55382

A tartalomból:

Levél az olvasónak
Időszerű
Bolyongások

Szívhangok

  1. Finta Sándor: A pap fohászkodása mise előttGáspár Jenő: GyónásKörnyey Paula: Kísértés hegyénMentes Mihály: Harmatcsepp és IstenPilinszky János: ZsolozsmaSzentimrei Jenő: De profundis  

Magyar sors

Eszmék és tények

Líra

Emlékezet

Ősi rögön

Trianon látomása

Válasz Trianonra

Szerelem

Líra

Értékeink
Szerelem

Születésnap

Nyár, augusztus

Líra

Muskátli – Melléklet jó gyermekeknek és Örökgyerekeknek Pósa Lajos nyomdokain, 2015. augusztus / I. évfolyam / 12. szám

Népköltés gyermekeinknek

Mondák fiainknak

Egy esti mese

Irodalom

Határon túli magyar anziksz –
Erdély

Kortárs

Irodalom, első közlés

Irodalom

Líra

Kitekintő

  • Klasszikus litván költők: Janina Djagutité [Janina Degutyte], Szaloméa Nerisz [Salomeja Neris] és Vitautasz Macsernisz [Vytautas Mačernisz]

    Új fejezetéhez érkezett -Kitekintő- sorozatunk azzal, hogy Gaál Áron költő, műfordító barátunk – a Magyarországhoz hasonlóan évszázadok óta hánytatott sorsú, idegen megszállásokkal, ezzel együtt kollaboránsokkal küzdő – balti nemzetek költőinek műveit kezdte magyarra fordítani. Ezen művek külön pikantériája, hogy egy ízig-vérig litván, mégis az akkori trend szerinti, kommunista elkötelezettségű költőt nem hogy nem dobnak ki a Nemzeti Panteonból, de a mai Litvánia is a modern költészetének megkerülhetetlen előfutárának tartja őket, mint Szaloméa Neriszt, attól függetlenül, hogy Sztálinhoz írt és neki személyesen felolvasott verset. Volt ilyen nálunk is, de ezek az írók ma kevés kivétellel nem a nemzet emlékezetében számon tartott irodalom részei. A Szózat alapelveihez tartozva, talán példát kéne vennünk végre, hogy több mint negyed évszázaddal a rendszerváltás után, már inkább a művek minősége, nem pedig korábbi politikai nézeteik vagy emberi gyöngeségeik legyenek ma is figyelembe véve.    -cspb-

Líra

Cságoly Péterfia Béla
szozat.org/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54181,53527,52926,52291,51779,50984″}