54059

A kormány szerdán, május 27-én elfogadott elmúlt évi kisebbségi jelentése a már korábban elfogadott emberi jogi stratégiából kiindulva leszögezi, hogy 2015-ben a kisebbségi kormánybiztosi hivatal figyelme a kisebbségi cselekvési tervre fog összpontosulni.
Ezt követően tett látogatást a hivatalban Petőcz Kálmán, a kormány emberi jogi és kisebbségi tanácsának alelnöke, akinek a megbízott kormánybiztos, Mária Jedličková megerősítette a szándékot.

Petőcz Kálmánt nem lepte meg, hogy a kormány kisebbségi jelentése általában nem tér ki a megoldatlan problémákra. Évről évre hasonló jelentések készülnek, mondja, és nem csak a kisebbségi jogok, de az emberi jogok bármely területén, még ha a külföldi szervek, az Európa Tanács vagy az EBESZ számára is íródnak. „Ilyen a politikai- hivatalnoki kurzus Szlovákiában. Mindegyik kormány alatt így volt. Az a legfőbb célja a kormányjelentéseknek, hogy önmagukat a legszebb színben tüntessék fel” – sorolta tapasztalatait a Pátria rádióban a tanács alelnöke, aki szerint már tovább kellene lépnünk azon, hogy évről évre meglepődünk ezeken a jelentéseken.

Bevett szokás, magyarázza, hogy akik a kormány álláspontjával nem értenek egyet, készítenek egy árnyékjelentést, és azt elküldik a nemzetközi szerveknek. A kormányjelentéseket azonban készültük menetében is lehet befolyásolni, de ahogy Petőcz fogalmaz, ezeket a vitalehetőségeket mi a legtöbbször nem használjuk ki. „Általában utólag bírálunk, annak viszont különösebb produktív hatása nincs” – teszi hozzá.
„Van azonban egy lehetőség. A kormány három év kínlódás után elfogadta az emberi jogi stratégiát, amelynek van egy kisebbségi melléklete is. Ennek alapján ez év végéig ki lehet dolgozni egy nemzeti kisebbségi akciótervet. Egy konkrétumokra lebontott programdokumentumot, amely létezik már különféle más területeken. Erre most a kormánybiztos asszony tett ígéretet, és el fog kezdődni a munka.”

Petőcz szerint most arra kellene koncentrálni, hogy minél hatékonyabban a magyarok is részt vegyenek ebben a munkában, és az év végére elkészülő dokumentum tartalmazzon olyan feladatokat, mint például, hogy a kormány az elkövetkező időszakban dolgozzon ki egy átfogó kisebbségi törvényt. Fontosnak tartja azt is, hogy tartalmazzon egy olyan részt is, amely világossá teszi, mit is takar az a sokat emlegetett és alkotmányban is rögzített alapjog: a kisebbség hatékony képviselete, részvétele a közügyekben. Mindezt intézményekre, mechanizmusokra lebontva. Mivel a magyar képezi az ország legnépesebb kisebbségét, Petőcz megkerülhetetlennek tartja, hogy részt vegyünk a cselekvési terv kidolgozásában.
„Ha jól értettem, a kormánybiztos felállít egy munkacsoportot, amelyben a magyarság képviselői is ott lesznek. A készülő anyagot nyilvános vitára bocsátják. Ebbe a munkacsoportba a legjobb szakembereinket kell küldeni, ahogy majd a Szlovákia Magyar Kerekasztal vagy egyéb más szervezetek megegyeznek” – mondta el az emberi jogi szakértő.

Az MKP is figyelemmel kíséri a történéseket. Önkormányzási koncepciójuk értelmében (A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei) a valódi önkormányzatiság elvének kellene érvényesülnie a nemzeti közösségi lét két fontos szegmensében, a kultúra és az oktatás terén, és nem mellesleg a régiók gazdasági életében is – mutat rá Berényi József.
“Ha valóban rendszerszinten kívánjuk kezelni a problémát, elsősorban a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt kellene elfogadni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a párt elnöke. Utal ő is az idén elfogadott emberi jogi stratégia kisebbségi mellékletére, amelyben a kisebbségi jogokra vonatkozó szabályozás szétaprózottsága miatt egy komplex jogszabály elfogadásának megfontolását javasolja a kormány. Ez a jogszabály a nyelvhasználati jogok mellett a nemzeti kisebbségek jogállását és a kulturális támogatások kérdését is magában foglalná.

„Az MKP önkormányzási koncepciójával teljesen egybecseng annak megállapítása is, hogy a területi önkormányzatoknak megfelelő hatáskörökkel kellene rendelkezniük a kisebbségi jogok védelmének támogatására” – szögezi le Berényi.

BA, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54027,54007″}