55183

„A főiskolák, mint a képzett társadalom hajtóerői” elnevezésű projekt a középiskolások és szüleik számára tanácsokkal szolgál a főiskola kiválasztásának megkönnyítéséhez. Közölte a TASR hírügynökség.
A tanulmány információkkal szolgál Szlovákia jövőbeli gazdasági fejlődéséről, az egyes iskolák végzett hallgatóinak jelenlegi keresetéről, a munkaerőpiac igényeiről és meghatározza a perspektivikus tanulmányi szakokat. A nemzeti projekt vizsgálódását a PriceWaterhauseCoopers és a Centire társaságokkal együttműködve folytatta. Eredményeiket a „Miként hangoljuk össze hatékonyan a főiskolai oktatást a munkáltatók igényeivel” elnevezésű konferencián ismertették.

A végzősök ma máshogy döntenének
A megvalósult felmérésből kitűnik, hogy a főiskolák végzőseinek 46 százaléka soha nem dolgozott az általa végzett szakágban. Ha most kellene dönteniük és főiskolát választaniuk, több mint a felük más szakot, vagy más iskolát választana. Ezek az adatok ösztönzésként hathatnak a jelenlegi középiskolások és szüleik számára a jövőről való jobb döntéshez. „A főiskolák, mint a képzett társadalom hajtóerői” projekt egyúttal több érdekes ajánlással és tanáccsal szolgál arra vonatkozóan, miként lehet perspektivikus szakot, egyetemet, fakultást választani. A továbbtanulásról való döntéskor fontos tényező lehet például a hazai munkaerőpiacon való érvényesülés perspektívája, illetve a fizetés nagysága.

Ki keresi a legtöbbet?
A felmérésből az is kitűnik, hogy a legjobban a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Informatikai és Információs Technológiai Karának végzősei keresnek, az ő bruttó átlagkeresetük 1641 euró. A második legjobb keresetet ugyanezen egyetem Elektrotechnikai és Informatikai Karának abszolvensei érik el, átlagosan 1399 eurót.
A táblázat alsó fokán helyezkedik el például a kassai P. J. Šafárik Egyetem Jogi Kara (662 euró), vagy a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Pedagógiai Kara (668 euró). A 700 euró alatti kereseteknél találhatók még egyéb pedagógiai karok, valamint a szociális tudományok, az egészségügyi, vagy a középeurópai tanulmányok.

Öt év múlva minden megváltozhat
A nemzeti projekt azt ajánlja a középiskolásoknak és szüleiknek, hogy ne csak a jelenlegi helyzetből induljanak ki, hanem a munkaerőpiac fejlődésének várható kilátásaiból, s a szlovák gazdaság szükségleteiből, amennyiben nem külföldön szeretnének érvényesülni. Az említett projekt adatai annak a nagy valószínűségére figyelmeztetnek, hogy a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma gyorsabban nő, mint az ilyen végzettséget követelő munkahelyek száma. Már jelenleg is 67 ezer főiskolai végzettséget igénylő munkahellyel kevesebb van a munkaerőpaicon, mint ahány az ilyen végzettséggel rendelkező produktív korban lévő ember. Tíz év múlva ez a szám 111 ezerre nő. A nemzeti projekt ezért a diákoknak nem ajánlja a kevésbé perspektivikus szakokat, miközben összeállította a legperspektivikusabb tanulmányi karok jegyzékét.

Vezet a gumiipar és a műanyaggyártás
A nemzeti projekt komoly hozadéka a perspektivikus gazdasági ágazatok és ezzel összefüggésben a hozzájuk tartozó tanulmányi szakok meghatározása. A húzóágazatok közé tartozik a gumiipar és a műanyaggyártás, a fémipar és a fémtermékek gyártása, valamint a közlekedési eszközök gyártása. A kutatás eredményeként a következő tanulmányi szakok minősülnek perspektivikusnak: mechanika és fémgyártás, elektrotechnika és energetika, menedzsment, adminisztráció és ökonómia. Az első helyeken áll még a pénzügy, a bankszakma és az építőipar.

A jövőre vonatkozó első döntések
A középiskolásoknak nincs könnyű dolguk, életükben első alkalommal hoznak olyan döntést, mely lényegesen meghatározza jövőjüket. Már most eldől, hogy az átlagot meghaladó, vagy átlag alatti keresetük lesz, milyen életmódot, milyen munkahelyet választanak. A projekt ebben a döntésben közvetítő szerepet tölt be egyrészt az akadémia világa, másrészt pedig a munkaerőpiac és gazdaság között. A projekt egyebek mellett megkönnyíti és racionalizálja a tanulók jövőre vonatkozó döntését és hozzájárul a jövő generációk jobb foglalkoztatottságához és elégedettségéhez.

NZS, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”54926″}