51597

Tamás Ilonka néni szerint az egész állampolgársági ügy már a kabaré határait súrolja! Miért is?

Tamás Ilonka néni így összegzi: először is Radičová kormánya évekig ígérgette a törvénymódosítást… Eredmény: nulla!
Másodszor a SZNT képviselőcsoportjának alkotmányügyi panaszára a SZK Alkotmánybírósága éveken keresztül nem reagált…
Harmadsorban az Alkotmánybíróság 2014 szeptemberében úgy dönt, hogy nem dönti el, a Fico-féle állampolgársági ellentörvény összhangban van-e az SZK Köztársaság alkotmányával, avagy sem… – Ellenben fellebbezésnek helye nincs!
Negyedszer a jelenlegi kormány is évek óta ígérgeti, lebegteti az új állampolgársági törvényt… Eredmény: nulla!
Ötödjére ….és láss csodát, a SZK belügyminisztere egy miniszteri rendelettel felülírja az állampolgársági törvényt (valamint az Alkotmányt), olyan kritériumokat szabva a kettős állampolgárság megadásának, amelyek szubjektív alapon, kizárólag a Belügyminiszter hatáskörébe tartozik, tehát ő dönti el azt is, hogy az illető visszahonosítása szlovák államérdeket kell szolgál-e, avagy nem!
Hatodszor a 2014. szeptember 17-i ÁB döntés végzését, – amit ott az AB elnök-asszonya felolvasott, – mai napig nem adták ki írásban! Visszatartják. Ez is egy a nyilvánvaló jogsértések közül! Hogy lehetséges ez? Vagy „Na Slovensku je to tak….”?  – vázolta nagy vonalakban Tamás Ilonka néni.

Elmondta, nem fogja visszakérni a szlovák állampolgárságot! “Adják vissza ugyanúgy, ahogyan elvették!” – szögezte le.
Majd kifejtette: “Mi az, hogy kérjem vissza? Én? Én, aki májusban 103 éves leszek. Aki egész életemben a köznek szolgáltam, rengeteg gyereket tanítva az évtizedek során (az első, és a második Csehszlovákia idejében is!).
Csehszlovákia és Szlovákia is magas kitüntetésekkel ismerte el munkámat! Most meg unokám korú hatalmasoknak könyörögjek, hogy adják vissza azt, amit törvénytelenül elvettek, és Kaliňák döntse el, hogy az én személyem államérdeket szolgál-e, avagy továbbra is kockázati tényezőnek tart?
Hát nem, és nem!
Engem már nem érdekelnek az ígérgetések, a törvénymódosítás, és a miniszteri rendelet sem! Egyet akarok tudni! „Az állampolgársági ellentörvény összhangban van-e a Szlovák Alkotmánnyal, avagy sem!” – Ezt az egyet!!” És utána meglátjuk!” – mondta Tamás Ilonka néni.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51583,51545,51585″}