51572

A lévai székhelyű Reviczky Társulás tisztújító közgyűlésén díszvendégként jelen volt Horváthné Kmoskó Mária, a Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy János Emlékbizottság vezetőségi tagja. A közgyűlésen jelentette be, hogy a 2015-ös esztendőben a Reviczky Társulás kapja meg az Esterházy-emlékérmet. A Felvidék.ma-nak az emlékbizottság működéséről és lévai gyökereiről is mesélt.

Kérem, röviden vázolja fel az emlékbizottság megalakulásának körülményeit és legfőbb céljait.
Az Esterházy János Emlékbizottság 1991-ben alakult a Rákóczi Szövetségen belül. Első elnöke Stelczer Elemér volt. Neki köszönhetjük a célok egyértelmű meghatározását. Az emlékbizottság célja egyrészt Esterházy János szellemi hagyatékának az ápolása, másrészt Esterházy-megemlékezések szervezése is fontos céljaink közt szerepel. Ezekkel összefüggésben határoztuk el emlékplakettek átadását is. Mindamellett Esterházy János rehabilitálásának előmozdításával is foglalkozunk.

Mik a fő tevékenységei az emlékbizottságnak?
Az emlékbizottság megalakulása óta kezdeményezője és támogatója az Esterházyról szóló könyvek kiadásának, valamint a vele kapcsolatos konferenciák és előadások szervezésének, az őt és tevékenységét megörökítő szobrok és emléktáblák állításának.
Esterházy János a Trianon utáni Csehszlovákiában kisebbségben maradt magyarság politikusa volt. Az emlékbizottság ennek tudatában elősegíti és támogatja a felvidéki magyarság körében létrejövő és működő mindazon szervezeteket, amelyek Esterházy szellemi örökségének ápolását célozzák meg. Az Esterházy Emlékbizottság eltökélte, hogy a munkáját mindaddig folytatja, amíg sikerül elérnie Esterházy János rehabilitását.

Kik kaphatják meg az Esterházy-emlékérmet?
Minden évben igyekszünk egy személyt, illetve egy szervezetet kitüntetni. Mindig olyanok kapják meg, akik a maguk területén hozzájárultak a felvidéki magyarság megmaradásához, illetve annak a megerősödéséhez, s emellett szem előtt tartják Esterházy szellemi hagyatékát és annak ápolását.
Az emlékbizottság minden év márciusában megemlékezést tart az 1991-ben, a Szép utcában elhelyezett emléktáblánál. Ennek keretében került sor az emlékérem ünnepélyes átadására. Eddig közel harminc plakettet adtunk át, javarészt felvidéki személyeknek és szervezeteknek.

Ön lévai származású. Milyen emlékek fűzik a városhoz?
Lévai születésű vagyok. Ebből is fakad, hogy jó érzéssel térek vissza a városba. Nagyapám ügyvédként sokat tevékenykedett a lévai magyar közösségi életben. Többek között 1913-ban a mai Reviczky Társulás jogelődjének, a Reviczky Társaságnak az alapítói közt is szerepelt. Részt vett azokon a tárgyalásokon, ahol Esterházy Jánost választották meg az Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnökévé. Tehát családon belül is van kapcsolatunk Esterházy személyével.
A háborút követően hagytuk el Lévát, s költöztünk Magyarországra. Sokáig nem is térhettünk vissza. Először 1957-ben jöttünk át, akkor még éltek itt rokonaink. A következő évtizedekben is ellátogattam Lévára, ám azt tapasztaltam, hogy fokozatosan eltűnt a magyar szó a város utcáiról. Megjegyzem, ez a saját szubjektív megállapításom volt. Kevés magyarul beszélő lakossal találkoztam az utcán.
Aztán bő másfél évtizeddel ezelőtt örömmel tapasztaltam, hogy vannak még magyar szervezetek a városban. Az egyik ilyen tevékenykedő a Reviczky Társulás.

Idén március elején a Reviczky Társulás részesül a díjban. Mivel érdemelték ki az emlékplakettet?
Személy szerint is évek óta figyelemmel kísérem a társulás munkásságát. Már az előző években is gondolkodtunk a kitüntetés odaítéléséről. Az Esterházy Emlékbizottság a Rákóczi Szövetséggel karöltve javasolta az idén a díj odaítélését a társulásnak. A lévai szervezet nagyon gazdag és színes programokat kínál évek óta. Emellett nagy részük volt az Esterházy-emléktábla elkészítésében, amelyet a helyi magyar tannyelvű református gimnázium épületén helyeztek el. Az emlékplakettet Budapesten, március 8-án, Esterházy János születésnapján ünnepélyes keretek közt adjuk át a Reviczky Társulás képviselőinek. Hiszem, hogy megérdemelten nagyon jó helyre kerül az Esterházy-emlékérem.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvétele
{iarelatednews articleid=”51527″}