52518

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatói posztjának betöltésére pályázatot írtak ki. A pályázat benyújtásának határideje május 31. Az alábbiakban olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott pályázati kiírás.

A Lévai Református Egyházközség Presbitériuma a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000-es számú törvénye alapján pályázatot hirdet a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatói állásának betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama 2015. július 1. – 2020. június 30. A munkavégzés helye Léva, Szent Mihály utca 38. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat és kötelességeket a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000-es számú törvénye, valamint a SZK törvényei szabályozzák.

Pályázati feltételek:
Középiskolai tanár végzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben, középiskolában szerzett szakmai gyakorlat, legyen református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag, életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen, alkalmas legyen a vezetésre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Szakmai életrajzot, a munkakörével kapcsolatos rövid- és hosszútávú szakmai, fejlesztési, pedagógiai, nevelési tervezetet, koncepciót, az intézmény irányításával és vezetésével kapcsolatos elképzeléseket, célokat, a fenntartó küldetésével, missziójával egyező közösségi programot, a Kárpát-medencei összetartozást, a helyi magyar és egyházi közösségek identitását erősítő iskolai stratégiát. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31. (a pályázat beérkezésének dátuma). A Pályázatot írásban kell benyújtani a következő címre Református Lelkészi Hivatal – Reformovaný farský úrad, Léva – Levice 934 01, Ul. sv. Michala 38 – A belső zárt borítékra rá kell írni: “IGAZGATÓI PÁLYÁZAT”. A pályázat elbírálásának módja, helye és időpontja: a pályázatot a Czeglédi Péter Református Gimnázium Iskolaszéke 2015. június 11 -én fogja elbírálni – olvasható Kassai Gyula esperes közleményében.

“A jelenlegi igazgató ötéves mandátuma idén nyáron jár le. Az érvényben lévő törvényekből eredően írta ki a fenntartó a pályázatot”  – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kassai Gyula lelkész-esperes. A lévai magyar gimnázium 2001. szeptemberében nyitotta meg kapuját. Megalapításával több évtized után újra elérhető lett a magyar nyelvű középiskolai képzés a járási székhelyen. Az iskola fenntartója a Lévai Református Egyházközség. Jelenleg mintegy negyven diák végzi tanulmányait a tanintézményben. A vezetősség többször hangoztatta: a szórványban élő magyarság megmaradása érdekében nélkülözhetetlen az iskola megléte.

A tervek szerint a gimnázium fala közt mentálhigiénés felnőttképzés indul el szeptembertől. Az egyházközség a felvidéki mentálhigiénés közösség és a képzést biztosító Károli Gáspár Református Egyetem március 13-án írta alá az erről szóló megállapodást.

 PP, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”52424,45470,52234,50638,50459,50302″}