51158

Szímő, a híres magyar tudós, pap és tanár, Jedlik Ányos szülőfaluja a harmadik felvidéki település, ahol egységes rovás helynévtábla hirdeti a nemzeti összetartozást.

Összefogás és összetartozás – e két szó jellemezte a hétvégét a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban található több, mint 2000 lelkes magyar településen, Szímőn. 115 évvel ezelőtt itt született a kiváló természettudós, feltaláló, bencés szerzetes és tanító, Jedlik Ányos, ennek emlékére rendezvénysorozatot tartottak a település lakói, barátai, valamint Jedlik Ányos tisztelői.

A megemlékezés keretében Szímőn, a Jedlik ÁQnyos Emlékházban tartotta megemlékezéssel egybekötött taggyűlését a Magyarországi Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendje. Szintén ez alkalomra érkezett az emlékház nagytermébe a Szolnoki Művésztelep vendégkiállítása, mely 13 szolnoki képzőművész alkotásait mutatta be  Szente Szabó Ákos és Varga Erik festőművészek vezetésével. A rendezvénysorozat szerves része volt Szímő bevezető útjainál a Kárpát-medencei egységes székely-magyar rovás helynévtáblák felavatása is, mely a Rovás Alapítvány közreműködésével és a Magyarországi Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendjének támogatásával jött létre.

A szímői vendéglátók, Bób János polgármester, az önkormányzat dolgozói, a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet vezetői és a település lakosai szívélyes fogadtatásban részesítették Magyarország több vidékéről érkezett vendégeket, és tovább erősítették Szímő kulturális, baráti kapcsolatait az anyaországgal.

Felvidék – bronzérem

A Kárpát-medencei egységes székely-magyar rovás helynévtáblák állításának mozgalma 2010 őszén indult útjára, s az ötödik évad első táblája Felvidéken került felavatásra. Szímő a mozgalom 254. települése, de a Felvidéken Dunatőkés és Szelmenc után még csak a harmadik helyszín, ahol egységes táblák állnak. Az avatási ünnepségen a magyarországi vendégeken kívül megjelentek a település jelenlegi és korábbi polgármesterei, a helyi és környékbeli média képviselői, a szímői lakosok. A táblát megáldotta Jakab Christián görög katolikus állandó diákónus, avatóbeszédet mondott Sípos László, a Rovás Alapítvány elnöke. A Rovás Alapítvány ajándék rovásműveltségi szakkönyveket is adományozott, melyek Szímő községi könyvtárát, valamint magyar tannyelvű alapfokú iskolájának könyvtárát gazdagítják.

Szímőn azonban nem újkeletű a rovásműveltség, hiszen több éve elkészült már a “Jedlik Ányos szülőfaluja” faragott rovástábla, illetve a Szent Márton-templom előtti Magyar Golgota emlékoszlopon is rovással látható a teljes Hiszekegy. Mindemellett a településen működik rovás szakkör, melynek tagjai rendszeresen sikerrel vesznek részt a rovásversenyeken. Sőt, a szímői művészvilág is ihletet merít ősi írásműveltségünkből.
Reméljük, hogy az élénk kulturális és gazdasági élettel a Vág menti  kistelepülés a rovásműveltség tekintetében is jó példát mutat a térség és az egész Felvidék többi településének, s hamarosan újabb egységes rovástáblákat láthatunk az utak mentén.

rovas.info/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”49956,49676,49013″}