51679

A legalacsonyabb részvétel a Besztercebányai (15,84%), a legmagasabb az Eperjesi kerületben (32,31%) volt. Az 50%-os küszöböt a Zsolnai kerületben Námestovo körzetben érték el.

A család védelmében tartott népszavazáson a 4 411 529 szavazásra jogosult polgár közül 938 135-en éltek szavazati jogukkal, s adtak le érvényes voksot. A részvétel országosan 21,41 %.
A népszavazáson három kérdésre lehetett Igen vagy Nem választ adni.
A férfi és nő alkotta házasságra összesen 892 719 polgár szavazott igennel (94,50%), 39 088 választópolgár a melegházasságok mellett adta le voksát, ez 4,13%.
A második kérdésben is hasonló volt az arány. A népszavazáson résztvevők közül 873 224 (92,43 %) választópolgár az anya és apa nevelőszülők mellett szavazott. Míg 52 389 (5,54 %)választó megengedné, hogy melegek is örökbe fogadhassanak gyermeket.
Az iskola szexuális nevelés kötelezősége ellen 853 241-en szavaztak (90,32 %), 69 349 választópolgár (7,34%) nem ért egyet azzal, hogy az iskola ne követelhesse meg a gyermek részvételét a szexuális, illetve eutanáziáról szóló oktatáson.

Az alábbiakban azt összegezzük, hány százalékot értek el az egyes körzetekben.

Pozsonyi kerület
A részvétel 16,92%-os volt. A szenci választókörzetben 19,41%.

Nagyszombati kerület
A részvétel 16,71%-os volt. A dunaszerdahelyi választókörzetben mindössze 7,64%-os volt a részvétel. A galántai körzetben 13,13% vett részt a népszavazáson.
Somorján 11,29%-os volt a részvétel, ami azt jelenti 1 226 választópolgár ment el szavazni a 10 853 -ből. Az első kérdésre 88,17%, a második kérdésre 85,72%, a harmadik kérdésre 82,62% szavazott igennel.
Dunaszerdahely városban a 19 195 választásra jogosult közül 1 263-an vettek részt, ami 6,57%. Az első kérdésre 87,25%, a második kérdésre 84,56%, a harmadik kérdésre 80,52% szavazott igennel.
Galántán 11,37%-ot ért el a részvétel, 12 684 választóból 1 443-en mentek el voksolni.

Trencséni kerület
A részvétel 21,83%-os volt. A vágbesztrecei körzetben volt itt a legmagasabb a részvétel 27,63%-os.

Nyitrai kerület
A részvétel 16,65%-os volt. A komáromi körzetben 7,78%, a lévai körzetben 15,89%, a nyitrai körzetben 22,59%, az érsekújvári körzetben 14,45%, a vágsellyei körzetben 10,71% volt az érdeklődés.
Komárom városában 7,99%-ot ért el a részvétel, a 28 903 választópolgárból 2 311-en szavaztak. Az első kérdésre 87,23%, a második kérdésre 85,24%, a harmadik kérdésre 81,78% válaszolt igennel.
Léván 14,32%-os volt a részvétel, a 28 236 választó közül 4 046 ment el szavazni. Az első kérdésre 91,02%, a második kérdésre 88,80%, a harmadik kérdésre 86,20% válaszolt igennel.
Érsekújvárott 10,34%-os volt a részvétel. A 33 350 választópolgárból 3 449-en éltek választójogukkal. Az első kérdésre 90,60%, a második kérdésre 88,25%, a harmadik kérdésre 84,57% válaszolt igennel.
Vágsellyén 10,31%-ot ért el a részvétel, azaz 18 939 választóból 1 954-en mentek el szavazni. Az első kérdésre 90,68%, a második kérdésre 87,92%, a harmadik kérdésre 84,54% válaszolt igennel.
Pereden 9,94% járult az urnákhoz.

Zsolnai kerület
A részvétel 29,87%-os volt. A Námestovo-i körzetben a részvétel meghaladta az 50%-os küszöböt, itt 51,82% ment el voksolni.

Besztercebányai kerület
A részvétel 15,84%-os volt. A losonci körzetben 11,42%, a rimaszombati körzetben 8,62%, a nagykürtösi körzetben 15,87% vett részt a választáson.
Füleken 5,51%-ot ért el a részvétel. 8 027 választópolgár közül 443-en mentek el szavazni.
Rimaszombatban 7,93%-ot ért el a részvétel. A 18 958 választóból 1 505-en szavaztak. Az első kérdésre 90,76%, a második kérdésre 87,24%, a harmadik kérdésre 79,93% válaszolt igennel.
Rimaszécsen mindössze 4,22%-os volt a részvétel. Az 1 373 választóból 58 járult az urnához.
A többségében romák által lakott településeken jellemző volt, hogy távol maradtak a szavazók az urnáktól. Szútorban pl. a 327 szavazóból senki nem szavazott, 0%-os volt a részvétel. Az átlagtól is jóval alacsonyabb volt a részvétel Harkácson (3,34%), Várgedén (3,60%), Harmacon (3,37%), Kálosán (1,71%), Sajókeszin (3,08%), Korláton (1,20%), Simonyiban (3,5%).
Tornalján 5,01%-os volt a részvétel, a 6 007-ból mindössze 301-en vettek részt a népszavazáson.

Eperjesi kerület
A részvétel 32,31%-os volt. Összességében ebben a kerültben voltak a legaktívabbak a választópolgárok.

Kassai kerület
A részvétel 21,41%-os volt. A kassai körzetben 17,52%-os, a Kassa-vidéke körzetben 21,56%-os, a nagymihályi körzetben 22,30%-os, a rozsnyói körzetben 8,29%-os volt a részvétel.
Rozsnyón 8,55%-ot ért el a részvétel, a 15 035 választóból 1 286-an szavaztak.
Szepsiben 11,70%-os volt a részvétel, 7 755 választóból 908-an járultak az urnákhoz.
Királyhelmecen 5,77% vett rész a népszavazáson, 6 271 választóból mindössze 362-an szavaztak.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51672,51670,51650,51634,51718″}