51786

Több órás vita alakult ki a komáromi önkormányzat február 12-én tartott rendkívüli ülésén annak a polgármesteri vétónak a kapcsán, amellyel Stubendek László két héttel ezelőtt felfüggesztette az önkormányzat szakbizottsági tagjairól szóló határozatot. Az ülésen a polgármester elismerte, a vétónak közvetlen köze van a KOMVaK-ügyhöz.

Mint ahogyan arról korábban hírt adtunk, Stubendek László polgármester a képviselő-testület három héttel ezelőtt tartott ülése után a képviselők meglepetésére – különösebb indoklás nélkül – megvétózta az önkormányzat szakbizottsági tagjairól szóló, korábban már elfogadott határozatot. A polgármesternek erre törvényes joga van, a képviselők mégis értetlenül álltak a helyzet előtt, hiszen a szakbizottsági helyek elosztásáról többhetes egyeztetés eredményeként született döntés, korábban pedig abban is megállapodtak, hogy nem kérdőjelezik meg egymás jelöltjeit.
Akkor Stubendek konkrét magyarázatot valóban nem adott, a Delta regionális hetilapnak annyit mindenesetre elmondott, azért vétózott, mert a városi szakbizottságokba olyan tagokat is jelöltek, akik kötődnek a városhoz, a város intézményeihez, cégeihez, s ezzel az érdekellentét fennállásának árnyéka vetült a határozatra. Mint mondta, döntését a város ügyeinek átláthatósága érdekében hozta meg.
A rendkívüli ülésen tehát a testületnek arról kellett döntenie: megerősíti a korábbi határozatot a bizottsági tagok jelöléséről, s ezzel letöri a vétót, vagy a kifogásolt tagok helyére másokat választ.
A kérdés tétje nem volt csekély, ugyanis az egyes szakbizottságok (Komáromban ebből hét van) felállítása nélkül olyan lényeges kérdésekről, mint amilyen a költségvetés, sem szavazhatnak addig, amíg azt nem véleményezik a szakbizottságok. Az ülésen több képviselő is ezzel érvelt, valamint azt kifogásolták, hogy a polgármester nem adott konkrét magyarázatot a vétóra. Elhangzott az is, hogy a testület közel hatvan napja alakult meg, de – bizottságok híján – még mindig nem kezdődhetett el az érdemi munka. Stubendek László kijelentette, elemi feladatnak látja a szakbizottságok megválasztását, ugyanakkor olyan információk kerültek időközben napvilágra, amelyek arra vezették: tegye újból megfontolás tárgyává azt a kérdést, kik legyenek az egyes bizottságok tagjai.

Az ülésen aztán kiderült, Stubendeknek a pénzügyi bizottsági tagságra aspiráló Olláry Viktor személye ellen merültek fel kifogásai. Ezen a ponton kapcsolódik össze a polgármesteri vétó a KOMVaK körül kialakult üggyel. A száz százalékos városi tulajdonban lévő ivóvíz-szolgáltató és csatornahálózat-kezelő vállalat igazgatótanácsának elnöke ugyanis nem más, mint Olláry. Mint ismert, ő volt az egyik, aki a HASS, s.r.o. nevű aranyosmaróti céggel kötött 2,292 millió eurós jelzálogszerződést aláírta a KOMVaK részéről. (A dokumentumot még Sánta Béla, a KOMVaK igazgatótanácsának tagja látta el kézjegyével.) A jelzálogszerződés (amely 5,9 millió euró értékben eljelzálogosította a vállalat ingó és ingatlan vagyonát) azért kavart nagy port, mert azt a KOMVaK a városvezetés megkerülésével kötötte meg. A vállalatnál azonban úgy vélik, hogy a cég alapszabályával összhangban jártak el. Olláry Viktort egyébként, akiről úgy tudjuk, a komáromi alapszervezet feloszlatásáig az MKP tagja volt, a Most-Híd jelölte (ahogyan négy évvel ezelőtt is) az önkormányzat pénzügyi bizottságába.

Stubendek a vita során hangsúlyozta: a KOMVaK-kal szemben nagyobb részt morális, kisebb részt jogi-gazdasági problémák merültek fel, melyeket annak érdekében, hogy „minél inkább a transzparens városvezetés képe álljon a lakosok előtt”, orvosolni kell. Úgy vélte, „nem jó, ha egy bizottsági tag közvetlenül érdekelt a döntésekben.”
Andruskó Imre (Most-Híd) szerint a polgármester „szerencsétlen módon vétózott”, Bastrnák Tibor (Most-Híd) úgy fogalmazott, Stubendek lépése nem volt jogos, a független Keszegh Margit pedig – az MKP-s Feszty Zsolthoz hasonlóan, aki (még mielőtt Olláry neve elhangzott volna) arra kérdezett rá nyomatékkal, mi volt a valós oka a vétónak –, azt kifogásolta, hogy a polgármester részéről nem történt meg a konkrét indoklás, bár azt elismerte, hogy erre a hatályos jogszabály szerint nem kötelezhető. Knirs Imre, Komárom alpolgármestere minderre azzal felelt, hogy „a vétó a KOMVaK megmentése érdekében történt”. A felszólaló képviselők közül egyedül Benyó Zoltán (független) fogalt állást a vétó mellett, így – annak ellenére, hogy korábban megszavazta a határozatot –, ezúttal ellene szavaz majd – jelentette ki.
Az Andruskó Imre által újból beterjesztett, eredeti javaslatot a bizottsági tagok személyéről a testület végül 19 igen, 4 nem (ketten – Keszegh Béla alpolgármester és Keszegh Margit független képviselő – nem szavazott) szavazattal elfogadta, ami azt jelenti, hogy mind a hét szakbizottság a korábban elfogadott határozat szerint állhat fel. A KOMVaK-ügynek azonban ezzel nincs vége, a képviselők többsége egyetértett abban, hogy a vízmű körül kialakult helyzettel a testületnek egy következő ülésen foglalkoznia kell, ahol a cég alapszabályának szigorítására is sor kerülhet.

lm, Felvidék.ma
Fotó: delta/archív
{iarelatednews articleid=”51728,51665,50253″}