55389

Molnár Imre szociológus, történész, diplomata szeptember 1-től megkapta kinevezését a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatói posztjára. Az augusztusi hónap ennek megfelelően a felkészüléssel telik.

Molnár Imre Ipolyságon született 1956. november 26-án. Nős, lengyel felesége van, s négy gyermek édesapja. 1998-tól munkatársa a Magyar Külügyminisztériumnak, diplomataként több ízben Magyarország Varsói Nagykövetségén dolgozott.
A Pozsonyi Comenius Egyetemen végzett, 1979–1981 között a szegedi JATE hallgatója volt. 1986-ban az ELTE BTK-n diplomát, majd egyetemi doktori (1994), és kandidátusi (1998) fokozatot szerzett.
1986–1988 között a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, 1988-1990 között a Magyarságkutató Intézetben, 1990-1993 között a Miniszterelnöki Hivatal Határon Túli Magyarok Hivatalában, 1993-1998 között pedig a Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézetében dolgozott.
Több, a szlovákiai magyarság történelmével és a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokkal foglalkozó cikk, tanulmány és könyv szerzője, szerkesztője. Egyetemi tanulmányai befejezte óta foglalkozik Esterházy János életművének kutatásával. Kutatási eredményeit a magyar nyelven kívül, lengyelül, szlovákul, németül és angolul is publikálta.

Molnár Imre tevékenysége szorosan kötődik a szlovákiai magyarság múltjának, illetve Esterházy János tragikus életútjának és munkásságának feltárásához.  Szinte egyszemélyes intézmény, aki mindennap elvégzi a nyilvánosság tudta nélkül történő háttérmunkákat is – például Esterházy János boldoggá avatásának szorgalmazójaként.

A Pozsonyi Magyar Intézet élén Kollai Istvánt váltja, aki 2010-től dolgozott Pozsonyban. Molnár Imre az intézet új igazgatójaként is Magyarország kultúráját és imázsát lesz hivatott népszerűsíteni. A helyi civil megmozdulásokat is támogatja majd.
Az intézet koncerteket, kiállításokat szervez, emellett beszélgetős műsorokat, ahol nem csak magyar, hanem szlovák szakembereket is fogadnak, hogy különféle témákról folytassanak párbeszédet. Negyedévente egy alkalommal a cseh, lengyel és szlovák partnereikkel olyan szakértőket hívnak meg, akik a visegrádi országokat érintő problémákról beszélgetnek.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”53215,51778,50792,47576,41864,38588,38386,38385,22797″}