnal érvényt akart szerezni. Alkotásainál főleg a pasztell, akril, akvarell, tus és grafit technikákat alkalmazza, de szívesen dolgozik olajjal is vászonra. Szívéhez közel áll a formatervezés, az emberi test változatos, vélt, vagy valós átalakulásai, ezek aprólékos részletei. Műveiben főleg a mindenkori nőt ábrázolja, annak, érzéseivel, titkaival és vágyaival teli mivoltját, amely ugyanúgy jellemzi önmagát az alkotót is. Ő az a nő, aki minden érzése kifejezését a vásznon szeretné viszontlátni. Élénk színei vidám játékával igyekszik életre kelteni a játékosságot, a képzeletet, amely helyenként teljes absztrakcióba torkollik. A művésznő esetében bátran elmondhatjuk, hogy festészetében egy életre szóló kedvtelésre bukkantunk, amely tovább motiválja a művészet titokzatos világának megismerésében. Őszintén örül annak, ha úgy látja, képei gazdagítják a szemlélőket, örömet szereznek és világosságot gyújtanak a szívekben. Hálával tartozik a sorsnak, hogy teljes értékű emberként alkothat és művei cseppenként emelhetik az alkotóvilág duzzadó tengerét, minden alkalommal odaadva magából egy darabot. Krédója, saját bevallása szerint: „az énemet képeimben találjátok”…

(A képek kattintással nagyítható!)
45469a45469b45469c

Wirth Jenő/Felvidék.ma