56176

Bár az Ipoly menti gazdafalu néprajzi adataiból is találunk a cserkészek gyűjtéseiben egynéhányat, el kell mondanunk, hogy mindez eléggé hiányos. Mert a rövid idő alatt is részletesebb anyagot lehetett volna felgyűjteni például az ünnepi szokásokból, a hiedelmekből, a népi építészetből vagy a temető néprajzából.

Persze akad adattárukban több értékesíthető forrásközlés is, például a társadalmi rétegzettséget, a templomi szokásrendet illetően. S írnak még dolgozatukban egyebekről is. A viselet kapcsán például az alábbiakat olvashatjuk: „Egységes népviselet a faluban nincs. Egy nevezetes eredeti ruhadarabbal azonban találkozhatunk. A fejkendő alatt ún. ördöglakatot viselnek. Ez világos piros, rózsaszín, kék kendő gyöngyökkel kivarrva, amely a fekete kendő alól kilátszik. Egyes megfigyelőink lakat-szerű részt is vettek észre.”

Meglepő, hogy a szokások kapcsán csak ennyit írtak: „Szokásokat a faluban nem találtunk. Most már húsvétkor az öntözés szagos vízzel történik. Valamikor a kúthoz és az Ipolyhoz vitték a lányokat, ma már azonban csak egy-két öregember meséli el akkori élményeit.” Dicsérendő viszont, hogy két rajzon megörökítették a díszes húsvéti pirostojások motívumait is. Ennek kapcsán egyébként az alábbiakat jegyezték le: „A pirostojást igen érdekesen készítik. A tojásból kifújják /:nyersen:/ a fehérjét és a sárgáját, majd befestik pirosra. Borotvával pedig a fentihez hasonló rajzokat készítenek. Amikor elkészült, kifényezik. Nagyon szép tojásokat láttunk.”

A népi játékokat is megemlítik, bár azt írják, hogy „Népi játékok is csak más vidéken ismertek vannak, de ennekEgy lap a cserkészek kéziratából ellenére igen sok játékot ismernek és játszanak. (:Szögbeverés, kakashúzás, stb.)” A játékokat az általuk készített két fotón is megörökítették.

A népdalok közül a Ha bémegyek a Gyerk községi kiskocsmába kezdetű dal teljes szövegét közlik, mellékelve az ének kottáját is.

Megemlítendő továbbá, hogy gyerki gyűjtésük során a cserkészek fényképeket is készítettek. Ezek közül hét fotó megtalálható a Néprajzi Múzeumnak leadott anyag közt is. (EA 21689) A fotókon például a világháború hősi halottainak emlékére készült zászló, a Nepomuki Szent János-szobor, a falu igazgatótanítója látható. Két felvétel, mint említettük, gyermekjátékokat örökített meg. Az egyik felvétel címe: Egy kis terefere. Ezen látható a gyerki utca egy része a régi házakkal, előtte viseletbe öltözött falusiakkal. Az utolsó kép címe: Nótatanulás – tánc – mesélés. Szépen megfigyelhető rajta egy-egy sátortetős, oromzatos ház, illetve a helybéliek nagy csoportja.

Csáky Károly, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”56027,55842,55736,55614,55491,55555″}