54862 aláírás

“Mi, felvidéki magyar fiatalok, Gróf Esterházy Jánost erkölcsi és politikai példaképünkként tisztelve kezdeményezzük a mártír gróf szellemi hagyatékának felvételét a nemzeti értéktár értékeinek sorába” – írják a Via Nova Ics által kezdeményezett deklarációban, melyet július 8-án láttak el kézjegyükkel.

A deklarációt elsőként a III. Martosi Szabadegyetem fővédnöki fórumának résztvevői, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke; Berényi József MKP-elnöke; Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Gubík László, a Via Nova Ics elnöke írták alá.
“Esterházy János erkölcsi nagyságával, emberségével, politikai bölcsességével olyan életművet hagyott ránk, melyre nem csak a felvidéki magyarok, hanem a szlovákok is példaként tekinthetnek” – mondta Berényi József. Gubík László hozzátette, a mártírpolitikus a szülőföldhöz való kötődés jelképe, szellemi öröksége védelmet érdemel.

54862 Berényi József“Esterházy János neve és életműve oly szilárdan összefonódik a felvidéki föld és a felvidéki emberek szolgálatával és szeretetével, végzete pedig oly jelképesen adja vissza a felvidéki magyar sorsot, hogy ránk hagyott öröksége számunkra sokkal többet jelent, mint csupán egy részt a múlt tisztelendő értékei közül. Így örökségének ápolása sem lehet csupán egy jelképes gesztus a jelenben, hanem a jövőt szolgáló folyamatos és kötelező küldetést kell jelentsen a mában élő ifjú nemzedékek számára.
Szeretnénk, ha e vállalt küldetésben, azaz Esterházy János erkölcsi nagyság előtti főhajtásban, az ő értékelvű politizálási példájának követésében, illetve a szülőföldhöz kötődő feltétlen hűségében és embertársai szeretetében osztozna velünk minden magyar fiatal, éljen bárhol is e földön. E példa követésére biztatjuk szlovák kortársainkat éppúgy, mint e föld minden, szülőföldjét szerető fiatalját.
Esterházy lelki hagyatéka ugyanis olyan hazaszeretetről szól, melyből nincs kizárva a más népek fiaival való testvéri összefogás sem. Épp ezért testesít meg egyszerre nemzeti és egyetemes értéket, ami vitathatatlanul történelmünk legnagyobbjai közé emeli őt. Az Esterházy-eszmének a nemzeti értéktár felvidéki értékei közé emelése egy újabb lehetőség az életmű nemzettel és világgal történő megismertetése és elfogadtatása irányában.
Ifjú közösségünknek szeretettel, ám alkut nem tűrő kitartással kell követelnie Esterházy János erkölcsi és politikai rehabilitálását, hamvainak szülőföldjén, méltó körülmények közt való eltemetését, személyének rágalmaktól való megtisztítását valamint igazságos történelmi megítélését. Esterházy János becsületének jogi helyreállítása, tetteinek megértése és áldozatvállalásának tiszteletben tartása számunkra, felvidéki magyarok számára a jogállam és az igazságszolgáltatás győzedelmét jelentené a szülőföldünkön” – áll a Via Nova ICS deklarációjában.

Felvidék.ma
Fotó: Széman Viktor, martefszt.sk {iarelatednews articleid=”54850,54846″}