52152

A Legfelső Bíróság döntése értelmében az Orosch püspök által megszüntetett révkomáromi Bencés Rendháznak több mint 52 ezer eurós jövedelemadót kellene befizetnie az államnak. A Legfelső Bíróság ezzel a döntésével megerősítette a nyitrai kerületi bíróság döntését. A bencés rend nem járt tehát sikerrel a szlovák Pénzügyi Igazgatóság elleni 2012-es beadványával, az ugyanis megerősítette az adóhivatal fizetési kivetését – tájékoztat az Aktulane.sk hírportál.

Az adóhivatal a 2010-es adózási időszakra 52 641,67 eurós jövedelemadó-különbözetet rótt ki a rendházra, aminek oka a rendház adóalapjának módosítása volt. Az adóhivatal ugyanis az adóellenőrzés során megállapította, hogy a komáromi bencés rendház nem vállalkozói célokra alapított jogi személyként egyházi tulajdon bérbeadásából jövedelemre tett szert. Az adóhivatal szerint a bencés rendház az adókötelezettségét a jövedelemadóról szóló törvénnyel ellenkező módon olyan költségekkel csökkentette, amelyek a szóban forgó jövedelemmel nincsenek összefüggésben. Elsősorban a rendház működésével és tevékenységével összefüggő kiadásokról volt szó.

A Nyitra Kerületi Bíróság a megtámadott döntésében jogtalan adóterheknek ítélte meg például a több mint 26 ezer eurós utazási költségeket, a 27 ezer eurót meghaladó bérköltségeket, vagy a mintegy 300 ezer eurót kitevő egyéb szolgáltatásokat. A döntés szerint a komáromi bencés rendház a 2010-es adóeljárás során nem tudta hihető módon indokolni a több mint 412 ezer eurós költségeket. A bíróság szerint az összköltségek 90 százalékát az adminisztratív kiadások teszik ki, 10 százalékát pedig a működési költségek. A bíróság a nem megfelelő és áttekinthetetlen könyvelési nyilvántartás vezetését is felrótta a rendháznak.

A Legfelső Bíróság döntése indoklásában arra is figyelmeztet, hogy a rendház 2010-ben 278 ezer eurós teljes bevételt, és mintegy 414 ezer eurós teljes kiadást mutatott ki. A rendház gazdasági eredménye így az adózás előtt 136 ezer eurós veszteséget mutatott, az adóalapja így nulla volt.

Ján Orosch nagyszombati érsek tavaly megszüntette a révkomáromi Bencés Rendház jogalanyiságát, és az egyházmegyére íratta a rendház történelmi 660 hektárnyi ingatlanát, mivel állítása szerint a Kánonjogi Kódex alapján az nem teljesítette a tevékenységéhez meghatározott feltételeket. Erről a döntésről sem a révkomáromi konventet, sem a rend székhelyét, Pannonhalmát nem tájékoztatták.
A 2014 novemberében hozott döntés ellen panaszt emeltek a szlovák államügyészségen, amely a panasznak helyt adott: a tulajdonjogi átírást törvényellenesnek nyilvánította, és elrendelte annak eltörlését. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát pedig Rómához fordult, miután tudomására jutott a nagyszombati érsek döntése, amit követően a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a nagyszombati érsek decemberi dekrétumát jogilag semmisnek nyilvánította.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51993,51652,51519,50983″}