56240

Radoslav Procházka menekültválságról és a közelgő választásokról.

A nyári szünet utáni első közvélemény-kutatás eredményei szerint, melyet a Phoenix Research ügynökség végzett, az ön pártja lehet Robert Fico kormánypártjának legnagyobb ellenfele. A Sieť a maga jelenlegi 12,3 százalékával néhány hónappal a választásokat megelőzően még mindig 20 százalékkal elmarad a Smer-SD 32,5 százaléka mögött. Miként értékeli a jelenlegi helyzetet, milyen célokat tűzött ki a parlamenti választásokat illetően?
Pártom célja lehetőséget kapni az emberektől arra, hogy egy jól működő államot teremtsünk a számukra. Olyan államot, amely támogatja a szlovákiai családokat, reálisan segíti a régiókat, egyszerűbbé teszi a vállalkozók és alkalmazottaik életét, s a közszféra minden egyes tagjától személyes és közvetlen felelősségvállalást követel meg tevékenységére vonatkozóan. Amennyiben az emberek úgy döntenek, hogy az új generációnak, és a működő állam megteremtésére vonatkozó tervének adnak esélyt, a Sieť hátránya a Smerrel szemben lényegesen lecsökken.

A sajtóorgánumok egy része az önök pártját az ellenzék, illetve a jobboldal vezető erejének tartja, önt pedig személy szerint a Robert Ficoval szembeni egyedüli esélyesnek tekinti a kormányfői posztra. Mennyiben változna a Sieť a leendő kormány esetleges vezető erejeként és ön személy szerint miben lenne más, mint Robert Fico?
Szlovákiát legalább annyira képesek volnánk megvédeni, mint a jelenlegi kormány, de egyúttal indítópályára állítanánk olyan területeken, ahol lemaradtunk a kor követelményeitől. Tudjuk, miként oldanánk meg, hogy a nagyarányú munkanélküliséggel küzdő régiók lakosságának ne kelljen külföldön munkát keresnie, s hogy béreik és nyugdíjaik gyorsabban közeledjenek a nyugati átlaghoz. A hatalomtól megittasult és kapzsi államot az embereket megbízhatóan szolgáló állammá alakítanánk át.

Milyen az önök pártjának hozzáállása a menekültválsághoz és milyen megoldást javasolnak Szlovákia és az Európai Unió szempontjából?
Két dologra van szükségünk. Elsősorban meg kell találnunk az egyensúlyt az arra érdemesek iránt érzett együttérzés és a Szlovák Köztársaság polgárai alapvető érdekeinek védelme, főleg biztonsága között. Javasoltuk és keresztülvisszük szigorú büntetések bevezetését az embercsempész maffiákkal szemben és fontosnak tartjuk az Európai Unió határainak hatékony védelmét. Másodsorban itthon legalább valamilyen alapvető közös megegyezésre kéne törekednünk, hogy azt egységesen tolmácsolhassuk a külföld felé. Ezért támogattuk a kormányt gyakorlati lépései terén és igyekszünk rávenni az értelmes kommunikációra, amely mindig inkább javára vált a szlovák diplomáciának.

Úgy tűnik, hogy a jelenlegi migrációs válság háttérbe szorította az olyan botrányos ügyeket, mint a Váhostavé, illetve az egészségügy, az iskolaügy, a munkanélküliség, s a lakosság nagyobb része alacsony jövedelmének problémáját. Mit tenne ön és pártja az emberek érdekében az említett területeken?
A Sieť csak azt igéri, amit teljesíteni is tud. A jó állam tízparancsolata számunkra a Szlovákiával kötött szerződés, mely tíz nagyon konkrét és mérhető kötelezettségvállalást tartalmaz majd, beleértve a teljesítés pontos időbeli tervét. Választ kell azonban adnunk a régiók specifikus problémáira is, tehát a Szlovákiával kötött szerződésünk egyúttal szerződés lesz Liptóval, Gömörrel, Árvával, illetve a Garam mentével is. Ezért végső formáját a Szlovák Régiók Tanácsa hagyja jóvá az Alsókubinban rendezendő novemberi ülésén.

Ön személy szerint gyakran beszél a politikusok új generációjáról, valamely régi politikáról és új politikáról. Miként értelmezzék ezt az emberek? Miben akar változásokat hozni a társadalom számára és hogyan akarja jobbá tenni az emberek életét?
Nézze, húsz év óta kétféle módon zajlottak itt a kampányok. Egyrészt százoldalas igérethalmazokkal, melyekre már azok sem emlékeznek, akik írták őket. Ezt egészen másként csináljuk: tíz konkrét kötelezettségvállalást fogalmazunk meg, teljesítésük pontos időbeli tervével egyetemben. Ez három részre oszlik, az első száz nap alatt, az első két évben és a 2020-ig teljesítendő feladatokra. A régi politika másik bevett szokása egymás kölcsönös befeketítése. Mi ezt nem csináljuk és az Alkotmány napján tett eperjesi eskünkben megfogadtuk, hogy arra kérünk esélyt az emberektől, hogy egy jó államot teremtsünk, amely az embereket szolgálja. Sokatmondó tény, hogy az illemtudó kampányra vonatkozó kötelezettségvállalásunkhoz mindeddig egyetlen más párt sem csatlakozott.

