56142

Amint már beszámoltunk róla, nyolcvan év telt el azóta, hogy Kassán megtalálták Közép-Európa legnagyobb aranykincsleletét a Szepesi Kamara patinás épületének bontásánál. Ebből az alkalomból nemzetközi konferenciára kerül sor szeptember 16-18-a között. Annak egyik szervezője a Kassa Polgári Klub, melynek elnökét Palenčárné Csáji Ildikót kérdeztük.

– A konferencia előadásai voltaképpen négy témakört ölelnek föl. Az egyik a kassai aranykincs megtalálása és annak körülményei, a másik utóéletével foglalkozik, merre “vándorolt”, milyen politikai érdekek ütköztek, mely országok igyekeztek megszerezni 1945 előtt a leletet. Másrészt az előadók egy része a korral és annak szereplőivel foglalkoznak majd, akik esetleg számításba jöhetnek, mint a kincs tulajdonosai, illetve elrejtői. Ebben az aranyláncnak is szerep jut, hiszen annak birtokosa a rejtély megoldását segítheti elő. Milyen eredmény várható a konferencián?

Egy lelet körül mindig felmerülnek különböző kérdések, különösen, ha ilyen rendkívüli kincsbe “botlanak”. Nagyon sokan kutattak-kutatnak, keresik a helyes választ a tulajdonos kilétét illetőleg. A kérdés, hogy a megfelelő irányban kutatnak-e?! Hiszen megjelent már egy pár tanulmány a kinccsel kapcsolatban. Az ilyen rendkívüli lelet tanulmányozásához és megértéséhez föltétlen szükséges alaposan ismerni a kor történelmét, az események összhatását, összefüggéseit. Meg kell érteni az adott kor szokásait, „előírásait” és a kapcsolatokat is.

Palenčárné Csáji IldikóRemélhetőleg a konferencia alkalmat ad arra, hogy minden előadó, bár csak röviden, bemutassa kutatásainak eredményeit, kifejtse következtetéseit a nyert adatok alapján.Mindenképpen biztató, hogy a történészek ilyen szép számmal visszajeleztek. Részvételükkel érdeklődésüket is kinyilvánították.

Az eredményt olvasható formában is közzétesszük. Nagyjából november végén mutatjuk be azt a kötetet, mely tartalmazni fogja a konferencián elhangzott előadások bővebb szövegét.

– Reményeid szerint, megnyugtató válasz születik? Megtudjuk, ki volt a kincs tulajdonosa?

Szerintem a konferencián elhangzottakból sejthetjük az “igazságot”, sok mindenre fény derülhet. Bizonyosan serkenteni fogja a kutatókat további bizonyítékok keresésére. Már eddig is számos adat, dokumentum, tény mutatja az irányt. Ha helyesen következtetünk a mozaikok összerakásánál, mint pl. az aranylánc, a doboz és a 17-18. századi szokások nem nagy teret adnak a tévedésekre.

Erre a konferenciára és a kassai aranykincs megtalálásának 80. évfordulójára emlékérmes kártya emlékeztet. Benne egy 1410-ből származó Zsigmond korabeli kassai veretű aranyforint másolata lesz. Annak ára 5 euró lesz és az aranykincsről szóló tanulmány 7 euróért lesz kapható a konferencia ideje alatt a Kelet-szlovákiai Múzeumban, ahol a rendezvénysorozat megvalósul.

Kíváncsian nézünk elébe a rendezvénynek és várjuk az eredményeket.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56069,55977,55965,55963,55790,55757,55749,55583,55308″}