50920

Szűz Mária istenanyaságának ünnepét, az Istenanya Mária ünnepét a római katolikus vallás január elsején tarja. Ez a Szűz Mária főünnepe, amikor is Jézus körülmetélésére emlékeznek. Számos országban fogadalmak napja is.
Rómában a hetedik században terjed el a Szűz Mária anyaságának az ünnepe. Itt szentelték fel ezen a napon az első római Mária templomot, a Santa Maria Antiquát. Január 23-án a késő középkortól a Boldogasszony menyegzője (Mária Szent Józseffel való eljegyzése) ünnepet is ünnepelték. A két ünnepről január hónapot magyarul Boldogasszony hava néven is nevezték, ami a nép kalendáriumokban később is megmaradt.
A második vatikáni zsinatot követően, 1974-ben VI. Pál pápa Krisztus körülmetélésének ünnepét eltávolította a liturgiai naptárból, és eredeti helyére visszakerült az Istenanya, Mária ünnepe.
Máriát régtől fogva „Isten anyja”, „Istenszülő” névvel illetjük. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe karácsony másnapján, december 26-án van.
Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látni. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés – ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.
A Szentírás Szűz Mária istenanyaságát közvetve is kifejezi. A Szentírás nyolc alkalommal mondja Máriát Jézus anyjának. Másrészt ugyanazt a Jézust Isten fiának hirdeti. A következtetés tehát világos: Szűz Mária valóban az Isten anyja.
Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.
A szentmisében elhangzó könyörgés részlete: „Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét.
Mária feltételek nélkül elfogadta Isten kegyelmét. Példáját követve növekedjék bennem Krisztus, hogy életem az ő élete legyen, és szeretete rajtam keresztül másokra is kiáradjon.”

hittansuli.hu nyomán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”50856″}{iarelatednews articleid=”50822″}