Kiadványok

Az Ung-vidék, Bodrogköz és más régiók mondáit, legendáit, népmeséit is magában foglalja az a kötet, melyet a napokban mutattak be Nagykaposon. A Patrónus polgári társulás gondozásában megjelent Vízen innen – vízen túl című kiadványban a szerző, Vajda László mintegy ötven történet segítségével hozza közelebb elődeink népköltészetét, hiedelmeit, hagyományait, népünk és a régió közeli-távoli múltját, ráadásul úgy, hogy utat is mutasson a jövőbe.

A kötetet Varga Tibor, a Via Nova ICS elnökhelyettese mutatta be a szerzővel, Vajda Lászlóval és a kiadványt megjelentető Patrónus polgári társulás elnökével, Nagy Zsuzsannával együtt a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban.

A közelmúltban megjelent hiánypótló és értékmentő műben egy hazáját és népét féltve szerető vándordiák kalandozását követhetjük nyomon, aki a Hernád völgyéből indulva az Ung-vidéken és a Bodrogközön át egészen Sárospatakig jut barangolásai során. A főhős útja közben fáradhatatlanul kutatja őseink népköltészetét, hiedelmeit, hagyományait, népünk és a régió közeli-távoli múltját, mindezt úgy, hogy utat mutasson a jövőbe. A történetek nagy részét Vajda László gyűjtötte, illetve Nagy Aranka is hozzájárult a tartalomhoz. Leírhatatlanul fontos munkájuk eredménye, hogy a jövő generációi is találkozhatnak majd Abara Katával, Lónyay gróf kocsisával, Árpád vezér, illetve Batu kán e vidéken megélt kalandjaival, valamint a lidérccel és a lápi emberekkel. A képzeletbeli utazás során az olvasó eljuthat az ungvári piacra és arra a dombra is, amit az iskeiek, bésiek Várhelyként emlegetnek. Megtudható az is, hogy mi a kaposkelecsényiek által máig emlegetett ördögvár csodás titka, és kiderül, miből lettek a környék homokdombjai.
Noha a kötet közel 50 különálló elbeszélést tartalmaz, mégsem egy tipikus gyűjteményt vehet kezébe az olvasó, hanem egy kerek történetet, amelyben a legendákat, mondákat, népmeséket értékes gondolatokat rejtő összekötő szövegek kötik össze. A történetben szereplő vándordiák útja valójában a Bodrogközben élő szerző életútját mutatja be. A Vízen innen-vízen túl című mű anyaga fontos helyet tölt be népköltészetünk gazdag tárházában. 

Vajda László a könyvismertető végén köszönetet mondott Nagy Arankának, aki tizenhat Abara-környéki történettel egészítette ki a könyvet, de nagy háláját fejezte ki azoknak a fiataloknak is, akik illusztrációikkal gazdagították a kötetet. Erre kapcsolódva pedig Nagy Zsuzsanna elárulta, hogy a gyűjtemény Batu kánról és a helyiekről szóló története egy külön, gazdagon illusztrált kiadványban is megjelent, így adózva Nagykapos első írásos említésének 800. évfordulója előtt.

A könyv a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelent meg, megvásárolható a nagykaposi magyar könyvesboltban is.

VN, Felvidék.ma
FelolvasásHallgatóság51472

{iarelatednews articleid=”50432,49863,49765,50556,49576,51180″}