Szakál

Szakál Gábor 1945. szeptember 23-án született az Ung-megyei Kisráskán. Református lelkész dinasztia sarjaként itt töltötte gyermekkorát, melyre mindig nagy örömmel és rajongással emlékszik vissza. Ahogy versében írja: „Ó,ti pompás gyermekévek/ bitricai kazlak,/ pengő kaszák, szelíd rendek/ üde szénaillat….”

Vele is úgy vagyok, hogy nem tudom, mióta ismerem. Csak valahogy hozzátartozik a városhoz, melyben évtizedek óta élek. Találkozunk az utcán, elbeszélgetünk és ez már emberemlékezet óta így van.
Az üde szénaillat azonban mára messze illant az egykori idillinek tűnő gyermekkorral együtt. Látszólag a béke gyermeke, a nagy világégés utáni korszak kéretlen tanúja. Ezt a „békét” azonban – kárunkra – mindenki elveszítette. Európa kettészakadt. Minket a demokráciáról papoló nyugat odadobott a kommunista rémuralomnak. Gábor a legsötétebb sztálini korszakban ismerkedik meg szülőfaluja iskolájában mindenekelőtt az azbukával, a kárpátaljai Vojtko György és Júlia tanító testvérpár gondos felügyelete mellett.
Később úttörő társaival áll őrt a „nagy” Sztálin temetése napján a képletes ravatalnál. A nyolcosztályos középiskolát már Vajánban végzi, abban az épületben, ahol most a református magyar középiskola működik. Középfokú tanulmányai befejezése, után szülei kívánságára a Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskolában folytatja tanulmányait, ahol az országos Puskin-szavalóversenyt nyer. Megálmodója, névadója majd főszerkesztője lesz az Acéltollnak, az iskola újságjának. Közben bátyjával Szakál Lászlóval és néhány társával megalakítja az Új Nemzedék ének- és táncegyüttest, valamint irodalmi színpadot.
Szakál Gábor
Gyerekkorától a zene vonzásában él. Ezért rövid kitérő után – szülei tudta nélkül -, a mérnöki Főiskoláról a pozsonyi Konzervatóriumba lép át, ahol az operaéneklés, a zeneszerzés és a vezénylés rejtelmeibe nyer alapos betekintést. Tanárai között meg kell említeni a kassai születésű Móry-Szakmáry Magdát, akinél az operaéneklés technikáját sajátította el, vagy Dr. Konrád Neumann zenetudóst, aki az 1968-as megszállás után Londonba távozott és a BBC zenei igazgatója lett. Végül, de nem utolsósorban a világhírű Otto Klemperer bécsi tanítványát, Kornel Schimplt, aki a zeneszerzés bonyolult módozataival ismertette meg érdekfeszítő előadásai keretében hallgatóit.

Pozsonyi diákévei alatt is aktívan részt vesz a magyar közösség életében. Zenét tanít a Duna utcai magyar gimnáziumban, szabadidejében elvállalja a CSEMADOK-központ zenei előadója tisztet és egyben tagja, sőt szólistája az Ifjú Szívek énekkarnak. Gyurcsó Istvánnal és Quittner Jánossal társalapítója és névadója a Szőttes táncegyüttesnek, elindítója a Tavaszi szél vizet áraszt… nagysikerű országos népdalversenynek és kultúrfelelőse a József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) elnökségének.
A Konzervatórium elvégzése után sikeresen felvételizik a kassai Állami Színház opera tagozatán, ahol az 1973-as évadtól egészen 2008-ig, tehát 35 évadon keresztül személyesíti meg az opera- ill. operett-irodalom legszebb hősszerelmes tenor szerepeit, mint például Rossini Alma Viva grófját, Verdi Alfrédját és Mantuai hercegét, Gounod Faustját, vagy Smetana Jeníkjét, Oskar Nedbal Boleslav Baranszkiját, Mozart Don Ottavióját, hogy csak a legnevesebb főszerepeket említsük.
Szakál Gábor könyvkeresztelője
Szakál Gábor forma szerint nyugdíjas éveit éli, de mindmáig tevékeny. 2000 szeptemberétől a kassai református gyülekezet kántora, közben verseket és főleg egyházpolitikai cikkeket közöl az egyházi és egyéb hazai magyar sajtóban.

Az elmúlt évben Üzenet a végekről c. magánkiadású verseinek és egyéb írásainak gyűjteményével lepett meg bennünket. A kötet immár harmadik kiadását érte meg. Közben ez év májusában megalapította a Dobos László Irodalmi Társaságot, amely a neves Kossuth-díjas író és közéleti személyiség szellemi hagyatékát lesz hivatott ápolni.

Mit is kívánhatunk Gábornak egyebet e kerek jubileum kapcsán, mint jó egészséget, vidám elmét és még további szellemi frissességben eltöltött aktív éveket magyar közösségünk megtartása és felemelkedése érdekében! Hetvenkedjél csak tovább, Isten áldása kísérjen!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”56597,53818,53257″}