48300

A szlovákiai magyar iskolák 15. tanévnyitó ünnepségét tartották Buzitán. A megjelenteket Jókai Tibor, a pedagógusszövetség elnöke köszöntötte. Beszédét alább olvashatják:

“A feladatról, elhivatottságról, mint megkülönböztetett emberi értékekről, mint kisebbségi sorsban élő nemzetrész küldetéséről, jövőjéről tűnődve a kötelesség hívó szó felel. Kötelesség megőrizni a megőrzendőt, célként jelölni meg a szellemi gyarapodást és építkezést, az anyanyelvet és a nemzetet összetartó kultúra évezredes értékeit és hagyományait, hogy Európában emelt fővel élhessük meg magyarságunkat. Kötelesség megtanítani a gyermekeinket itthon maradni, vállalni az építkezők sorsát, ahogy kötelesség a munkahelyteremtés is egy nép boldogulásához, a jövő megéléséhez.
A pedagógus kötelessége a feladatvállalás, a minőségi munka, az értékek megőrzésének és átadásának komoly feladata, ami nem nélkülözi a folyamatos önművelődést, mert a jövőteremtés alapja a hiteles minta.
A kisebbségi sorsban a feladat és a kötelesség a közösség szolgálata, ami a nemzet szeretetének gyümölcse. Ezt a gyümölcsöt a gondoskodó emberi elme növeszti, érleli, segíti gyarapodását. Termőtalaja a szülőföld, melynek gravitációja a szellem mágnesébe van ágyazva. Te magad vagy a feladat, te magad vagy az út, te magad vagy a becsület – amikor ezt felismered, te magad leszel a hűség.
Minden egyes embernek feladata és felelőssége, hogy a földlakók egész közösségét jó irányba vezesse. Ez önmagában is elég nagy terhet jelent a mindennapi életben. Az eredményekért mindenkinek aktívan kell dolgoznia.
Minden ember számára mindennapi feladat, hogy harmóniát teremtsen maga körül, hogy rendet tartson a dolgaiban és önmagában. A széthúzás a közösségek szétesését hozza, aminek felelőssége a közösség tagjait terheli. Nyugodtabbak lehetnénk mindannyian, ha jobban meg tudnánk becsülni egymást, akik részei vagyunk ugyanannak a világnak.
Az embernek az a feladata, hogy ne mindig az egyszerű dolgokat válassza, hanem kihívásai legyenek.
Az elkövetkező időszak kihívása, hogy megbirkózzunk kisiskoláink sorsának alakulásával. A 10% alá apadt magyarság nem tudja fenntartani a számarányához viszonyított magas számú iskoláit. Elgondolkodtató adatok, melyek mellett a minőségi oktatás kérdését is meg kell vizsgálni. Az értékek megőrzőse esetében nem a gazdasági tényezők a meghatározóak – nyilatkozta napjainkban köztársasági elnökünk, ami bizakodásra ad okot, hiszen a magyar ajkú kisközösségek iskola nélkül értékvesztőek lesznek. Ám mégis el kell gondolkodni a minőség és az eredményesség, a racionális iskolaszerkezet és a hatékony nevelés tényezőin. A kérdésekre a választ a szlovákiai magyar pedagógusoknak, közösségeknek, szülőknek, történelmi egyházaknak, civil szervezeteknek kell meghozni egy rég óhajtott stratégia elkészítése révén.
Kié is az iskola? Az államé? És ki az állam? Az állampolgár, a választó. Akkor a nép felsége ésszerű indokok mentén döntsön a mindenkori hatalmi tervezés ellenében. Döntsön észérvekkel, ne érzelmekkel. Kultúrát és anyanyelvet ápoló, minőségi nevelést megvalósító kisiskoláinkat nem temetni, hanem közös összefogással építeni, gyarapítani kell, erre a megmaradást érintő feladatra kell buzdítani a közösséget. Ez a dolga minden magyar település lakosságának, jelesül a helyi értelmiségnek.
2014 nyarának martosi üzenete a közoktatás megújítására vonatkozóan: a pedagógusokat meg kell tanítani hatékonyan nevelni, a tanulókat pedig eredményesen tanulni. Nem egy év feladata ez, és a feladat nem egyszerű.
Ha azonban a magyar közösség megmaradása a tét ezekkel a feltételekkel, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni a cél eléréséért, és érdekeinket alázattal alárendelni a feladat sikerességének. Így találkozik az emberi feladat és szakmai kötelesség a magyar közösség jövője érdekében. Ki kell mondani, ha nem lesznek minőségi iskoláink, a magyar értelmiség elveszti hitét a magyar iskolákban. A hiteltelen iskola pedig az enyészetté lesz.
A magyar iskolának nem csak elkötelezett magyarokat kell nevelni az anyanyelv és a nemzeti kultúra iránt, hanem sikeres magyarokat is, akik megállják a helyüket nemcsak a hazai, hanem az európai munkaerőpiacon egyaránt.
Valami újra vállalkozni mindig kockázatos. Ám a vállalkozás feladatát semmi nem írhatja felül. Itthon kell maradni, meg kell próbálni rendbe rakni a környezetet, ahol élünk, mert ha itt nem sikerül, akkor sehol sem. Mindenkinek ezt kell tennie. Hogy miért? Mert szépnek látni könnyű a világot, élhetetlennek talán még könnyebb, de olyannak látni, amilyen valójában, az az igazi feladat. S ez a legfontosabb: a feladatban az önépítkezés.
Azon kívül, hogy kiáltani kell szükség esetén, meg kell szervezni a saját védelmet és építkezést is.
Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól. Jól figyeljünk a szívünkkel, hogy fel tudjuk ismerni az igazi értéket és a jó célokat. Legyen bennünk elszántság a minőségi életre és munkára” – mondta Jókai Tibor.
Végül ezekkel a szavakkal kívánt minden pedagógusnak és diáknak sikeres és eredményekben gazdag 2014/2015-ös tanévet: “Szívemből kívánom, legyen az új iskolai év a saját magunk, a közösség és iskoláink építésének éve. Éltessük a hitet, a reményt, hogy feladatot teljesítünk, fontos küldetésünk van a világban. Higgyük, közös dolgunk olyanokat alkotni, amin nem fog az idő.”

Felvidék.ma
Fotó: Zborai Imre
Az ünnepélyes tanévnyitó Képriportját ITT>>> tekinthetik meg.
{iarelatednews articleid=”48280″}