55244

A kapcsolatépítés és határokon átnyúló együttműködés eszméje egyre nagyobb jelentőséggel bír Kassai Magyar Keresztény Értelmiségi Társaságnál is.

E gondolat fontossága különösen felértékelődik, ha olyan nemzetközi együttműködésről van szó, melynek keretei még az Európai Unió jelenlegi határain is túlmutatnak és összekapcsolnak két közösséget, melyek sok tekintetben hasonló történelmi kihívásokra kellett, hogy választ adjanak.
A szabadkai Magyar Keresztény Értelmiségi Kör és a Kassai Magyar Értelmiségi Szövetség együttműködésében új lépcsőfokot jelent az a 2015. július 16. és 19. között lezajlott látogatás, melynek keretében szabadkai partnereink vendégül látták Msgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök Urat, akit elkísért Dr. Rozenfeld Gyula a Kassai Keresztény Értelmiségi Társaság elnöke és felesége Mgr. Rozenfeld Tünde a Kassai Keresztény Értelmiségi Társaság tagja.

A látogatás annak a többoldalú együttműködési szerződésnek köszönhetően valósult meg, melynek aláírására még 2014-ben, Stuttgartban került sor. E szándéknyilatkozat, melyben az aláírók: a stuttgarti magyar katolikus diaszpóra tagjai, a magyarországi Keresztény Értelmiségi Társaság, erdélyi magyar katolikus értelmiségi szervezetek, a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör és a Kassai Magyar Értelmiségi Társaság elkötelezték magukat, hogy szervezeteik terveit a jövőben koordináltan, egymást segítve valósítják meg. Az együttműködés és együttgondolkodás révén nagyobb eséllyel valósulhatnak meg a közös célok: a keresztény értékrend és gondolkodásmód népszerűsítése, a társadalom evangelizációja és a keresztény értékek megélése az értelmiségi lét keretein belül. A mostani látogatás az együttműködési megállapodás egyik fontos állomása volt.

Ezúton is meg szeretnénk köszönni szabadkai partnereinknek, Szabó Károly Úrnak, a KÉK elnökének, valamint Szabó Hangya Teréziának, a KÉK elnökségi tagjának, hogy időt, fáradtságot és anyagi erőforrásokat nem kímélve megajándékoztak minket egy csodálatosan szép, rendkívül eredményes és hasznos, élményekben bővelkedő, szép hétvégével. Nagyszerű volt, hogy találkozhattunk a KÉK tagjaival és lehetőségünk nyílt arra, hogy megismerjük a szabadkai civil- és egyházi szervezetek terveit, munkáját és eredményeit.

A találkozón közös gondolkodásra hívtak minket, hogy együtt találjunk válaszokat, a mi szervezetünket is érintő kérdésekre: hogyan kapcsoljuk be munkánkba az ifjabb nemzedékeket, hogyan kapcsolódhatunk be minél hatékonyabban a karitatív tevékenységekbe, és hogyan teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy a keresztény értelmiség aktív, elismert és megbecsült erővé válhasson társadalmunkba ezzel is enyhítve a vele szemben megfogalmazott előítéleteken.

A Kassai Magyar Keresztény Értelmiségi Társaság küldöttsége július 16-án, csütörtök délután érkezett Szabadkára. A délután kötetlen beszélgetéssel, vacsorával és ismerkedéssel telt. Alkalmunk nyílt megismerkedni a KÉK tagjaival, majd a Jézus a munkás templomban megtartott szentmise után, melyen Pásztor Zoltán atya celebrált, a napot az Augustiniumban elfogyasztott kellemes vacsora zárta. A pénteki napon vendéglátóink sűrű programmal leptek meg minket – a délelőtt folyamán részletesen megismerkedhettünk Szabadka város történelmi nevezetességeivel, majd a szabadkai pannon TV és rádió munkatársaival találkozhattunk.
A délután legfontosabb mozzanata volt az az előadás, melyet a KÉK tagjai számára tartott Pásztor Zoltán atya és Rozenfeld Gyula Felvidéki Magyarok Ma címmel. A szombat délelőtt legfontosabb eseménye az a kerekasztal beszélgetés volt, ahol a vendégek megismerkedhettek a vajdaság jelentősebb magyar egyházi és civil szervezeteivel. A kerekasztalon részt vettek: dr. Harmat Károly ferences atya a Poverello és Lurkó házak civil szervezetek elnöke és képviselője, ft. Utcai Róbert a vajdasági hittanoktatás koordinátora, ft. Baranyi László a Paulinium kisszeminárium prefektusa, Bálint Ágota a Mária Rádiónkért Egyesület elnöke, Szög Ádám a Szerbiai Mária Rádió szabadkai koordinátora, Ricz Gábor a Szabadkai Egyházmegye Caritas főkoordinátora, Kanyó Anikó a Fáklya ifjúsági civil szervezet elnöke, Béres Zoltán a Vajdasági Magyar Civil Szervezetek Szövetségének elnöke, valamint a KÉK elnökségi tagjai: Szabó Károly, Szilágyi Edit, és Szabó Hangya Terézia.

A kerekasztal nagyszerű lehetőséget kínált az eszmecserére, várakozásunkat messze felülmúlta az a hatékonyság, amivel szabadkai kollégáink dolgoznak. Nagyszerű sikereket értek el a fiatalokkal való munkában, a pályázati források felhasználásában és a karitatív tevékenység finanszírozásában. Sok ötletet merítettünk a beszélgetés folyamán felmerült gondolatokból és egyúttal meghívtuk a kerekasztal résztvevőit, hogy a Kassán, október 23. és 25. között megrendezésre kerülő konferencián folytassuk a közös munkát és eszmecserét.
A délutánt egy palicsi séta tette emlékezetessé, amikor is megismerhettük Szabadka híres üdülőövezetét. A nap befejezését a Szent György templomban megtartott mise jelentette. Szabadkai látogatásunk vasárnap zárult a város székesegyházában a vasárnapi szentmisén.

Dr. Rozenfeld Gyula, Felvidék.ma
A szerző a Kassai Keresztény Értelmiségi Társaság elnöke