50938

Az ember számadást végez az óév utolsó napján. Kiértékeli munkáját és tervet készít a jövő évre. A Pázmaneum Társulás ugyancsak évértékelőt tart az alábbiakban.

“Beszámolunak munkánkról, eredményeinkről és bepillantást nyerhetnek a jövő évi terveink közé.
Immár 9 éve, hogy a Szent Őrzőangyalok ünnepén megalakítottuk Társulásunkat, amely Pázmány Péter szellemi örökségét hivatott ápolni és terjeszteni. Célul tűztük ki a szolgálatot a felvidéki magyar katolikusok érdekében. Tettük ezt azokban az időkben is, amikor egyesek inkább az aktuális hatalom kegyeit keresték és nem az igazságot.

A 2014-es esztendőben Társulásunk ismét több rendezvény megvalósítója, illetve társszervezője volt. Székhelyünkön, Dunaszerdahely városában aktívan bekapcsolódunk a helyi közösségi életbe. Elmondhatjuk azt is, hogy kezdeményezésünkre honosodott meg több kulturális-történelmi rendezvény is, mint például január 22-én „A Magyar Kultúra Napja”, illetve február 25-én a „Kommunizmus áldozatainak emléknapja”. A június 4-én tartott Trianon gyásznapon való megemlékezés is Társulásunk nevéhez köthető. Természetesen részt vettünk minden egyes városi és egyházi megemlékezésen is, aktívan bekapcsolódtunk a Szent György-napok szervezésébe, az I. világháborús hadifogoly temető helyrehozatalába, illetve a Városmisszióba is.

Országos szervezésű rendezvények szervezői és társszervezői is voltunk. Imakilencedet indítottunk Regnum Marianum néven, amelyeken a Hétfájdalmú Szűzanya évének programjaihoz kapcsolódva a magyarság lelki megújulásáért imádkoztunk. Jó Pásztor vasárnapján ismét szentmisére gyűltek össze a felvidéki magyar katolikusok Komáromban, a Szent András templomban. A Komáromi Imanapot a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Plébániával közösen szervezzük már évek óta. Támogattuk a nagykéri Felvidéki Ministránsolimpia megszervezését is, illetve a sasvári ministránsnap valamint a farnadi ministráns focinap rendezésébe is bekapcsolódtunk. Első világháborús emlékzarándoklatot szerveztünk a tatai egyházközséggel közösen Doberdóba, ahol megtekintettük az egykori háborús emlékhelyeket, illetve ellátogattunk Páduába és Velencébe is. A magyar kápolnában Visintiniben a szentmise után pedig koszorút helyeztünk el az elesett magyar katonák emlékére.

Társulásunk teljes mértékben azonosul gróf Esterházy János szellemiségével és munkásságával. Minden évben megemlékezünk róla a dunaszerdahelyi domborműnél.
Felhívtuk a magyar hívek figyelmét az államfőválasztás során, hogy az egyetlen magyar jelöltet támogassák szavazataikkal. Ugyancsak felhívással fordultunk az iskolai beiratkozások során a szülőkhöz, hogy gyermekeiket magyar iskolába irassák be.

Jótékonysági estet is szerveztünk az izomsorvadásban szenvedő Majer Dáriusnak Dunaszerdahelyen, ahol a kupakgyűjtés során összegyűlt pénzt adtuk át családjának a gyógykezelésére.
Ismét kiadtuk a Regnum Marianum Kalendáriumot, amelyben hazai és anyaországi szerzők publikáltak.
A Fájdalmas Szűzanya évéhez kapcsolódóan a Révkomáromi Római Katolikus Plébániával és a Boldog Salkaházi Sára Katolikus Egyetemi Központtal „Regnum Marianum Akadémia” néven keresztény felnőttképzést szerveztünk Révkomáromban.

Társulásunk elsősorban pályázatok útján tudja megvalósítani célkitűzéseit, így a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázataink révén tudtuk rendezvényeinket megszervezni. Támogatónk volt még Dunaszerdahely város és a Rákóczi Szövetség is. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

A 2015-ös esztendőben is szeretnénk állandó programjainkat megvalósítani, ezenkívül frissíteni kívánjuk honlapunkon a felvidéki magyar katolikus plébániák adatbázisát és a Jópásztor Hírlevél újságot negyedévente tervezzük kiadni.
Munkánkhoz elengedhetetlen az ima és a segítő szándék. Köszönjük mindazoknak, akik egy-egy imát mondtak el Társulásunkért és segítő jobbot nyújtottak, amikor megkerestük őket.
Szomorúan állapítottuk meg, hogy egyes szlovákiai magyar médiumok egyre inkább a keresztény értékek ellen lépnek fel és csak a szenzáció, az egyházi személyek befeketítése a céljuk. Ehhez gyakran papok és világiak is társulnak, amely még inkább elszomorító. Egyes vezető pozícióban levő személyek híján vannak az alázat, a szegénység és a krisztusi szeretet erényének. Ezzel rossz példával járnak elöl és fertőzik felvidéki magyar közösségünket. Értük is imádkozunk, hogy találjanak vissza a krisztusi útra!

Végezetül lelkiekben gazdag, békés, Krisztus evangéliumát hirdető új esztendőt kívánunk!” – áll Karaffa Attila ügyvezető elnök közleményében.

Felvidék.ma