47547

Néhány hete jelentős forgalomkorlátozások vannak érvényben a losonci Ady utca és Temető utca kereszteződésében és városból ide torkolló Komensky utcán. Utóbbi utca már a 18. század közepén is járható út volt. Nevezték Jalsa utcának, Temetőalja utcának, Iskola utcának, Petrogalli utcának is. Jelenlegei megnevezését a 2. világháború után kapta.
Az utcában számos érdekes épület áll, amelyek többsége kisebb csoda folytán túlélte azt rombolást, amelyet a fentebb említett Ady és Temető utcák nem, hiszen azok épületeit beleértve a zsidó népiskolát, a rabbi házát, a rituális fürdőt, a szegényházat stb. az 1980-as évek elején teljesen lebontották s helyükön jórészt jellegtelen lakóépületek épültek fel.
Az mai utca talán leglátogatottabb épülete a Fekete Sas vendéglő, melyben különleges hangulatot teremtenek a Monarchiát idéző képek és tárgyak. Vele szemben az evangélikus egyházhoz tartozó épületegyüttes áll. Az egykori, a közelmúltban felújított evangélikus népiskola, a jelenleg felújítás alatt álló evangélikus paplak, az evangélikus templom és a Szociális és Pedagógiai Akadémia, az egykori Állami Tanítóképző épülete. Az evangélikus templom, iskola és plébánia együttese Schwandtber András (1783-1801) lelkész szolgálata alatt épült fel és Pekár Lajos, neves evangélikus lelkész szolgálati ideje alatt újították fel.
Az eredeti evangélikus templom 1783 és 1784 között épült fel, 1849 augusztusában a Losoncot elpusztító bosszú és tűz martaléka lett. Helyén Miks Ferenc és Alk József tervei alapján 1859-ben készült el az új templom. A plébánia épülete, Jakab Pál, építész tervei alapján készült 1915-16-ban. A főbejárata feletti tetőzete eredeti tervek alapján azonban csak 2005-ben készült. Az udvarában a 20. század második felében építettek fel új épületeket. Az evangélikus iskola 1911 épült fel.
Az utcában volt a város első, latin tannyelvű evangélikus iskolája is, amely 1590-ben alakult meg és református és „lutheránus” tanulói voltak. A történelmi források szerint 1690-ben evangélikus gimnázium működött (itt tanult Bél Mátyás is), amely 1759-ben szűnt meg, amikor is diákjai a református gimnáziumba léptek át. Az evangélikus elemi iskolát 1783-ban alapították. Tanítói közül Kálnicky Andrást (1815-1862) kell külön megemlíteni, naplót vezetett, melyben a város és környéke eseményeit örökítette meg szlovák nyelven.
Az utcában a evangélikus templommal szemben a 20. század elején épült fel a szódagyár épülete. Helyén ma többek között jegyzői iroda működik, melynek udvarában még ma is állnak a gyárhoz tartozó épületrészek.
A Szociális és Pedagógiai Akadémia épületét 2006-07-ben újították fel. Helyén 1783-84-ben épült fel az az iskola, amelyben az evangélikus „alsó” gimnázium, majd 1827-től gimnázium kapott helyet. Az 1849-es tűzvészben elpusztult, de rövid idő után már 1850-57-ben újjáépítették. Alapjain épült fel az Állami Tanítóképző Intézetet, melyet 1869. november 27-én nyitottak meg és az 1872-es ill. 1896-os átalakítások és bővítések nyomán, Miks Ferenc tervei alapján nyerte el mai formáját.
A Tugári patak felé haladva az iskola épületével szemben a Baptista egyház épületeit találjuk. A mai imaház alapkövét 1952-ben tették le, 1954-ben nyitották meg. Az építkezés irányításában meghatározó szerepet játszott V. Čermák lelkész, aki az 1945-1968-as években teljesített itt szolgálatot. Az imaház mellett 2000 végén épült fel a közösségi ház, amely több szervezetnek lett otthona. Rendszeresen találkoznak itt a fiatal édesanyák, programokat szerveznek a gyermekeknek, s egy cukrászda is működik az épületben.
Az imaház előtti kis téren található a város első, de mindmáig nagyon látogatott és közkedvelt artézi kútja. A kis teret 2006-ban tetőzettel látták el, a víz egészségügyi vonatkozásait egy többnyelvű táblán lehet elolvasni. A kutat 1899. január 26-án kezdték el fúrni Margóczy József irányítása alatt. A több hetes munka után 364.50 m mélységből tört fel a keresett vízsugár, amelynek hőmérséklete akkor 18°C, hozama 1260 l/óra, 30240 l/nap volt. A kút jelenlegi hozama kb. 0.4 l/mp, hőmérséklete 31 °C.
Az utca jelenleg folyó felújítása nem hagyományos felújítás. A tervezők figyelembe vették a fentebb távirati stílusban említett történelmi vonatkozásait, az artézi kút látogatottságát, azt ez az az utca, amely összeköti a városközpontot a az itteni lakótelepekkel, a temetőkkel stb. Az utcából „A megismerés útja lesz”, amely az elfogadott koncepció szerint egy nyitott a tudást és egyszerűséget hirdető könyvre fog emlékeztetni. E szellemben készülnek a járdák színes kövezetei is. bennük az épületek előtt az épületek leírást is megtalálható lesz. Terveit fiatal építészek csoportja Peter Kollár, Ivana Siláči, Martina Malachovský készítették elő szorosan együttműködve a Besztercebányai Levéltár losonci kirendeltségével, Kristína Becániová igazgatóasszonnyal és a Műemlékvédelmi Hivatal munkatársával Andrea Moravčíkovával.
A losonci önkormányzat információi szerint a felújítás 465.000 EUR-ba kerül.

Puntigán József, Felvidék.ma
A pedagogiai akademiaAz artézi kútGépek munka közbenKészül a járda

{iarelatednews articleid=”47301,47025,45046″}