53040

Egy mécsessel emlékeztek Andrzej Przewozník Emlékkövénél, Párkányban. Ő is azon áldozatok egyike volt, akikkel a lengyel repülőgép öt évvel ezelőtt Szmolenszknél rejtélyes körülmények között meghaltak.

Molnár Imre jóvoltából azon szerencsések közé tartozom, akinek sikerült a magas rangú vezetővel találkoznom méghozzá Warsóban a Lengyel Nemzeti Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács miniszteri rangú hivatalában. Sajnos Párkányba nem jutott el, de a III. Sobieski János lengyel király emlékművéről nem csak tudott, de neki köszönhetjük, hogy a lengyel állam igen jelentős összeggel segítette az emlékmű megvalósítását.

Az avatásra 2008-ban sajnos nem tudott eljönni, de ha jól emlékszem 2010 őszére tervezte a látogatást. Sajnos ekkor már szeptemberben az emlékére készült Emlékkövet avattuk fel – elsőként nemcsak itthon, de Magyarországon sem volt akkor még emlékjele személyének. Ugyanis ott is hű ápolója, segítője volt a lengyel – magyar közös történelem emlékjeleinek, temetők, emlékművek gondozásának.

2011-ben a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és a HEH Alapítvány az ő emlékére adta ki azt a könyvet, amely a Párkányban megrendezett 2008-as nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza A szabad Közép-Európa múltja és jövője címmel jelent meg. Ez évben lengyelül és szlovákul is megjelent a kibővített kötet. A szerkesztők szeretnék a téma aktualitása miatt a magyar nyelvű bővített kiadást is megjelentetni újra.

Andrzetj Przewozník emlékét sok helyütt őrzik, elsősorban Magyarországon, de hazai viszonylatban is ismert a neve. Mi a párkányiak örökre kőbe véstük nevét, s évente gyertyát gyújtunk, így tisztelegve emléke előtt.

Dániel Erzsébet, Felvidék.ma