56450

A híd 120 éve történt megépítése alkalmából emlékülést tartottak Esztergomban, szeptember 28-án. Ennek a konferenciának a keretén belül került sor a megújított emléktábla avatására és megáldására párkányi hídfőnél.

Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkárhelyettese elmondta, meghajol mindazon mérnökök előtt, akik e csodálatos építményt 120 évvel ezelőtt megálmodták, megalkották, és először a húszas években, majd 2001-ben újjáépítették, helyreállították. Minden elismerést megérdemelnek azok, akik e híd múltját, kultúráját ápolják, hiszen több száz évet várt rá e térség. Volt is, van is mire büszkének lenni, hiszen a kecses Mária Valéria híd középső, 117 méteres nyílása akkoriban a legnagyobb volt a Dunán. A híd múltját korabeli rajzok, képek, filmek őrzik. Ezek összefoglalásából készült egy dokumentumfilm, amelyben látható volt egy korabeli kőtábla, amelyen ez állt: „Szent Kristóf példájára verj hidat, ne éket emberek, népek, ég és föld közé!”

Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere úgy fogalmazott, hogy ez a híd jóval túlmutat a maga fizikai valóságánál. Felelevenítette azt az időszakot, amikor a híd újjáépítése előtt az esztergomi oldalon egy torzó, a párkányi oldalon a csonka híd állt. Ebben a szomorú időszakban az itt élők mindig is bíztak abban, hogy ez a fizikai akadály a lelki köteléket, amely a Duna két partján élők között van, soha nem tudja megszüntetni. Abban a nehéz időszakban, amikor azt várták az emberek, hogy a híd újjáépüljön, segített Szent Kristóf példája. Aki nem más, mint a vándorok, az úton járók patrónusa, a hajósok és utasaik védőszentje. Ő az, aki ezer és ezer embernek segített a folyón átkelni. És az ezerszer megtett utat nagy nehézségek árán tudta újra megtenni, és amikor a túlsó partra ért, ott tudta meg, hogy a világ terheit vitte a vállán, hiszen Jézust vitte a vállán. Az ő példája legyen nekünk arra, hogy akik most már akadály nélkül ezen a hídon át tudunk menni , értékeljük és érezzük azt, hogy ki munkába, ki a barátaihoz áthaladva, milyen óriási dolog, hogy ezen a hídon átmehetünk. Ezt egyféle módon hálálhatjuk meg, hogy ha azt a keresztényi múltat , amely minden fejlődés útja, soha nem felejtjük el.

Szabó Jenő, Párkány város polgármestere, miután üdvözölte az egybegyűlteket, kifejtette, hogy az emléktábla leleplezése előtti konferencián tudatosította, hogy mennyi energiát fektettek sokan abba, hogy ez a híd felépülhessen akár 120 évvel ezelőtt, a húszas években, vagy 14 évvel ezelőtt. Kiemelte azt a gondolatot, amely a nap folyamán többször elhangzott, hogy lelki hidakat kell kialakítanunk azon túl, hogy utakat és hidakat építünk. Hiszi, hogy Szent Kristóf, az utazók védőszentjeként azt fogja szolgálni, hogy őrzi a hidat és az utazókat.

Romanek Etelka polgármester asszony és Szabó Jenő polgármester úr leleplezték az emléktáblát, amelyen szlovák és magyar nyelven a következő felirat áll: „Szent Kristóf példájára verj hidat, ne éket emberek, népek, ég és föld közé!”

Rajmund atya áldást mondott, és Szent Kristóf oltalmát kérte az erre utazókra. Ezek után Romanek Etelka, Esztergom polgármestere és Szabó Jenő, Párkány polgármestere megkoszorúzták az emléktáblát.

Hagyományos ceremónia következett, amelynek során egy koszorút, a két ország nemzeti színű, összefont szalagjával bedobták a Duna közepébe.

A nap záróműsoraként Pálmai Árpád zeneművész és társai adtak koncertet az esztergomi Vízivárosi templomban Zenei időutazás a középkori és reneszánsz Esztergomban címmel.

Nagy Dániel Csilla,Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56370,48202,42832,38010,37980″}
Az egybegyűltekBíró JózsefRomanek EtelkaSzabó JenőAz emléktábla leleplezése