45531 2

Kedvező fordulatot vett a héten a Nyitra Megyei Önkormányzatban a korábban eltervezett Ipoly-hidak megépítésének ügye. Farkas Iván, az MKP megyei frakciójának vezetője arról értesítette a Felvidék.ma portált, hogy megnyílt a visszatérés lehetősége a két korábbi projekthez: a Helemba-Ipolydamásd és az Ipolypásztó-Vámosmikola közötti híd megépítéséhez.
Amint arról már beszámoltunk, Milan Belica (Smer) megyefőnök a Nyitra megyei közgyűlés elé márciusban benyújtotta a szlovák-magyar határon megvalósítandó beruházásokra vonatkozó határozati javaslatát. Ebben azonban nem szerepelt az előző ciklusban előkészített két fentebb említett híd megépítésének a terve, helyette a Dunaradvány – Neszmély közötti komp valamint az Ipolyszakállas -Tésa közötti Ipoly-híd jóváhagyását javasolta. Farkas Iván kezdeményezésére a képviselőtestület akkor elnapolta a határozat elfogadását. A kedvező fordulat aztán hétfőn, április 28-án következett be. 45531 1
„A Nyitra Megyei Tanács ülésén mintegy másfél órán át tárgyaltunk az új határátkelőkről, köztük a Duna-kompról és az új Ipoly-hidakról szóló napirendi pontról. A megye elnöke és a megyei hivatal főosztályvezetői hasonló határozati javaslatot tettek a tanács elé, mint korábban, a március 24-i képviselőtestületi ülés elé, azzal a különbséggel, hogy a javasolt két beruházás (Dunaradvány – Neszmély, Ipolyszakállos -Tésa) jóváhagyása helyett azok tudomásul vételét javasolták, mivel az elnapolás ellenére a kormányfők által március 27-én aláírt együttműködési szándéknyilatkozatba bekerültek”, magyarázta Farkas Iván. A tanács tagjaként ekkor azt javasolta, térjenek vissza az általa még 2008-ban beterjesztett és az akkori képviselőtestület által elfogadott két Ipoly-hídhoz (Helemba – Ipolydamásd, Ipolypásztó -Vámosmikola), melynek építését 2012-ben a két partner, a Nyitra Megyei Önkormányzat és a magyarországi Nemzeti Ingatlan Fejlesztő Zrt. elhalasztotta az Európai Unió most kezdődő, új költségvetési időszakára. Ráadásul a magyarországi oldalon időközben megoldódtak az építkezést akadályozó környezetvédelmi bonyodalmak is, elkészült a hidak teljes tervdokumentációja, sőt a hidak építkezési engedélyét is kiállították. „Javaslatomat nagymértékben megerősítette a magyarországi politikai szintről jövő újabb impulzus, amely szintén a korábban eltervezett két hídhoz való visszatérést kezdeményezi”, mondta Farkas.
Nyitra megye vezetése két feltételhez köti a visszatérést: oldódjon meg az előfinanszírozás kérdése (e rendelkezés megtalálható az aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban) és a hidak műszaki teherbírása az Európai Unió (EU) szabályzata alapján a lehető legalacsonyabb legyen, ennek köszönhetően a lehető legköltségkímélőbb hidak épüljenek fel. „Azzal érveltem, hogy az Eurocode-szabályzat szerint az EU olyan hidak megépítését támogatja, amelyek műszaki teherbírása legalább 12,5 tonna. Emellett közlekedési teherbírásuk lehet 3,5 tonna is. Emiatt módosítani kell az elkészült tervdokumentációkat”, tájékoztatott a frakcióvezető.
Végül a benyújtott határozati javaslat visszavonása mellett döntött hétfői ülésén a megyei tanács, a következő körben az érintett megyei szakmai bizottságoknak kell a körülményeket megvitatniuk, mielőtt végleg dönt a megyei képviselőtestület. „A Nyitra Megyei Tanács ülésén tehát kedvező fordulat történt, megnyílt a visszatérés lehetősége a két korábbi hídhoz. A másik javasolt tétel, a Dunaradvány – Neszmély közötti komp ügye megyei szinten mindezzel érintetlen maradt, nyilván a következő képviselőtestületi ülésen tudomásul vesszük a két kormányfő által aláírt szándéknyilatkozat idevágó rendelkezését és jóváhagyjuk a pályázat elkészítését”, véli Farkas, hozzátéve: amennyiben a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselőtestülete március 24-én határozatban fogadta volna el a két új beruházás tervét, s amennyiben nemet mondott volna a javaslat elnapolására, akkor a most kezdődő hétéves uniós költségvetési időszakban más beruházás nem valósulhatott volna meg, mint az újonnan javasolt Ipoly-híd és a Duna-komp. Így viszont lehetőség nyílik a helembai és ipolypásztói hidak megépítésére.

BA, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39559,45460″}