52149

Ukrajnában a polgárháborús helyzet egyre fokozódik. A folyamatok immáron olyan mederbe sodródtak, hogy az ország az összeomlás peremén áll.

A gazdaság romokban, az infláció az egekben, ami miatt az embereknek az egzisztenciája forog kockán, köztük a kárpátaljaiaké, 150 ezer magyaré. Rengetegen menekülnek, az életkörülmények lassan emberhez méltatlanok, az emberek nagy része mély szegénységben él, ám panaszt csak ritkán lehet hallani tőlük. A pénz (hrivnya) elértéktelenedett. Egy átlagos nyugdíj nagyjából 33 eurót tesz ki, ennek ellenére az árak megháromszorozódtak. Az élelmiszerek lassan elfogynak, a tartalékok kimerülnek.

Segíteni kell!

Ennek tudatában Magyarország szerte adománygyűjtő kezdeményezések indultak, ám a helyzet súlyossága miatt óriási forrásokra van szükség. Felvidékről elsőként a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház indított el adománygyűjtést, amit a február 28-i rimaszombati zsinaton fogadtak el – tájékoztatta a Felvidék.ma-t György András. 

Kárpátalja„A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata – átérezve az Ukrajnában zajló háborúnak az ott élő testvéreinkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatását – teljes együttérzéséről biztosítja a Kárpátalján élő református testvéreinket. Hisszük, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét a nehéz időkben sem, és megszabadítja mindazokat, akik segítségül hívják az Ő nevét a nyomorúság idején. Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a nehéz körülmények között élő kárpátaljai református testvéreinknek, hiszen Isten igéje arra indít minket, hogy „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6,10). Ezért a Zsinat azonnali gyűjtést hirdet Egyházunkban a kárpátaljai testvéreink megsegítésére. A tartós élelmiszer vásárlására szánt pénzadomány gyűjtés megszervezésével, és 2015. április 15-ig történő lebonyolításával a Zsinat megbízza Egyházunk Diakóniai Központját” – áll a határozatban.

Az pénzadományokat minden református lelkészi hivatal fogadja, onnan történik majd az utalás a Református Diakóniai Központba. A beérkezett adományokat folyamatosan fogjuk eljuttatni Kárpátaljára. Az első szállítmány március 8-án indul.

A tartós- és alapélelmiszerek gyűjtését egyelőre csak a pozsonyi egyházmegye 5 lelkészi hivatala kezdte el: Somorja, Apácaszakállas, Jóka, Tany és Csicsó.
Bővebb információ a srek.sk honlapon található a kezdeményezéssel kapcsolatban, vagy a ref.somorja@mail.telekom.sk mail címem kérhető.

A támogatás átutalásához szükséges adatok: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja – Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Jókaiho 34, 945 01 Komárno, Všeobecná úverová banka a.s.: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Továbbra is várja az adományokat Kárpátalja megsegítésére a Katolikus Karitász is
A Katolikus Karitász segélyszervezet a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével (KCSSZ) együttműködve igyekszik még hatékonyabban segíteni a bajbajutott kárpátaljai családokat – mindenekelőtt a gyermekes családokat –, továbbá az egyedülálló időseket. Erről állapodott meg Écsy Gábor atya, a Karitász országos igazgatója és Szabó Endre, a KCSSZ elnöke.
A háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékén a családoknak a mindennapi megélhetése is egyre nagyobb gondot okoz. Ma már egy átlag nyugdíj nem éri el a 9000 forintot, miközben az élelmiszerárak drasztikusan emelkednek.

A Katolikus Karitász ezért most a Kárpát-medencében működő családszervezetekkel összefogva folytatja a kárpátaljai magyarság megsegítését, melyet 2014 őszén Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárának felhívására indított a segélyszervezet.
Megbeszélésükön Écsy Gábor és Szabó Endre hangsúlyozta az összefogás jelentőségét, „felelősek vagyunk egymásért, és ha a testvérünk bajban van, akkor segítünk rajta”.

Kérjük telefonhívásával vagy pénzadományával segítse a kárpátaljai magyar családokat!
Magyarországon a 1356-os adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá az akcióhoz!

Pénzadományát pedig az alábbi számlaszámon is várjuk:
Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Kárpátalja”.

A Katolikus Karitász szívesen várja más szervezetek, egyesületek csatlakozását is a gyűjtéshez, hogy minél szervezettebben jussanak el az adományok a rászorulókhoz Kárpátalján!

További információ: Csapó Viktória, sajto@caritas.org.hu, 30/730 6655

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”50157,48122,52091,51992,51976,51926,51830,51817″}