Az ülés kezdete

A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 47. soron kívüli ülését október 2-án tartották a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében.

Az ülésen tizennégy képviselő volt jelen, így a testület egyértelműen szavazóképes volt. A témákat az ülés előtt negyvennyolc órával elektronikusan kiküldték a résztvevőknek, de bárki számára elérhető volt a város hivatalos weboldalán.
Az ülést a polgármester, Hájos Zoltán nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő képviselőket, hivatalvezetőket. A jegyzőkönyvet Kocsis Erzsébet vezette. A képviselő-testület 47. soron kívüli ülésének témájával mind a tizennégy képviselő egyetértett.
Az első témák között tárgyalta a testület azt az indítványt, amely értelmében az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásra pályázik a „Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola épületének felújítása” megnevezésű projekttel. Az indítványt Hájos Zoltán terjesztette be, Bubniak Júlia ellenőrizte és Herceg Marián dolgozta ki. Ennek értelmében a pályázati támogatásból felújítanák a tetőt, homlokzatot, az épületbe új radiátorokat szerelnének, új számítógépekkel, öltözőszekrényekkel szerelnék fel. Az indítványhoz senki sem szólt hozzá, a testület egyöntetűen a támogatás mellett döntött.
A következő napirendi pontban a testület a Dunaszerdahely város és az FK DAC 1904 Rt. közötti együttműködésről tárgyalt. Bindics Zsolt, a pénzügyi bizottság elnöke és A. Szabó László alpolgármester a szerződés több pontját is érintő módosító indítványokat terjesztettek elő. A módosított részvényesi szerződést a testület elfogadta.
Szintén határozati javaslatot nyújtottak be a DAC ARÉNA Rt. egy darab részvénye eladásának jóváhagyásáról. A tizennégy képviselőből tizenhárom az indítvány mellett szavazott, egy pedig tartózkodott. Mindkét szerződés megtalálható a város hivatalos weboldalán.
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 43/677/2014 sz. határozatának módosítását is megszavazták.
Módosítás történt a Dunaszerdahely közigazgatási területén található, 3413/15. helyrajzi számú 1547 m² területű és 3413/33 helyrajzi számú 20 000 m² területű földterületeknek Dunaszerdahely város tulajdonába történő megvásárlásáról. A módosítást a testület elfogadta.

Szabó Mária, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”48791,48775,48953″}
Bindics Zsolt beterjeszti javaslatátGyülekeznek a képviselőkKezdetét veszi az ülésSoron kívüli ülés