54241

A mai napon, június 9-én ünnepli megalapításának 15. évfordulóját a Visegrádi Együttműködés keretén belül működő intézmény, a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF – International Visegrad Fund), melynek soros elnöki tisztségét idén Magyarország tölti be.

A Nemzetközi Visegrádi Alapot 2000. június 9-én hívták életre a visegrádi országok (V4), azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányai azzal a céllal, hogy megkönnyítse és támogassa a polgárok és intézmények szorosabb együttműködését nem csak V4-országokban, de a tágabb régióban is. Ide értve különösen a nyugat-balkáni államokat, valamint a Keleti Partnerségben részt vevő országokat. Az Alap pályázatok útján nyújt támogatásokat kulturális, tudományos és oktatási projektekhez éppúgy, mint a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztéséhez, turisztikai és egyéni mobilitási programok megvalósításához. A Visegrádi Alap a V4-együttműködés egyetlen intézményeként működik. Ügyvezető igazgatója jelenleg a szlovák Karla Wursterová, aki az évforduló alkalmából így fogalmazott: „Meg vagyok győződve arról, hogy éppen az Alap tevékenysége az, ami a leginkább hozzájárult a jellegzetes ‘Visegrád’ regionális névjegy sikeréhez. Az Alap nemcsak polgáraink, településeinek, egyetemeink legkülönbözőbb projektjeihez nyújtott támogatást, hanem a négy országnak a demokratikus átalakulás terén, valamint EU és NATO csatlakozási tapasztalatainak közvetítőjeként is jeleskedett, elsősorban a közvetlen szomszédságunkat alkotó országok irányába”.

Az Alap költségvetése – melyhez a tagállamok azonos mértékben járulnak hozzá – kezdetben 5 millió euró volt, amit aztán a kormányok 2014-ben 8 millióra emeltek. A támogatásokért nem kormányzati szervezetek, civil egyesületek, helyi és regionális önkormányzatok, oktatási intézmények de akár gazdasági társaságok, sőt magánszemélyek is folyamodhatnak – a megfelelő pályázati kiírások útján. Létrehozása óta az Alap több mint 35 országban 6000 projekthez, ösztöndíjhoz és művészeti rezidens programhoz nyújtott támogatást majd 62 millió € értékben.

Jelenleg is számos támogatási programot tart fenn, melyek forrásaira a régión belüli nemzetközi együttműködéssel foglalkozó, nem kormányzati szervezetek, továbbá városi, települési, területi önkormányzatok, iskolák és más közintézmények pályázhatnak. Ezeken a pályázati forrásokon kívül az Alap évente több mint 400 szemeszter felsőoktatási ösztöndíjat biztosít Közép- és Kelet-Európa, valamint a nyugat-balkáni térség 17 országának polgárai számára. Több művészeti rezidens program áll a V4 országok alkotói rendelkezésére.

Az elmúlt tizenöt évben az Alapból Szlovákia számára jóváhagyott támogatás összege 13 millió 462 ezer euró volt (ez 21,74%-os részesedést jelent), míg Magyarország 12 millió 848 ezer eurót kapott (20,74%).

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51483,43589,11378″}