SZMK kerekasztal
Kép: archívum

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottságának következő ülésre január 13-án 10:00 órakor kerül sor Somorján. Alábbiakban a decemberi ülésről olvashatnak.

December kilencedikén ülésezett a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottsága, az éves konferenciáját követően először találkoztak a civil szervezetek képviselői. A megbeszélésen főként szervezési kérdésekről esett szó, a konferencia eseményeinek és a magyar közösség előtt álló kihívások fényében.

Az éves konferenciának megvannak a maga tanulságai. Viszonylag alacsony részvételi aránnyal zajlott, ami elsősorban annak köszönhető, hogy nem voltak olyan központi témák, amelyek a választásokkal teli évben képesek lettek volna érezhető visszhangot kiváltani, 2014 második felében visszaesett az országosan érezhető magyar civil aktivitás. Emellett a visszajelzések azt mutatták, szükségessé vált átgondolni, mi a Kerekasztal feladata, a szerveződés milyen módon folytathatja a jövőben a hatékony érdekérvényesítést.
Az aktivitásokat tekintve a konferencián három konkrét igény is megfogalmazódott. A Kerekasztal részéről láthatóbban, közérthetően kell felvállalni az oktatási és a kulturális témákat. Emellett a lehetőségeinken belül új lendületet kell adni a kétnyelvűségi aktivitásoknak.
Oktatási téren az egyeztető szerep aktív felvállalására van szükség.

A Kerekasztalnak megvannak az eszközei arra, hogy minél több szereplőt bevonjon az egyeztetésbe, vagy a koordinációs bizottsági üléseken, vagy külön találkozókon, miközben aktívan a köztudatban tartja az oktatásügy problémáit. Iskoláink sorsáról, az oktatásügy problémáiról ugyanis a közbeszédben nagyon kevés szó esik.
Kulturális területen felállt és egyeztetett is egy bizottság, amely összegzi a Kerekasztal korábbi koncepcióit, majd kialakít egy olyan támogatási rendszert, ami hosszú távon is rendezheti a szlovákiai magyar civil szférával kapcsolatos finanszírozási problémákat. A Kerekasztalnak lehetősége van arra, hogy ezeket az elképzeléseket eljuttassa a megfelelő fórumokra.

A kétnyelvűség kapcsán azt kell elérni, hogy ismét felélénküljenek a témával foglalkozó civil mozgalmak. A bátorítás mellett a magyar nyelvhasználat felé vezető út sok esetben azzal kezdődik, hogy a megfelelő fórumokon kell felvetni a problémát. Emellett meg kell mutatni a jó példákat és az eredményes akciókat, továbbá fel kell vállalni a szakmai alapú munkát, azaz a releváns felmérések elkészítését. Különösen fontos ez a vállalkozói szférában, ki kell számlázni, mit is jelent a kétnyelvűség alkalmazása a gyakorlatban az egyes vállalkozásoknak.

A Kerekasztal jövőbeni szerepét a saját aktivitása mellett legalább annyira meghatározza, hogy mit tesznek a civil szervezetek. A szlovákiai magyar civil életbe vissza kell hozni a pezsgést, erre egy jó alkalom a havi rendszerességgel egyébként is összehívott Koordinációs Bizottság. A részvételt és az információcserét ki kell nyitni az érdeklődő nyilvánosság, az aktivisták számára. Emellett bátorítani kell a problémák megfogalmazását és a felvetését, hogy a Jogsegély is végezhesse a saját feladatát – írja Tokár Géza, a kerekasztal szóvivője sajtótájékoztatójában.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”50614,49891″}