51634a

A család védelmében tartott népszavazáson a 4 411 529 szavazásra jogosult polgár közül 938 135-en éltek szavazati jogukkal, s adtak le érvényes voksot. A részvétel országosan 21,41 %, így nem érvényes népszavazás.

A népszavazáson három kérdésre lehetett Igen vagy Nem választ adni.
A férfi és nő alkotta házasságra összesen 892 719 polgár szavazott igennel (94,50%), 39 088 választópolgár a melegházasságok mellett adta le voksát, ez 4,13%.
A második kérdésben is hasonló volt az arány. A népszavazáson résztvevők közül 873 224 (92,43 %) választópolgár az anya és apa nevelőszülők mellett szavazott. Míg 52 389 (5,54 %)választó megengedné, hogy melegek is örökbe fogadhassanak gyermeket.
Az iskola szexuális nevelés kötelezősége ellen 853 241-en szavaztak (90,32 %), 69 349 választópolgár (7,34%) nem ért egyet azzal, hogy az iskola ne követelhesse meg a gyermek részvételét a szexuális, illetve eutanáziáról szóló oktatáson.

Korábban írtuk:
Az ország csaknem háromezer településén közel ötezer választókörzetben kezdődött el február 7-én reggel hét órakor a család védelme érdekében kiírt népszavazás, melyet a Szövetség a Családért (AZR) civil ernyőszervezet kezdeményezett. Az urnák este tíz órakor zártak, hivatalos eredmények vasárnap délelőtt várhatók.

Az önálló Szlovákia történetének nyolcadik referendumán, amelyet AZR kezdeményezésére, több mint 400 ezer támogató aláírás alapján február 7-re tűzött ki a szlovák államfő, a szavazók három kérdésre adhatnak igen vagy nem választ. Ezek sorrendben a következőek: egyetért-e azzal, hogy házasság csak férfi és nő között jöhet létre, hogy azonos nemű párok ne fogadhassanak örökbe gyermeket, valamint, hogy az oktatási intézmények ne követelhessék meg a gyermekek részvételét azokon az órákon, amelyeken a szexuális viselkedés, illetve az eutanázia a téma.
Ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak legalább 50 százalékának az urnákhoz kell járulnia. Erre – miközben a szlovákiai választók túlnyomó többsége konzervatív nézeteket vall – egy januárban végzett közvélemény-kutatásból ítélve kevés esély mutatkozik, és vélhetően a részvételi arány ezúttal sem haladja majd meg az ötven százalékot. Szlovákia eddigi hét referenduma közül csupán egy, az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló bizonyult sikeresnek.

Dél-Szlovákia városaiban és községeiben már napokkal ezelőtt megkezdődtek az előkészületek, amelyek azonban nem voltak minden esetben zökkenőmentesek. Dubány Katalin, a komáromi városi hivatal szociális és közigazgatási főosztályának vezetője a Felvidék.mának elmondta, Komáromban a politikai pártok nem mutattak túlzott érdeklődést a népszavazás iránt, ez pedig igencsak megnehezítette az egyes választási bizottságok felállítását.
„A törvény szerint minden egyes választási bizottságnak legalább öttagúnak kell lennie. Amennyiben ez alá esik egy bizottság létszáma, azt a szavazóhelyiséget nem lehet kinyitni. Sajnos ez a minimális létszám is csak nehezen jött össze Komáromban, az egyes pártok nem, vagy csak csekély mértékben delegáltak jelölteket a bizottságokba, a polgármesternek ezért több esetben is civilekkel kellett feltöltenie ezeket. Úgy tudom, hogy más településeken is hasonló problémák adódtak” – mutatott rá. A felmerülő problémák ellenére Komárom teljes felelősséggel felkészült a népszavazásra – állítja Stubendek László polgármester, aki a Felvidék.mának nyilatkozva úgy fogalmazott, a városi hivatal egyes szakosztályainak bevonásával minden be van biztosítva, a technikai feltételek adottak lesznek a népszavazás napján.

51634cKomáromban szombaton egyébként 22 szavazóhelyiség nyílt. Ezek, ahogyan az ország minden pontján (2926 településen), héttől tíz óráig lesznek nyitva.
Dubány Katalin bízik benne, hogy nem áll majd fenn olyan akadály, ami miatt el kell halasztani az urnanyitást. Hozzátette azt is, választásokkor Komáromban 33 helyiség szokott megnyílni, ezt most a kiadások és a törvény adta kötelezettségek miatt szűkíteniük kellett 22-re. Így történt más szlovákiai településeken is.
„Péntek délben már lezártuk a szavazásra jogosultak névsorát, ez a lista Komáromban csaknem harmincezer nevet tartalmaz. A névsort három példányban nyomtattuk ki, egy marad a központnál, kettő pedig az adott választási bizottsághoz kerül. A népszavazáson is ugyanaz a metódus, mint más egyéb szavazáskor: a választópolgár megjelenik, és ezeken a listákon bejelölik, hogy leadta szavazatát. A törvény arra is adott lehetőséget, hogy a választásra jogosultak kérvényezzék, hogy ne a lakóhelyüknek megfelelő választási körzetben kelljen szavazniuk. Ezt Komáromban csütörtök délig 65 személy kérte, nekik – bárhol is szavazzanak – az ezt igazoló választási igazolványukat is magukkal kell vigyék. Ahogy tíz órakor becsuknak a helyiségek, megkezdődik a szavazatok összeszámlálása, a nem használt szavazólapokat pedig becsomagolva elkülönítik. Minden szavazóhelyiségben van egy jegyzőkönyv, ebbe feltüntetik a leadott szavazatok, valamint az igenek és a nemek számát, majd miután a bizottsági tagok aláírják, az elnök és alelnöke elviszi a járási hivatalba, ahol összesítik a számokat” – ismertette a szavazás menetét a főosztályvezető.

A Szövetség a Családért kezdeményezése az elmúlt hetekben erősen megosztotta a szlovákiai köz- és politikai életet. Bár a parlamenti pártok többsége azt szeretné, ha az emberek részt vennének a családról szóló február 7-ei népszavazáson, arra azonban, hogyan (igennel) szavazzanak, csak a Kereszténydemokrata Mozgalom adott egyértelmű ajánlást. Így tett a parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja is, amely szimpatizánsait arra buzdította, hogy a referendum mindhárom kérdésére igennel válaszoljanak. Berényi József, a párt elnöke egy korábbi nyilatkozatában elmondta, ő maga biztosan részt vesz a népszavazáson, és három igennel fog szavazni. A Szövetség a Családért kezdeményezése mellett foglalt állást többek között a Szlovák Püspökkari Konferencia, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, valamint számos civil szervezet, köztük a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc felvidéki tagszervezetei, ahogyan Ferenc pápa is, aki két alkalommal is bátor kiállásra szólította fel a család védelme érdekében a szlovákokat.

lm, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51613,51557,51431,51419,51385,51368,51273″}