54418

Dél-Komárom és Ógyalla közösen nyújtott be pályázatot a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz: 600 millió forintból fejleszthetik ipari parkjaikat. Dél- Komárom önkormányzata a zöldmezős terület infrastrukturális beruházását valósítja meg ebből a támogatásból, Ógyallán főként az út- és kerékpárhálózatot bővítik.

A „Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken” című projekt, záró rendezvényére került sor az Ógyallai Ipari Park parkolójában.

Roland Hulkó, a városi hivatal regionális fejlesztési osztályának vezetője és Psenák Ilona köszöntötték a megjelenteket, köztük Basternák Ildikót, a város polgármesterét. Török Zsoltot és Michalová Katarínát, a Magyar Köztársaság Irányító Hatóságának, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának, e program Közös Technikai Titkárságának képviselőit. a Pozsonyi Vízgazdálkodási Vállalat igazgatóját, Karol Urbant, a Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, a Pond Danubi igazgatóját, Bara Zoltánt, valamint a Nuritech vállalat képviselőit.

Elsőként Basternák Ildikó röviden ismertette a város ipari parkjának fejlődését, amely 2004-ben volt kialakítva az úgynevezett „Zöld réten”. Az I. szakasz a Gazdasági Minisztérium által volt támogatva nem egész 270 ezer euró térítésmentes összeggel és az akkori városi önkormányzat maximális igyekezetének volt az eredménye. Az első ütem a járda és kerékpárút k és kiépítésének infrastruktúráján, továbbá bekötőút, körforgalom, autóbuszmegálló és közműhálózatokon alapszik. Az első befektető az ipari parkban a Nuritech SK vállalat volt, majd a DS Smith Slovakia.

Az ipari park II. szakasza 2008-ban került kivitelezésre, miután 400 ezer euró térítésmentes pénzjutalomhoz jutott a város. A bővítés tárgya az ivóvízvezeték összekötése a meglévő vízvezetékre. Ebben a részben a befektetők a ComRent és a Renergie szoláris park voltak.

2014 januárjában bérleti szerződést kötött a város 16 ezer négyzetkilométer terjedelmű telkek bérbeadására az ipari parkban. Az érsekújvári Oto Brsel Boto enviro társulással az ipari park 1oo %-san megtelt.

A Határon átnyúló együttműködési programjának keretén belül Magyarország és Szlovákia 2007-2013 Ógyalla Város és Dél-Komárom Város Önkormányzata 2011 októberében pályázatot adott be térítésmentes pénzjutalékra „Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken”, rövidítve „KOM-HUR Business infra” – „Határon átnyúló fejlődés vállalkozói infrastruktúrája Komárom és Ógyalla városaiban” cím alatt.

Ógyalla város részéről az „Ipari park közlekedési rákötés bővítésének III szakaszáról” van szó. A tervezet költsége a város részéről 567 887,77 euró, melyből a támogatás 539493,38 euró, az önköltség 28 394,39 euró. Az építkezés megoldotta a közel 10,7 ha területen működő ipari park közlekedési rá kötésének bővítését. A bővítés ebben a szakaszában új úthálózat kialakítása valósult meg 525 m hosszúságban, 3 m szélességben, folytatásaként pedig 188,3 m hosszú és 6 m széles úthálózat. A kerékpárút bővítésével lehetővé válik az ipari park kerékpárral való megközelítése Ógyalláról, de a városhoz tartozó városrészekből is egyaránt. Gyalogos fémhíd épült a népnyelven használt Kotyog árok felett. A pályázat komplett fejlődési tervezet tartalmazott, amely az alapja a többéves partneri együttműködésnek. A pályázat létrehozásával javul a szolgáltatás szintje és új munkalehetőségek feltétele mindkét határoldalon, mellyel jelentős mértékben javulnak a lakosok életfeltételei és kialakul az alap az állandó fenntartott fejlődésre.

A Pons Danubii határon átnyúló együttműködési társulás nevében Bara Zoltán ünnepi beszédében elmondta, hogy az európai területi társulások lehetőséget nyújtanak önkormányzatoknak, régióknak és az államoknak, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam vagy harmadik államok jogalanyaival és így valósítsák meg közös céljaikat. A szervezet magyar és felvidéki települések összefogásával jött létre, 2011-ben jegyezték be. Tagjai magyar részről Tata, Kisbér, Komárom, Oroszlány, szlovák részről Gúta, Ógyalla, Észak-Komárom. Célja az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása, a gazdasági, társadalmi kohézió elősegítése. Mint mondta, 2006 óta lehetséges ilyen szervezetek létrehozása, s jelenleg Európában 49 csoport működik. A pályázatok közt volt webtelevízió létrehozása, szakmai képzések, állásbörzék szervezése, a Komárom-Gúta- Karva kerékpárút megépítése. Az elkövetkező években szeretnék kihasználni a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Operatív Program, illetve a Duna-stratégia pályázatait. A Pons Danubii az eddig beadott pályázatok és az elnyert összegek alapján az egyik legsikeresebb határ menti csoportosulás Európában. A Pons Danubiit a magyar kormányzat is szívesen mutatta be külföldön, hiszen munkája példaértékű.

Az ünnepség szalag átvágással ért véget, s ezzel átadták az ógyallai ipari park kibővített közlekedési szakaszát.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma
A szerző felvételei
Basternák Ildikó Ógyalla polgármestere Basternák Ildikó ismertette a város ipari parkjának fejlődésétA Pons Danubii határon átnyúló együttműködési társulás nevében Bara Zoltán mondott köszöntőtÁtadták az ógyallai ipari park kibővített közlekedési szakaszátRoland Hulkó a városi hivatal regionális fejlesztési osztályának vezetője és Psenák Ilona köszöntötték a megjelenteket {iarelatednews articleid=”52670,49263,49011,47466,47589″}