46558u

Egy kis méretű, ám tartalmában gazdag, küllemében tetszetős könyvet jelent meg a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás gondozásában. A Hazám, Felvidék elnevezésű könyv csaknem 200 oldalán mintegy 20 író, költő, publicista vall a Felvidékkel, illetve szűkebb régiójukkal kapcsolatos gondolatairól, gazdag képes illusztrációkkal kiegészítve.
A kötet az 1994. január 8−ai komáromi nagygyűlés 20. évfordulója alkalmából került kiadásra, ennek megfelelően megtalálhatók benne a nagygyűlés dokumentumai is. A visszaemlékezésre a rendezvény megszervezésének egyik meghatározó alakja, Kvarda József vállalkozott.

Pásztor István, a kötet felelős kiadója lapunknak nyilatkozva elmondta, egy olyan kiadvánnyal kívántak emlékezni a történelmi eseményre, mely szemlélteti, miért is szól önrendelkezésünk küzdelme. A magyarok által lakott Felvidék szinte valamennyi tájegységéről kapunk „ízelítőt”. „A keresztény hit mellett a szülőföld szeretete volt az az erő, amely a történelem legnehezebb időszakaiban is megtartotta a magyarságot. A szülőföld minden ember életében meghatározó jelentőségű, még ha sokan sokszor nem is tudatosítják ezt vagy megfeledkeznek róla. A szülőföld az a hely, ahová mindig visszavágyunk, bármely szögletébe is kerüljünk a világnak” – mondta Pásztor István. Az írásokban a magyarság számos nagyja is megjelenik, Szent István királytól kezdve egészen gróf Esterházy  János felvidéki mártír politikusig. Nem véletlen, hogy a könyv kiemelt figyelmet szentel Esterházynak, annak a férfiúnak, akinek szülőföldjén még ma sem szolgáltattak igazságot! „Ez őseink földje. Ahol összeköt bennünket a közös kultúra, a hagyományaink tisztelete, a közös nyelv. De csak akkor válik valóban hazánkká ez a föld, ha mindannyian, akik itt élünk, és szívünkben hordjuk magyarságunk értékeit, védelmezzünk közösségünk érdekeit és összefogunk. Ha olyan hűséggel viseltetünk nemzetünk iránt, mint azok, akik követendő példaként és felvidéki magyar írókként ebben a zsebkönyvben helyet kaptak” – tette hozzá a könyv kiadója.

Pásztor István előszavát követően Duray Miklós: Tudjuk−e néven szólítani szülőföldünket? című írásával indul a könyv, amely átfogó képet ad szülőföldünk tájegységeiről is. További tartalom: Kulcsár Ferenc: Életről, hitről, magyarságról; Bodnár Éva: Hazafelé (vers) ; Dobos László: Szülőföldem; Koncsol László: Miért maradtam; Ozsvald Árpád: Hettita ballada; Balassa Zoltán: Hazám a Felvidék? ; Dunajszky Géza: Az ázott rög illata; Pósa Lajos: Magyar vagyok, magyar, / Verje meg az Isten! (versek); Batta György: Első olvasókönyvem; Mács József: Szülőföld szerelem; Petőfi Sándor: Magyar vagyok; Hrubík Béla: Egy kis palóc faluban születtem; Csáky Pál: Édes szülőföld; Török Elemér: Köszönet mindenért neked; Duba Gyula: Szülőföldemről; Gyurcsó István: Az unokák megszületnek (vers) ; Sajó Sándor: Magyarnak lenni (részletek) ; Gál Sándor: Kiapadhatatlan forrásaink; Zirig Árpád: Hazám, a Csallóköz; Oriskó Norbert: Mátyusföldi morzsák; Molnár Imre: Esterházy zsoltár; Kulcsár Ferenc: Esterházy János ismeretlen levele; A komáromi nagygyűlés állásfoglalása; Kvarda József: „Komárom 1994”.

A könyvben számos magyar híresség szobrának fényképe is megtalálható, köztük Szent István király (Királyhelmec, Somorja), II. Rákóczi Ferenc (Királyhelmec), Márai Sándor (Kassa), Szepsi−Laczkó Máté (Szepsi), Kossuth Lajos (Rozsnyó), Tompa Mihály (Rimaszombat), Czuczor Gergely (Érsekújvár), Jókai Mór (Komárom), Vámbéry Ármin (Dunaszerdahely), Kodály Zoltán (Galánta), Szenci Molnár Albert (Szenc), Petőfi Sándor (Pozsony), Esterházy János (Királyhelmec). A Hazám, Felvidék című könyv valamennyi iskola könyvtárának hasznos kötete lehetne. Bemutatásra kerül a II. Martosi Szabadegyetemen is. A könyvből ugyan már csak korlátozott példányszám maradt a kiadónál, ám igény esetén második, bővített kiadásra is sor kerülhet.

ON, Felvidék.ma 
A könyv megrendelhető Pásztor Istvánnal, a rra@rrakch.sk e-mail címen.
46588k