51094

Mostanában a Nagyszombati Egyházmegye néhány templomában arról prédikálnak, hogy az érsekséget és vele az egyházat méltatlan támadás érte a felvidéki magyar média részéről, amellyel aláásták az egyház tekintélyét és egységét.

Jézus, aki az élő Isten inkarnációja, az utolsó vacsorakor alázatossága jeléül megmosta tanítványai lábát, és meghagyta nekik, hogy szeressék egymást úgy, ahogy Ő szerette őket.
A mit sem sejtő apostoloknak a szeretet gesztusával a falatka kenyérben átnyújtotta az Eukarisztiát. Feltámadása után negyven nappal, visszatért az Atyához, és lelke erejével meggyújtotta az apostolok vállán a szeretet lángját, imígyen megalapítva a szeretet egyházát.

Péter utódja, Ferenc pápa szeretni való igyekezettel állt hozzá az évszázadok során a világi hatalommal összefonódó tekintélyelvű egyház, szeretet-elvű egyházzá alakításához, amely újra vonzani fogja a tömegeket. Az egyház, Jézus műve, eleve hibátlan alkotás, amit az emberiség, tökéletlensége folytán nem mindig tudott helyesen értelmezni.
A demokrácia viszont emberi szülemény, és ehhez sem tud felnőni az ember maradéktalanul, gyakran visszaél vele. A tekintélyelvűség egyetlen ellenszere, és a nép által átruházott hatalom gyakorlását és annak ellenőrzését hivatott megvalósítani.

A világi hatalom gyakorlása ellenőrzésében fontos szerepet játszik a szabad sajtó, ez alatt nem a bulvár értendő, amely csupán a profitban érdekelt. Viszont az egyházak, amelyek a demokráciának köszönhetően szabadon működhetnek, szintén részei a társadalomnak, benne és belőle élnek.
Igaz, hatalmat rájuk nem a nép ruházta át, hanem maga Jézus, tehát a nyilvánosság elől elzárkózódhatnak, ha van miért.

Mostanában a Nagyszombati egyházmegye néhány templomában arról prédikálnak, hogy az érsekséget és vele az egyházat méltatlan támadás érte a felvidéki magyar média részéről, amellyel aláásták az egyház tekintélyét,és egységét. Legutóbb a komáromi bencés rend felszámolása borzolta fel a kedélyeket, miszerint a rend minden vagyona rászáll /hat/ az érsekségre, vagyis magyar vagyonként a szlovák egyházra.

Rájár a rúd bencés rendre, mert nemrég a tulajdonában levő oroszvári Lónyai-kastélyt kebelezte be a szlovák állam.

A Nagyszombati érsekségnek, ahogy a hívők nevezik, a szlovák Vatikánnak, a dicső múltú Esztergomi érsekség utódának kiváltképp kényesnek kellene lennie hírnévére, amelyen, gondolom, nem a sajtó ejtett csorbát, hanem az érsekség néhány tekintélyelvű lépése, amely már az elektronikus média jóvoltából kiszivárgott.
Az ilyet semmilyen tekintélyelv sem gátolhat meg. Ezért nem vádolni kellene a médiákat, hanem felhasználni őket arra, hogy a dolgok helyükre kerülhessenek, amennyiben azok rosszul értelmeződtek, elejét véve ezzel a suttogásnak. A suttogás, amely néha tájékozatlanságból származik, ferde fényt vetett példának okáért a hercegovinai Medjugorje hírnevére is, ahol szintén tulajdonjogi viták folynak a mostari püspök és az egyházmegye alá tartozó kegyhely igazgatásáról, amely a ferencesek fennhatósága alá tartozik, akik nem is akarnak erről lemondani, ezért a kegyhely nem részesül egyhamar egyházi elismerésben.
Nem érdektelen megemlíteni, hogy a Mária-jelenések kezdete óta 25 millióra becsülhető az ott megfordult zarándokok száma, amely nem csak a megtérések, gyógyulások szempontjából érdekes, hanem az adományok miatt is.

Tiszteletre méltó Ferenc pápa evangelizációs munkája, melyet jézusi alázatossággal végez, példaképe, Szent Ferenc, az Isten szegénykéje szellemében. Ő szó szerint követte Jézus szavait, amelyek így hangzanak: „Gyűjtsetek mennyei kincset! Adjátok el amitek van, és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem merülő erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj hozzá nem fér, és a moly el nem rágja. Ahol a kincsed, ott a szíved is.”

Jóba Alajos, Felvidék.ma