51781

A Vajdaságból, Felvidékből, Erdélyből, valamint Kárpátaljáról származó fiatal magyar kutatók tudományos eredményeit összegző könyvbemutatót rendez a Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) pénteken, február 13-án a Magyar Tudományos Akadémia budapesti Domus vendégházában.

A rendezvényen bemutatják többek között a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása (TéKa) által kiadott Nemzet és kisebbség – Társadalomtörténeti változások a XIX-XX. században című tanulmánykötetet, amely egy tavalyi nemzetközi konferencia eredményeit ismerteti.

A TéKa 2011 óta működő polgári társulás, melynek célja, hogy olyan ifjúsági szervezetként működjön, mely a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, miközben egyéneket és közösségeket fejleszt, nemzetközi kapcsolatokat ápol. Tudományos tevékenysége révén, szorosan együttműködve elsősorban a szlovákiai és magyarországi, valamint egyéb nemzetközi intézményekkel, célja olyan stratégia kiépítése, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra. Kutatási programjaiba, melynek fókusza főképp a dél-szlovákiai régió társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlődését célozza, igyekszik minél több fiatalt belevonni.

A TéKa tevékenységei és programjai révén nem csak egyetemi fokozattal rendelkező személyekkel kíván foglalkozni, hanem mindazokkal, akik aktívan és elkötelezetten érdeklődnek a szlovákiai magyarok tudományos és kulturális tevékenysége iránt, akik útmutatást keresnek, vagy partneri kapcsolatokat szeretnének kialakítani.

Megismerkedhetnek a résztvevők az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciakötettel is, amelyben egy Kolozsvárott megrendezett tavalyi tudományos tanácskozás válogatott előadásai olvashatóak. A tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományi témák mellett természettudományi területeket is érintenek. A kiadványt a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) gondozta.
Bemutatják pénteken a vajDasági geneRáció című munkát is, amelyet a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete (VMDOK) jelentetett meg. A kiadványban 127 vajdasági doktoranduszt és fiatal kutatót ismerhet meg az olvasó.

A rendezvényen bemutatják a Kárpátaljai Tudományos Adatbankot is. A kárpátaljai fiatal magyar kutatókat tömörítő Momentum Doctorandus kezdeményezésére létrejött, interneten keresztül elérhető adatbank elsődleges célja a tudósok közötti információáramlás megkönnyítése. Az adatbank segítségével kutatási téma, név és évszám alapján lehet rákeresni az adott területen tevékenykedő kárpátaljai kutatókra, megjelent disszertációkra és publikációkra.

Kohus Zsolt, az MDK koordinátora az MTI-nek elmondta: nincsenek olyan különösebben kirívó nehézségek, amelyekkel a határon túli fiatal magyar kutatóknak meg kellene küzdeniük, munkájukat elfogadják a környező országokban és Magyarországon is. Áthidalandó problémák azonban vannak, utóbbira példaként említette a magyarországi kutatók és kutatási intézmények, valamint a határon túl dolgozó pályakezdő tudósok közötti sokszor elégtelen kommunikációt, amelynek eredményeként több esetben kihasználatlanul maradnak olyan magyarországi ösztöndíj- és kutatási lehetőségek, amelyek kifejezetten a határon túli magyaroknak szólnának.
A Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) 2011 augusztusában alakult meg Sárospatakon. A tömörülés elsődleges célja a magyarországi és határon túli doktoranduszok közös érdekérvényesítésének elősegítése, illetve a közös tapasztalatok felhasználásával a doktoranduszok által végzett kutatások színvonalának emelése.

Felvidék.ma