53675

A Felvidékről 1945 után Nyíregyházára áttelepített családokról emlékeztek meg május 9-én Nyíregyházán. A kelet-magyarországi városban működő Felvidéki Kitelepítettek Egyesülete rendezvényén Knirs Imre, Komárom alpolgármestere is jelen volt.

Az egyesület tíz évvel ezelőtt, hosszas kutatómunka során térképezte fel a Dél-Szlovákia községeiből, városaiból elhurcoltak névsorát; felvette a kapcsolatot a családokkal, később a városközpontban egy emléktáblát avatott a megyei önkormányzat segítségével, továbbá a helyi temetőben is felállított egy síremléket. Az ezen olvasható felirat szerint „az 1945-1948 években a Felvidék ősi településeiről elűzött, áttelepített szüleik emlékére állították 50 év után gyermekeik, unokáik”. Hátoldalán az egyes települések vannak felsorolva, többek között, Andód, Jászó, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Galánta, Naszvad, Révkomárom, Tallós.

Az elmúlt tíz esztendőben évente megemlékeznek, s felelevenítik a szívszorongató emlékét a kitelepítettek szenvedéseinek. Az idei ünnepség is hasonló szellemben zajlott: először a Nyíregyháza belvárosában elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg, utána pedig az összegyűltek átvonultak a temetőbe, ahol az említett emlékműnél folytatódott a megemlékezés. A jelenlévő vendégeket – a még élő, közvetlenül érintett családokat és első vagy második generációs leszármazottaikat, a megemlékezőket – a szervezők nevében Hrotkó Anna nyugalmazott pedagógus – akinek szülei a Galánta melletti Tallósból lettek áttelepítve – köszöntötte.

Ezt követően rövid beszédet intézett a jelenlevőkhöz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke, Seszták Oszkár, Tallós község képviselője, majd Knirs Imre, Komárom Város alpolgármestere, aki tolmácsolta Stubendek László polgármester úr üdvözletét. Beszédében a csehszlovák vezetés háború utáni embertelen, együttérzést nélkülöző határozatáról beszélt, amelynek értelmében emberek akaratuk ellenére voltak kényszerítve szülőföldjük elhagyására.

Ezután következett Csoltko Jenő, a Kassa-vidéki Csemadok választmányi elnökének felszólalása. Az ünnepség Bartal Károly Tamás, a jászói premontrei prépostság nyugalmazott apátja zárszavával és áldásával zárult.
Az összegyűltek az ünnepség végeztével egyhangúan kifejezték reményüket, hogy a következő évben is sikerül megszervezni a megemlékezést és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiatalabb generációkban is felébresszék az érdeklődést, ami jellemző módon jelenleg nem kielégítő.

Felvidék.ma