51728

A múlt héten robbant a hír, hogy a száz százalékos városi tulajdonban lévő komáromi KOMVak vízgazdálkodási vállalat 2,292 millió eurós jelzálogszerződést kötött a HASS, s.r.o. nevű aranyosmaróti céggel úgy, hogy arról nem tájékoztatta a város vezetését. A szerződésből kiderül, hogy a KOMVaK a tartozás fejében 5,5 millió euró értékben eljelzálogosította a vállalat ingó és ingatlan vagyonát.

Stubendek László, Komárom polgármestere állítja, a város vezetése nem kapott semmilyen tájékoztatást a megkötött szerződésről, sem a vállalat vezetésétől, sem a felügyelő tanácstól, s csupán internetes forrásból értesült a fejleményről.
A város ezért kikérte a KOMVaK-tól az üggyel összefüggő teljes dokumentációt, a cég igazgatótanácsától pedig írásos állásfoglalást követel, miközben jogászokkal és szakértőkkel vizsgálja a felelősség és a felelősségre vonás kérdését. A KOMVaK azzal védekezett, hogy a cég vagyonának beterhelésére azért volt szükség, hogy egy nagyobb beruházás keretében elkerüljék az ivóvíz további romlását, és az ebből adódó higiéniai, valamint egészségügyi problémákat.
A KOMVaK közben valamennyi komáromi önkormányzati képviselőnek személyes meghívót küldött, melyben az állt, hogy egy személyes találkozón tájékoztatnák őket az ügy részleteiről. A találkozóra február 10-én, fél négytől kerülne sor, kérdés azonban, hogy a képviselőtestület tagjai részt vesznek-e azon. Többek ugyanis úgy nyilatkoztak a Felvidék.mának, hogy nem kívánnak az összejövetelre elmenni.
Stubendek László polgármester kifejezetten ellenzi a találkozót. Nem sokkal fél egy után sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyben arra szólítja fel a komáromi képviselőket: „fontolják meg, hogy jelenlétükkel támogatják-e a KOMVaK vezetésének február 10-én esedékes nem túl transzparens és professzionális tájékoztató találkozóját, vagy előnybe helyezik azon fórumokat, amelyek jogszerűek, etikusak és a tulajdonos érdeket kellőképpen szolgálják.”
A dokumentumban Stubendek mindemellett leszögezi: azok az információk, amelyek a KOMVaK Rt. gazdálkodásával függnek össze, a város idei, 2015-ös évre vonatkozó költségvetésére is hatással vannak, és joggal vethetnek fel a cég “átláthatóságára vonatkozó kérdéseket.” Hozzáteszi: ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához a cég anyagi helyzetének pontos ismerete szükséges.
„Komárom város vezetésének határozott célja, hogy a KOMVaK Rt. körül kialakult helyzetet a hatályos jogszabályok mentén rendezze. Ezért a város polgármestereként, aki a cégben a részvényesi jogokat gyakorlom, szeretném kihangsúlyozni a képviselő-testület és külön-kölön minden egyes képviselő személyes felelősségét az ügy rendezése terén. Szeretnék rámutatni arra a tényre is, hogy a cég vagyonának beterheléséről nem a cégvezetéstől vagy a felügyelőtanácstól szereztünk tudomást, hanem nyilvánosan közzétett jegyzékből. Ez a tény is a tulajdonos és a cégvezetés közötti súlyos kommunikációs hiányosságokra vall. Az információk hatékonyabb átadása szempontjából és a város tulajdonosi súlyának erősítése érdekében fontosnak tartom, hogy a KOMVaK-ügyét a képviselő-testület ülésén tárgyalják meg. Ez ügyben a testület a kompetens szerv és a testületi ülésen biztosított az is, hogy a nyilvánosság figyelemmel kísérheti a vitát” – írja Stubendek László közleményében.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51665,50253″}