51612

A napokban több helyen is ülést tartottak a Magyar Közösség Pártjának járási elnökségei. Összefoglalónkban a lévai, az érsekújvári és a nagymihályi tanácskozásról közlünk összefoglalót.

Lévai járás

AZ MKP lévai járási irodájában tartotta soros ülését a párt járási elnöksége február 2-án. Az ülést Kiss Beáta, járási elnök, az országos elnökség tagja vezette. Beszámolt az Országos Tanács legutóbbi üléséről valamint egyéb aktuális kérdésekről. Az elnökség megszabta a következő járási konferencia helyszínét és időpontját, valamint foglalkozott az helyi szervezetek évzáró taggyűléseinek előkészítésével. Az MKP elkezdte a felkészülést a következő, 2016-os parlamenti választásokra, ennek kapcsán megfogalmazták a legfontosabb feladatokat. Stratégiailag fontos a választók felrázása, a gazdasági kérdések és az önrendelkezési módok megfelelő kommunikációja a legkisebb községben is. A járási elnökség foglalkozott a kevésbé működi helyi szervezetekkel is, célul tűzte ki azok újraindítását. Az elnökségi ülésen Csenger Tibor megyei képviselő beszámolt a Nyitra megyében folyó munkáról, időszerű kérdésekről. A tartalmas vita a járási elnök zárszavával ért véget.

Érsekújvári járás

Január 29-én tartotta soron következő ülését az MKP Érsekújvári Járási Elnöksége is, melyet Szigeti László, az MKPÉrsekújvári járás Országos Tanácsának elnöke, egyben járási elnök nyitott meg. A tanácskozásra a párt érsekújvári székházának tanácstermében került sor. Szigeti László szintén beszámolt az Országos Tanács üléséről, melyet január 24-én tartottak. Az ülés fontosabb napirendi pontjaiként foglalkoztak a helyi szervezetek évzáró taggyűléseivel, valamint a járási konferencia ütemtervével. Emellett megkezdték a felkészülést a 2016-os parlamenti választásokra is, s ennek kapcsán a legfontosabb teendőket vitatták meg az elnökség tagjai. Ezt követően kitűzték az elkövetkező időszak legfontosabb feladatait is. Farkas Iván országos alelnök, az MKP megyei képviselőcsoportjának vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a kerületi önkormányzat legutóbbi ülésének eredményeiről. Az ülés a tartalmas vitát követően Szigeti László zárszavával ért véget.

Nagymihályi járás

Nagymihályi járásSzintúgy megtartotta soron következő ülését az MKP Nagymihályi Járási Elnöksége is. Az idei év első ilyen találkozója a Nagykaposi Művelődési Központ galériatermében zajlott január 29-én. A tanácskozás vezetője Mihók Gábor járási elnök volt, akitől a megnyitót és a napirendi pontok ismertetését követően aktuálpolitikai beszámoló hangzott el különös tekintettel az Országos Tanács ülésére. A járási elnökség tagjai ezután beszámoltak a helyi önkormányzatok működéséről, az aktuális kérdésekről, problémákról és célokról. Az évzáró és tisztújító alapszervezeti ülések előkészítése után a népszavazással kapcsolatos előkészületek kerültek terítékre. Az ülés eszmecserét követően Mihók Gábor zárszavával ért véget.

kb, mkp.sk, Felvidék.ma