tokes laszlo 2

A Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak Emléknapja alkalmából, Tőkés László EP-képviselő brüsszeli irodájában fogadta a felvidéki Krivánszky Miklóst,  a Deportálások Áldozatainak és Leszármazottaiknak Szövetsége elnökét, aki szervezete tagjainak köszönetét tolmácsolta.
Tőkés László brüsszeli tevékenysége megkezdése óta támogatja a csehországi kényszermunkára hurcolt felvidéki magyarok kárpótlási igényeit, több ízben személyesen is felkereste a tragédiák túlélőt.
Krivánszky ismertette kárpótlási kérelmeik jelenlegi helyzetét, az erdélyi képviselő pedig további támogatásáról biztosította vendégét. Elismeréssel szólt a magyarság melletti kiállásukért. Tőkés László Krivánszky Miklóst kérte fel arra, hogy továbbítsa üdvözletét a szövetség tagjainak.
Krivánszky felidézte: az ősi felvidéki szálláshelyein élő, magyar ajkú lakosokat – a második világháború utáni csehszlovák kormányzat kegyetlen megtorló akciójaként – 1946. november 19. és 1947. február 25. között száműzték Csehország korábban németek által lakott részeibe. Helyükbe nyomban szlovák telepeseket költöztettek. A magyarok kényszerkitelepítése hadműveletszerűen, vagyonuk elkobzásával, előre elkészített névjegyzék alapján történt. Emberpiacra kerültek: mezőgazdasági cselédmunkát végeztettek velük, sokszor fizetség nélkül. A csehszlovák hatalom cinikusan és törvénysértően egy korabeli, általános munkakötelezettségről szóló törvényre (88/1945) hivatkozott, amikor e hatvan-hetvenezer magyart származási alapon, emberi méltóságától megfosztva rabszolgasorba taszította szülőföldjétől távol.

Felvidék.ma