51670

A család védelméről szóló népszavazás a gyermekekről szól, és nem gyűlöletes. A népszavazás senki jogait nem csorbítja, ezt az Alkotmánybíróság is elismerte. A sikeres referendummal gyermekeinket szeretnék megvédeni a külföldön és már Szlovákiában is szemmel látható veszélyektől. Olvasónktól azt kérdeztük, fontosnak tartják-e a család védelméről szóló népszavazást, s részt vesznek-e azon?

Kopócs Tibor, képzőművész, Komárom:
Fontosnak tartom a népszavazást, el is megyek, és szavazok is. A kérdésekre pozitív választ adok, ugyanis a hagyományos családmodellt egy szent intézménynek tartom, a társadalom megtartó erejének.

Mgr. Szalai Erzsébet, közgazdász, Gúta:
Véleményem szerint az emberi jogokról nem lehet és helytelen szavazni. Ez a népszavazás nem oldja meg a családok gondjait, inkább felerősíti a társadalomban a homofób hangulatot. Azért sem szavazok, mert a részvételemmel növelném a népszavazás sikerességének az esélyét. Meggyőződésem, hogy az emberi kapcsolatok értékessége nem abban rejlik, hogy milyen neműek az emberek.

Nagy Dávid, jogász, városi képviselő, Érsekújvár:
A népszavazást en bloc egy nagyon fontos intézménynek tartom, hiszen a demokrácia egyik legkifejezőbb eszköze. A referendum által ugyanis az emberek közvetlen ráhatással lehetnek a törvényhozásra. Az utóbbi napokban egyre többen kérdezik tőlem ezt a kérdést.
Véleményem szerint a mi társadalmunk, illetve a közép-európai társadalom nem áll készen ennek a komplex jogi és társadalmi kérdésnek a megoldására. Mindez ugyanúgy igaz a jelen népszavazás támogatóira, mint ellenzőire is. A felkészületlenségünket mi sem tükrözi jobban, minthogy hiányoznak a viták és beszélgetések ebben a témakörben. Ennek ellenére a társadalom polarizálódik. Teszi mindezt facebook kommentek, blogok és reklámok alapján. Így egy kényes kérdés alakult ki, amely erősen pengeti az érzelmi húrokat. A problémamegoldás alapja viszont az érzelmek és maga a probléma elválasztása. Amíg ez nem történik meg, nem lesznek racionális viták; amíg nem lesznek viták, nem lesznek megoldások sem.
Maradnak tehát a homofób vs. homoszexuális jelzők, tiltott reklámok, ízléstelen felvonulások illetve az integető Ferenc pápa óriásplakátok. Mindennek ellenére részt fogok venni a népszavazáson. Polgári kötelességemnek tartom ugyanis, hogy minden szavazáson kinyilvánítsam a véleményem.

Nagy Péter katolikus lelkész, Vágsellye:
Szerintem ez a népszavazás csak annyira lesz sikeres, amennyire képesek az egyes családok magukénak érezni a választás lényegét.
Igen, hallani többek között azt, hogy felesleges a szavazás, mert az első két kérdés lényegét – család (örökbefogadás), házasság alanyai (férfi-nő) – úgyis alkotmányos keretek őrzik. Ez igaz. A harmadik kérdés a lényeg, s itt van a kutya elásva. Leegyszerűsítve, – mert már sokat írtak és írnak a genderről, meg a szexuális oktatásról stb – meg kell akadályozni, hogy egy szép napon a véleményszabadság jogán valaki elvegyen feleségül egy tehenet…
Sarkosan fogalmazok, s valaki mondhatja: ” őrültség ilyet gondolni”. Nem éppen! A liberalizmus szele megfertőzte már a közgondolkodás – az egyéni logikát, azaz a józan paraszti észt még nem, s ez a mentsvár. Erre építek én is mint lelkipásztor: az egyén számít, aki építi a közösséget.Ebből logikusan következik: a család a fontos, ahol felnőnek a gyerekek. Fiúk és lányok nevelődnek ki a szeretet fészkéből. Pont emiatt tartom fontosnak a három kérdést együtt tárgyalni. Egyik a másikból következik.
Még egy megjegyzés a kisebbség, többség, diszkrimináció margójára. Ha felmegyek egy repülőgépre kezemben a gépfegyverrel, ki lesz kisebbségben? Mi a diszkrimináció? Ha nem éppen annak fordítottja, hogy szeretettel gyakorlom a hatalmat… például a döntés hatalmát a Valaki – család -, érdekében.

Izsmán Jónás, református lelkész, Ipolyság:
Igen, mindenképpen fontosnak tartom a hagyományos értékeink megőrzését, az Isten kijelentett igéjéhez való ragaszkodást. Igen, részt veszek.

