48403

Szeptember 6-án kerül sor a már hagyományossá vált kassai barangolásokra, melyeknek témája ebben az esetben a paloták lesznek. Mai formájukat a paloták a 18. és 19. században nyerték el,  akkor, amikor a város mai arculata kialakult. Igaz, a 20. század sokat rontott az Óváros képén. Az első Csehszlovák Köztársaság megalakulása után szerették volna lebontani és életidegen funkcionalista épületekkel felváltani a Fő utca patinás épületeit, hogy a múltról semmi sem tanúskodjon. Ez csak kis mértékben sikerült, így a város lelke megmaradt.
Az épületek nem csak küllemük miatt érdekesek, hanem sokkal izgalmasabb, kik laktak bennük, illetve azokban a házakban, melyek korábban álltak az adott telken. Milyen volt a sorsuk egykori lakóiknak és az épületeknek? Ha máskor elmegyünk előttük, akkor már ismerősként köszöntenek ránk, és szinte integetnek ablakaikból a letűnt korszakok szereplői.
A hagyományt követve a Tudományos Könyvtár épülete előtt (Fő u. 10) találkoznak az érdeklődők. Akik a magyar nyelvű vezetésen kívánnak részt venni, azok szombaton, a 16:00 órai vezetésre jöjjenek el. A vasárnapi magyar nyelvű vezetés érdektelenség miatt megszűnt. A kassai magyarok egy része lusta, kényelmes, illetve nem érdeklődik városa múltja iránt, vagy azt hiszi, jobban ismeri azt. Így nem tartják fontosnak ezzel a lehetőséggel élni és a barangolásokat éltetni. Néha bizony a távolabbról jöttek többen vannak, mint a helyiek.
Kiindulópont a Forgách-palota, ezt követi a püspöki palota, majd a császárpárti Péchyek otthona, a Hadik-Barkóczy-palota, a Csáky-Dessewffy- és a Rákóczi-palota, valamint az Andrássyak lakhelye. Végül a neogótikus Jakab-palotánál kötnek ki a résztvevők, melynek belsejét is módjában áll az érdeklődőknek bemutatni.
Egyik pazarul berendezett terme külön élményt jelent. Ez fér bele abba a másfél órába, mely alatt a múltat faggatjuk.
Szeretettel várják mindazokat, akik jobban szeretnék ismerni városuk múltját, hogy otthonosabban mozogjanak benne, bensőséges viszonyban éljenek vele.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Az Andrássy-palota szarmate fejeiA Csáky-Dessewffy-palota oromzataA Jakab-palota magyaros díszítésu kandallója

{iarelatednews articleid=”47605″}