Miért válasszák az emberek az elkövetkezendő választások során a Sieť pártot?
Három okból kifolyólag. Az első, hogy az összes szlovákiai régióból aktív emberek csoportja jött össze, akiknek jó tervük van egy működő állam létrehozására. A második, hogy az emberek pontosan tudni fogják, mit, mikor és mennyit kívánunk tenni az érdekükben. S ehhez alapul szolgál a politikusok személyes anyagi felelősségvállalása. A harmadik, hogy a Smerrel szemben szükség van egy szilárd és ütőképes ellensúlyozó erőre, és a Sieť pártnak erre adottak a legjobb feltételei. Egy ellensúlyozó erőre van szükség, mely nem azt kiabálja, hogy „mert a Fico”, hanem tartalmas programja van és új energiát hoz a társadalomba.

A különböző statisztikai adatok szerint az önök pártja nem kap megfelelő mediális teret, mely megilletné az ellenzék vezető erejét. Például a közszolgálati rádióban és televízióban már hosszabb ideje nem szerepeltek. Minek tudható ez be?
Engedje meg, hogy ezen csak mosolyogjak. Mi Szlovákia polgárainak józan ítélőképességében bízunk, abban, hogy képesek jól megválasztani képviseletüket, függetlenül a médiák manipulációitól.

Milyennek látnánk azt a Szlovákiát, amelyet Procházka, mint kormányfő 2020-ban átad az utána következőknek?
Az emberek elégedettebbek lehetnének azzal, ahogyan országuk működik. Ugyancsak elégedettebbek lehetnének a gyakorlati családtámogatással, az életszínvonal emelkedésével, az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségével és minőségével. Jobban működnének a hivatalok is. Szlovákia büszke lehetne arra, hogy megbirkózott a működő állam létrehozásának feladatával, ahol valóban érvényesül a törvény előtti egyenlőség és ahol kényelmesen és biztonságban lehet élni.

Tudom, hogy kitér a kérdés elől, mégis felteszem. Hajlandó lenne Robert Ficoval kormányt alakítani? Közismert az a kijelentése, hogy ön és Miroslav Beblavý nem foglal helyet Fico kormányában.
Nem térek ki semmi elől, többször is elmondtam, hogy Fico úrral nem ülök egy kormányban. Egyúttal állandóan ismétlem, hogy számunkra az a fontos, mit kell tenni az emberekért, nem pedig az, hogy ki kivel és ki ellen kormányozzon. A piros és a zöld lapokat az emberek adják a politikusoknak, ne pedig a politikusok egymásnak.

Egyetért Bugár Bélával, a Most-Híd vezérével, aki a Smer kormányának alternatíváját a Most-Híd, a Sieť és a KDH választásokat követő együttműködésében látja?
Bugárt elismerem, mint tapasztalt és megfontolt politikust, emberként pedig őszintén szeretem. Egyúttal meggyőződésem, hogy Szlovákia előrelépésének legnagyobb esélye az új generáció térnyerése. A legjobb feltételekkel rendelkezünk, hogy a Smert ellensúlyozó erővé váljunk, s ha ez sikerül, Szlovákia teljes politikai rendszere átláthatóvá és működőképessé válik.

Élesedik a választásokat megelőző kampány. Milyen fegyverrel harcolnak és mit várnak politikai vetélytársaiktól?
Eperjesi eskünk arra kötelez bennünket, hogy csak a jó állam megteremtésére vonatkozó tervünkről és az új generációnak adott esélyről beszéljünk. Az olyan politikusokból, akik mindenkit támadnak és csak arra összpontosítanak, hogy ki kivel és ki ellen van, épp elegendő lesz jobb- és baloldalon is. Mi bízunk az emberekben, megvan a magukhoz való eszük.

Milyen forrásokból fedezik a kampányukat és politikai pártjuk tevékenységét? Ki felel ezért az önök pártjában?
Bankhitelből 1,8 millió euró értékben, tagsági díjakból és a polgároktól érkező kisebb ajándékokból. Az anyagi eszközökkel a Sieť titkára rendelkezik, hogy mi, többiek teljes erőbevetéssel összpontosíthassunk egy olyan állam megteremtésének tervére, melyben végre annak polgárai lesznek a legfontosabbak.

topky.sk nyomán nzs, Felvidék.ma