53027 2

(Képgalériával frissítve!) Komáromban, a Kultúrpalotában április 11-én délután adták át első alkalommal a Szlovákiai Civil Becsületrendet. A díjazott Pósa Judit, a Pósa-kultusz éltetője lett.

A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulást 2014 októberében jegyeztették be azzal a céllal, hogy értékeljék és jutalmazzák az anyagi és egyéb szempontok szerint is önös érdek nélküli értelmes és becsületre méltó emberi tevékenységet, melynek alapja az emberi és erkölcsi értékek elkötelezett védelme. A szlovákiai civil becsületrend alapszabályzata értelmében a díj átadása minden év április második szombatjára van kitűzve.
A kitüntetettet Klemen Terézia, a díj alapítója méltatta. A laudációt Dunajszky Géza olvasta fel.

Mint elmondták: “Ez a mai ünnepünk a becsületrend eddigi rövid történelme során az első díjkiosztó, s talán a naptár is nekünk kedvez, hisz ma – éppen a magyar költészet napján – olyan személy kapja a kitüntetést, aki leszármazottként elődjének, a magyar gyermekirodalom megteremtőjének az emlékét élesztette újjá, annak a személynek, akiről Gárdonyi Géza azt írta, hogy …”nemzetnevelő hatásában egyetlen lépcsővel sem áll lejjebb Petőfinél, Aranynál, Jókainál.”

De ki is a kitüntetettünk? Miért döntött úgy a döntésre jogosult kuratórium, hogy Pósa Judit érdemeli meg a szlovákiai civil becsületrendet? Egy kicsit illik őt bemutatnunk. Pósa Judit , Pósa Lajosnak, az irodalmár, költő, meseíró, lapszerkesztő, az első magyar nyelvű gyermeklap szerkesztőjének a leszármazottja, aki mindennapi foglalkozását tekintve még csak nem is irodalmár…, a magyar nyelvet sem iskolában tanulta, hisz az alap- és középiskolai tanulmányait szlovák iskolában végezte, s évekkel ezelőtt mégis úgy határozott, hogy Pósa Lajos halálának centenáriumára emlékezve 2014- ben Pósa Lajos emlékévet hirdet meg – hangzott el a laudációban.

Mint Klemen Terézia megfogalmazta: ehhez létre kellett hoznia a Pósa Lajos emlékbizottságot. Aztán az Emlékbizottság megszólította az intézményeket és Nemesradnót, Rimaszombat, Sárospatak, Szeged, Budapest, valamint Monor Polgármesteri Hivatalait. A megszólítottakon kívül jelentkeztek magánemberek, akik saját baráti köreikben népszerűsítették az Emlékévet. Hírt adtak a már évek óta zajló Pósa műsorokról – mint pl. a Nemesradnóti Pósa szavalóverseny, az Egri Szabadidő egyesület rendezvényeiről,vagy a Monori Könyvtár által szervezett Hintóka – ringóka baba-mama zenés klub foglalkozásairól.

Mondhatni olyan tarka lett a rendezvények sora, mint maga a Pósa asztal volt. Megfért egymás mellett a kis falusi iskola, de a megyei város könyvtára vagy éppen színháza is. Rendezvények sora volt Magyarországon, Szlovákiában, Franciaországban és az Egyesült Államokban élő magyarok között is. 30 helyszínen 65 rendezvényt számlált a Pósa emlékév. S az egyik rendezvény hozta a másikat és újabb Pósa kötet is napvilágot látott. És még milyen rendezvények, ötletek megálmodója lett Judit asszony és baráti köre?

A 2014-es Ferenczy István Képzőművészeti és Irodalmi Verseny egyik témája Pósa bácsi meséihez fűződő illusztrációk készítése volt. A hagyományos képzőművészeti-verseny teret biztosított az emlékezésre, a lassan elfelejtett Pósa gyermekversek, mesék újraélesztésére. A győztes rajzok illusztrációként szolgáltak a „Váltogatja az ecsetjét” c. mesekönyvhöz. Büszkék lehetnek erre a kiadványra, mellyel a Siker Kiadó megerősítette a tanárok és a művészpalánták hitét abban, hogy amit tesznek, amit alkotnak, érdemes a közfigyelemre. Érdemes arra, hogy másoknak örömet szerezzen, és az olvasót meggyőzze arról, hogy a felvidéki magyar iskolákban is születhetnek nagy dolgok, köszönhetően a lelkes, hivatásukat szeretettel és odaadással végző pedagógusok munkájának.