Kiss Beáta tanár, az MKP országos elnöksége tagja, lévai járási elnök:
A népszavazás a demokrácia egyik legszentebb eszköze. Azon részt venni állampolgári jog és kötelesség is. A téma, melyben a referendumot ezúttal meghirdették szintén szent: a család szentségéről szól, úgy, ahogy azt a Biblia tanítja, s ahogy az keresztyén alapú társadalmunk természetes jellemzője kell, hogy legyen. Szomorú tény, hogy a nyugatról hozzánk is begyűrűző tendenciák ezt egyre erőteljesebben megkérdőjelezik.
Tény, hogy társadalmunk egyre liberálisabb. Tény, hogy az ifjúság a szabadság és egyenlőség jegyében kirekesztésnek érzi az azonos neműeknek távoltartását a jogilag szentesített családi létformától. Ugyanakkor az is tény, hogy a mostani referendumban feltett kérdések okafogyottak, hisz törvényi rend, alkotmány szentesíti azt az állapotot, mely szerint a családot férfi és nő házassága, az abban felnövekvő gyermek alkotja. Az is tény, hogy iskoláinkban jelenleg nem folyik felháborító módon szexuális felvilágosítás, sőt pont fordítva, nem is elégséges… Az is tény, hogy hatalmas politikai hercehurca folyik e téma körül. Tény, hogy kevéssé ismert politikai erő kihasználja a hagyományosan konzervatív szlovákiai társadalom nagy részét saját céljai érdekében. Félek, devalválódik a népszavazás intézménye. Nos, hogyan dönteni bölcsen és körültekintően? Az MKP kiadta saját álláspontját, én ahhoz elnökségi tagként tartom magam. Innentől pedig döntsön a szabad akarat, a lelkiismeret, a magyarság (mely gyarapodni szeretne) jövőéjért érzett aggodalom, az értékek tisztelete.

Icso Valéria, Rozsnyó
Igen, fontosnak tartom, mert szükséges, hogy mindenki kinyilváníthassa véleményét függetlenül attól ki, mit gondol férfi és nő kötelékéről vagy más együttélési formáról. Meg kell tanulnunk és el kell tudnunk fogadni a másságot is. Ezért részt veszek a népszavazáson.

Simon Csaba, Rozsnyó
Számomra fontos, mint keresztyén embernek, hogy véleményt tudjak mondani a házasság intézményéről és a család védelméről. De úgy gondolom a társadalom többségi véleménye nem tartja jelenleg annyira fontosnak ezeket a kérdéseket, mivel már az állam jogi keretei szabályozzák a házasság és a család intézményét, azonkívül pedig vannak olyan gondok, amelyek most nagyon égetők a társadalomban, és gyors megoldásra várnak a jövő szempontjából pl. magas munkanélküliség, öregedő népesség, nyugdíj rendszer szabályozásának megoldása stb.
Szerintem a hétvégi népszavazás eredménytelen lesz függetlenül attól ki mit gondol a család védelméről, mert a társadalom többségi véleménye nem tulajdonít megfelelő fontosságot jelenleg a hétvégi népszavazásban megfogalmazott kérdéseknek. Mindezek ellenére a hétvégi népszavazáson részt veszek.

Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese, Kaposkelecsény
Mióta betöltöttem a 18. életévemet, egy választást sem hagytam ki, így természetesen részt veszek a február 7-i népszavazáson is. Noha azt vallom, hogy minden esetben élnünk kell a választójogunkkal, a soron következő népszavazás témáját tekintve fölöttébb fontosnak tartom a részvételt. A tradicionális családmodell társadalmunk alapja.
Egy felnőtt férfi és egy nő közötti házasság egy olyan alapértéket képviselő hagyományos intézmény, amely nem eshet áldozatul semmiféle felforgatásnak. Hasonló a véleményem az örökbefogadásról, a gyermeknevelésről is. Bármennyire is fejlett a jelenkori tudomány, még senkinek sem sikerült kieszközölnie, hogy egynemű párok kapcsolatából utód jöjjön a világra. Ugyanis nem ez a természet rendje, minthogy az sem, hogy valakinek két apja vagy két anyja legyen.
Ami a harmadik kérdést illeti: a szexuális nevelésre szükség van, ahogy az eutanázia fogalmával is tisztában kell lennie korunk emberének, azonban nem mindegy hogyan, milyen szemszögből és milyen keretek között jut el az ismeretanyag. Hadd döntse el a szülő, hogy jóvá hagyja-e vagy sem gyermeke számára a felajánlott oktatási módszert és tartalmat.
Tehát én mindhárom kérdésre igennel válaszolok majd. Nem mások ellen, hanem magunkért.

A szavazóhelyiségek este tíz óráig tartanak nyitva.

Felvidék.ma
Fotó: tasr {iarelatednews articleid=”51650,51634″}