45946

Tizenötödik alkalommal adták át május 23-án Ipolyságon, a Fegyverneki Ferenc Egyházi Iskola kápolnájában a Millenniumi Ösztöndíjat. A díjat az ipolysági gimnázium három volt diákja, Molnár Imre történész, diplomata, Vanda Károly ipolyszalkai esperesplébános és Csáky Pál politikus, író alapította a legtehetségesebb diákok támogatására a 25. érettségi találkozójuk alkalmából.45946 1
Azóta minden évben megjutalmaznak két ipolysági gimnazista diákot, egyet a Szondi György Magyar Tannyelvű Gimnáziumból és egyet a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolából, akiket kiváló tanulmányi eredményeik, a különböző versenyeken elért eredményeik, példás magaviseletük és a gimnáziumi közösségért vállalt munkájuk alapján iskolájuk tanári kara a kitüntetésre méltónak talál. A díjazottak minden évben egy hetes Budapesti kirándulást kapnak, valamint egy évig birtokolhatják a Millenniumi Ösztöndíjhoz tartozó, a magyar koronaékszereket ábrázoló vándor plakettet.
Idén csakúgy, mint az elmúlt években a két iskola tantestülete titkos szavazással döntött a kitüntetendőkről. Az alapító okirat szerint az ösztöndíjban részesülő diákoknak a kiváló tanulmányi eredményeik mellett tudományos vagy művészeti versenyeken is kiugró teljesítményt kell nyújtaniuk. Idén Pálffy Ágnes és Novák László nyerték el a kitüntető támogatást, a jó tanulmányi eredményeik mellett mindketten kiváló eredményeket értek el különböző diákversenyeken is.

dé, Felvidék.ma
45946 245946 345946 4
{iarelatednews articleid=”40056″}