46051

Alexy Lajos, egy rozsnyói fiatalember, aki fél év alatt Miskolcról Budapesten át Magyaróvárra, majd vissza Rozsnyóra vándorolt.
Naponta jegyzeteket írt élményeiről, melyben fontos szerepet kap az 1848-as kasssai ütközetben, melyben részt kellett vennie.
„Sokat lehetne itt a múlt évről szóllanom, hiszen eddig életemnek legemlékezetesebb éve volt az! Jelenleg azonban 1849-i április 10-én azt sem hely, sem idő nem engedi. Mindamellett ennyit. Sokat tapasztalék; sok szép, de sok bús pillanatim is valának. Az önuralkodásbani rendítetlen önállóságot azonban, kútfejét a valódi emberi életnek, s ezért legfőbb célját földi létemnek még nem tudám magamévá tenni. Áll e kötet: a 31-dik füzettől a 60-ig füzetig beszámítólag 246 írott lapból.”
A napló egy antikváriumból került az magyarországi Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. A huszonkét éves fiatalember feljegyzéseiből a nevezetes esztendő hétköznapjait is megismerhetjük. A könyvet a helyszínek, az események és Alexy Lajos életének dokumentumai illusztrálják.
Kiadja a Balassi Kiadó (Budapest)
Helle Mária, Felvidék.ma