53874

Az iskola ünnepélyes névadó keretén belül vette fel új nevét. A huszonöt éve önálló oktatási intézmény május 19-től hivatalosan Dénes György Alapiskolává vált.

A névadó ünnepségen jelen volt Dénes György felesége, Dusík Margit és leszármazottaik is. Az ünnepnapra a pedagógusok és diákok is nagy tisztelettel és szeretettel készültek, amit mi sem bizonyított jobban, mint a színvonalasan megszervezett nap.

Az ünnepség Dénes György emléktáblájának leleplezésével vette kezdetét az iskola előcsarnokában. Kulik Szilvia igazgató és Máté Géza korábbi igazgató, a névfelvétel megálmodója tartottak beszédet.
„Iskolánkat megkülönbözteti majd a többi intézménytől névadónk neve és személye, és mi büszkék vagyunk erre. A név kötelez, hogy végiggondoljuk, milyen teljesítményhez kell méltónak lennünk, milyen követelmény az, amit magunk elé tűztünk azzal, hogy iskolánkat Dénes György nevéhez kötjük” – fogalmazott Kulik Szilvia. Teljes beszédét ITT>>> olvashatják el.
A rövid kultúrműsort követően Máté Géza a jövő generációjának képviselőjével, az óvodás Cyntiával együtt leplezte le Dénes György emléktábláját. Dusík Margit meghatódva ölelte át a gyermeket, és a körülötte levők hallhatták, amint elmondja, milyen sokat jelent számára az, hogy az iskola felvette az író, költő nevét. Visszaemlékezett beszélgetésükre is: „Tudod miért jó, hogy egy faluból vagyunk? Mert mindent tudunk egymásról” – hangzott el Dénes Györgytől egyik beszélgetésük alkalmával. Esténként pedig a balkonon sokszor kérte, hogy beszéljenek még Pelsőcről – tudtuk meg Dénes György feleségétől.
Dénes György egész életében fontos szerepet játszott Gömör, s maga Pelsőc, melyről így nyilatkozott: „Elbűvölő ez a vidék, nehéz elszakadni tőle, s nem is lehet. Költészetem, életem ma is oda kötődik, ezért bukkan fel olyan sűrűn a természeti kép.”

Az emléktábla leleplezését követően a vendégek, diákok, résztvevők átvonultak a kultúrházba, ahol Dénes György életét, munkásságát, kötődését, verseit foglalták össze mintegy másfél órás zenés–verses kultúrműsorban. Az ünnepélyes műsor keretén belül került sor a névfelvétel hivatalos dokumentumának átadására is. A jelenlévőket Kulik Szilvia és Šušán Iveta, Pelsőc község polgármestere köszöntötte, aki beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a pelsőci magyar tannyelvű alapiskola becsületre, tartásra és minőségre neveli diákjait. „Erre bizonyíték a sok oklevél” – fogalmazott a polgármester. Tamás Erzsébet, a Kassai Járási Hivatal oktatási osztályának szaktanácsadója szlovákul és magyarul köszöntötte a résztvevőket és átadta, valamint felolvasta a névfelvételről szóló hivatalos dokumentumot.
A jelenlévőkhöz a család nevében Lacza Éva szólt: „Bár édesapám félig-meddig elszakadt Pelsőctől, de gondolatban mindig itt járt, és gyakran emlegette a községet. Mindig Pelsőc járt az eszében, mindig erre a gyönyörűséges tájra gondolt. Utolsó kívánsága is az volt, hogy itt helyezzék örök nyugalomra. Ezzel is bizonyságot tett arról, hogy mennyire szerette ezt a tájat, az itt élő embereket. Ha egy ember a jövőbe látna, akkor ő nagyon–nagyon fiatalon is örülni tudott volna annak, hogy majd egyszer, esetleg halála után bekövetkezik, hogy a magyar iskola felveszi a nevét” –fogalmazott Dénes György lánya.

A költőt Mács József író méltatta. Méltatásában az eseménynek nagy jelentőséget tulajdonított, hiszen Dénes György nevét versei és gyermekversei révén ma már az egész Kárpát–medence magyar nyelvterületén ismerik, sőt számos helyen éltetik is. „Ezen a szép napon, a névfelvétel örömmámorában jó szívvel elmondhatom Dénes Györgyről, kedves barátomról, hogy olyan isteni tehetséggel megáldott költő volt ő, aki haláláig nem felejtkezett el arról, honnan jött. Pelsőc volt haláláig költői hátországa” – fogalmazott a barátja. „Kedves Dénes György, drága barátom, a pelsőci magyar iskola méltó névadója! A mai naptól szülők, pedagógusok és az önkormányzat jóvoltából neveddel magasztosul és állandósul az iskola további jó híre. És most már csak a pelsőci és a környékbeli falvak öntudatos magyar családjainak a határozottságán és a bölcsességén múlik, meddig él ez a szép iskola a falu nagy szülöttének és költőjének, Dénes Györgynek a nevével. Én optimista vagyok, és mélységesen hiszem, hogy az idők végezetéig” – fejezte be gondolatait Mács József. Az ünnepi műsor végeztével Dénes György családja megajándékozta a fellépőket és az iskolát is.

A rendezvény fogadással zárult az iskola tornatermében, melynek falait a diákok alkotásai díszítették. Mindegyik alkotás Dénes Györgyhöz és költészetéhez kötődött, melyek bemutatták azt az embert, a község szülöttjét, aki „nem volt hős, és nem volt divatos sztár, nem volt gazdag, és tévedhetetlen sem. Ember volt ő, semmi több. De azt szerette, amit mi szeretünk: a gyermeki lelket, a vidámságot, a játékot, szerette a „kék hegyeket”, a madárdalt, a virágtengert a réten, a szülői házat, és ezt úgy tudta szavakba önteni, mint senki más” – fogalmazott pohárköszöntőjében Máté Eleonóra igazgatóhelyettes.

További képek megtekinthetőek a Képgalériánkban ITT>>>
Beke Beáta, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45941,52805,46420″}