50622

A tudomány- és művelődéstörténettel is foglalkozó szerzőnek eddig már több olyan könyve megjelent, amelyekben a magyar tudomány jeles képviselőinek munkásságával is foglalkozik. Dr. Kiss László orvostörténésszel és Ozogány Ernő technikatörténeti szakíróval közösen több könyvet is megjelentettek, talán a legismertebb ezek közül a Gondolatokból épült katedrális. Magyar orvosok, mérnökök tudósok c. munka, amely 2001-ben látott napvilágot. Az említett szerzők maguk is több „saját” könyvet publikáltak a témában az elmúlt években. Lacza Tihamér legújabb vállalkozása sajátos ötvözete a lexikonnak és az útikalauznak. A könyv Bevezetőjében ezt írja:
„Tudomány-és művelődéstörténeti barangolásaim során gyakran szembesültem azzal a kérdéssel, vajon milyen szerepet játszhatott egy-egy tudós életében a szülőföld, az a szellemi közeg, amely elindította a tudományok felé, ösztönzést adott az alkotó munkájához. Ha alaposabban szemügyre vesszük a történelmi Magyarország szellemi térképét, az egykori Alsó- és Felső-Magyarország, vagyis a mai Szlovákia területén sok olyan települést találunk, amely szülőhelye vagy működési helye volt számos magyar tudósnak, műszaki szakembernek, tudományokkal is foglalkozó tanárnak, papnak, orvosnak, közéleti szereplőnek. Jó néhányuk nevét szárnyára kapta a hír, mások csendesen, szinte észrevétlenül munkálkodtak a maguk választotta vagy a számukra kijelölt terepen. Ebben a térségben már több mint 1100 éve számos nép tagjai élnek együtt jóban–rosszban, ezért nincs semmi meglepő abban, hogy tudatosan törekednek feltérképezni a saját szerepüket az egyetemes kultúra és művelődés előrehaladásában. Még a legnehezebb történelmi időszakokban is működtek itt oktatási intézmények, olyan szellemi és tudományos műhelyek, amelyek az emberi gondolkodás fáklyavivői voltak és azok ma is, természetesen, hiszen a különböző történelmi korszak- és impériumváltások ellenére a szellem emberei továbbra is végzik a munkájukat, hogy az emberiség javát szolgálják. A következőkben egy különös tudomány- és művelődéstörténeti kirándulásra hívom az olvasókat, afféle útikalauzt kínálva, hogy a mai Szlovákia területén egykor élt és tevékenykedett, illetve ma is élő és dolgozó tudósok munkásságát röviden bemutatva térben és időben helyezzem el őket egy virtuális térképen, amelyen a települések betűrendje szerint követhetik őket nyomon.
Az anyaggyűjtés közben magam is meglepődtem, milyen sokan indultak eldugott kis falvakból, idővel teljesen elszlovákosodott vagy a magyar nyelvterületen kívüli helységekből. Egy-egy tudós, szakíró életpályáját végigkísérni már önmagában is izgalmas feladatnak tűnik, ezúttal azonban arra vállalkoztam, hogy – teljességre eleve nem törekedve – legalább röviden hírt adjak mindazokról, akik a magyar államiság kezdeteitől napjainkig a ma Szlovákiának nevezett egykori Felföldön a tudományok bűvkörébe kerültek. A kötet lapjain magyar vagy magyar származású, esetleg magyarrá lett természettudósok, orvosok, mérnökök, történészek, levéltárosok, régészek, papok, közgazdászok, irodalomtudósok, tehát a reál- és a humán tudományok művelői, képviselői egyaránt „felvonulnak”, ezzel is nyomatékot adva annak a ténynek, hogy a műveltség és a tudomány birodalma elég nagy ahhoz, hogy mindenki számára jusson benne hely.
Végül szeretnék köszönetet mondani barátomnak, szerzőtársamnak, a kiváló orvostörténésznek, dr. Kiss Lászlónak, aki hasznos tanácsokkal és észrevételekkel segített a könyv írása során.”
A könyvben közismert személyiségek mellet a feledés homályából most előhívott emberek is megtalálhatók. Az első kötet, amely az A-tól K-ig terjedő helységeket és a velük kapcsolatos tudósokat veszi számba, még tavaly decemberben megjelent, az L–Zs kötet pedig a napokban hagyta el a nyomdát. Talán nem túlzás a megállapítás, hogy ez a munka előbb-utóbb nélkülözhetetlen lesz az önkormányzati hivatalokban, az iskolákban és a könyvtárakban, de érdeklődéssel forgathatják azok is, akiket érdekel a magyar tudomány múltja és azok a jeles kutatók, orvosok, mérnökök, természet- és társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek, tudós papok, akik az egykori Felvidékhez kötődnek.

Felvidék.ma