Palotában kezdték Budapesten, a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeumban a Pósa Emlékévet, de jártak könyvtárakban, iskolákban, tornateremben, óvodában, gimnáziumokban, várban, jurtában, istállóban, templomban, kultúrházban, múzeumban, galériában, idősek klubjában, ott voltak az utcákon, tereken, túráztak a Balogvölgyben, voltak színházban, városházán, de megemlékeztek temetőkben is , hisz 2014-ben Pósa Lajos két barátja Feszty Árpád és Herman Ottó halálának a centenáriumára is emlékeztek – jegyezte meg a méltató.

Sokan megkérdezték, mit gondol az Emlékévről, mit hozott ez az év Pósa bácsi emlékének és a szervezőnek, Pósa Juditnak? A válasz nagyon rövid volt, egy Móra Ferenc idézet, mely a neves elődjéről szólt:
A radnóti fecskék központjában a remény, amit a csillogó gyermekszemek adnak.

Pósa Judit olyan asszony, aki képes arra, hogy egy nemes célért lelkesedő és azért tenni is tudó közösségeket hozzon létre, olyan asszony, aki a régi világot teremti újjá, s ez bizony nem mindennapi feladat. Munkájával képes megszépíteni az emberek pillanatait, visszavarázsolni mindannyiunkat egy tündérekkel teli gyermeki világba Pósa Lajos alkotásai által. Adni akart, s cserébe nem várt el semmit. Olyan ember, aki nem a saját igazát keresi, hanem az igazat keresi. Azt, ahogy ő nézi a világot nem egy tudományos álláspont. Szemléletével erkölcsi alapállást közvetít. Olyan ember, aki új, másoknak még ismeretlen ablakokat nyitott meg, melyek a régi, tündéri, de főleg a gyermeki lélek világának megértésére nyílnak. Ő a példája annak az embernek, aki az erkölcsiséget jeleníti meg, akit nem a haszon motivál, hanem az, hogy láthassa az emberek örömét , amit a munkájával ért el. A mondás szerint : „ Járt utat járatlanért el ne hagyj ! „ Ő a járt utat járatlanra cserélve elősegítette, hogy az általa kitaposott ösvényen mások is követhessék. Köszönjük neked és köszönjük Pósa Lajos költőnek . A költőkben az a jó és szép, hogy szép versekben, mesékben, művekben megfogalmazzák azt , amit egy igaz szív érezhet a hazája, és az embertársai iránt. Ez tehetség, de szerintem ilyen fokon csak tiszta érzéssel és megfelelő hazaszeretettel és alázattal lehet erre a fokra eljutni.

Becsületből, tisztességből, helytállásból, kulturális értékek mentéséből jelesre vizsgázott Pósa Judit.
Kívánjuk, hogy munkájával még több embert buzdítson! Kívánjuk, hogy a jövőben is legyen kitartó és sikeres! – írta végezetül Klemen. 

A civil szervezet tagjai között találjuk Csiffáry Károly főorvost, Dunajszky Géza pedagógust és közírót, Dusza János professzort, Élesztős Pál és id. Hulkó Gábor egyetemi tanárokat, Fibi Sándor nyugalmazott pedagógust és oktatási szakembert, Vasík János médiaszakembert, V. Nagy János László szobrász és fafaragó művészt, valamint Katona Mártát, Klemen Diánát és Kollár Zoltánt.
Az emlékplakettet Kiss György Munkácsy-díjas érem-, festő és szobrászművész alkotta. A kitüntetéshez tartozó érem-kitűző Miticzky Gábor Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész munkája. Az ünnepélyes díjátadáson a díjazottal Fibi Sándor nyugalmazott tanár beszélgetett. A műsoron közreműködött Stirber Lajos és tanítványai, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és Dráfi Mátyás Jászai Mari-díja érdemes művész.
A Szlovákiai Civil Becsületrendet mind év áprilisának második szombatján adják majd át. Olyan személyekre várják a javaslatot, akiket mélyen humanistának, következetesen toleránsnak és a közösségért dolgozónak tartanak.

További képek a díjátadásról megtekinthetőek a Képgalériánkban ITT>>>. 

Felvidék.ma
Fotó: Szalai Erika
{iarelatednews articleid=”52697″}