56757

A Reviczky Társulás Irodalmi Szakosztálya rendezte meg október 9-én Léván azt az író-olvasó találkozót, ahol ezúttal a felvidéki kortárs irodalom két kiemelkedően jeles képviselőjét, N.Tóth Anikót és Németh Zoltánt látták vendégül.

Az író-olvasó találkozót Puksa Magdolna, az Irodalmi Szakosztály vezetője nyitotta meg. Köszöntötte a vendégeket, az érdeklődő közönséget, és részleteket olvasott fel N.Tóth Anikó, valamint Németh Zoltán műveiből.

Ezután N.Tóth Anikó mutatta be Németh Zoltán író, költő, irodalomtörténészt. Németh Zoltán Érsekújvárott született, pedagógus szülők gyermekeként. Édesanyja is próbálkozott gyermekkorában versírással, és otthon rengeteg verseskötetük volt. Édesapja ellenben nem szerette a verseket. Irodalomszeretete miatt könyvmolynak, betonfejnek nevezte fiát. Első versét 15 éves korában írta. Onnantól kezdve tudatosan képezte magát. Egyetemista volt, mikor egyik társa ellopta verseit, és beküldte az Irodalmi Szemléhez, ahol aztán meg is jelentek ezek a versek. 25 éves korától saját maga adja ki verseit. Eddig 19 verseskötete jelent meg. Jelenleg a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékén tanít. Tanulmányok, esszék, monográfiák és versek mind-mind megtalálhatók művei között. Jutalmazták Madách-díjjal, a Posonium Irodalmi Díj Fődíjával, Forbáth Imre-díjjal, József Attila-díjjal is.

Sajátos hangvételű versei életélményekből fakadnak. Utolsó négy verseskötete összefüggő, összetartozó versek összessége.

Németh Zoltánnak – költészete mellett – a legnagyobb érdeme, hogy újra felfedezte és megerősítette az elméleti és kritikai műfajokat, melyek a felvidéki irodalom leggyengébb láncszemei voltak a 90-es évekig. Ő indította el 2007-ben az ÚJ Szó Penge című kritikai rovatát. Foglalkoztatja az írói álnevek kérdése is. Egyik legutóbbi műve A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című monográfiája, amely 2013-ban jelent meg, és már rengeteg hivatkozás van erre a munkájára.

Németh Zoltán bemutatása után felcserélődtek a szerepek. N. Tóth Anikó élete és munkássága került bemutatásra Németh Zoltán segítségével.

N. Tóth Anikó, a Katedra-, Madách- és Talamon-díjas írónő Selmecbányán érettségizett, majd az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett tanári diplomát, és ugyanott doktorált is. 18 évig alapiskolában, középiskolában tanított, jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója.

1985 óta rendszeresen publikál novellákat, meséket, recenziókat, esszéket, tanulmányokat, interjúkat. Kedvenc műfaja a mese, mert a meseírás a történetírás archaikus formája. Mesekönyveinek tartalmát mind valódi, gyermekekkel együtt átélt élményből meríti. Egyperces meséit, Mesketéit a kezdő kis olvasók nagyon kedvelik.

Első meséskönyve 1994-ben Tamarindusz címmel jelent meg, 3000 példányszámban. Az illusztrációkat Németh Ilona készítette, és kiadót is ő keresett a könyvnek. Második mesekönyve az Alacindruska 1999-ben jelent meg , szintén Németh Ilona illusztrációival. Most tervezik a könyv újbóli kiadását. A Fényszilánkok című, 2005-ben írt regényéért Madách-díjat kapott.

A bemutatások után a két meghívott művész saját műveiből adott ízelítőt. N.Tóth Anikótól a Mencike belevág című novelláját hallhattuk, míg Németh Zoltán A házasságszédelgő című versét olvasta fel.

Az író-olvasó találkozó utolsó részében a közönség tehette fel kérdéseit.

Kosztolányi Dezső szavaival élve: “A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa.”

A Reviczky Társulás Irodalmi Szakosztálya jóvoltából az író és az olvasó egy nagyon jó hangulatú, személyes találkozón vehetett részt a Reviczky Házban. Köszönet érte valamennyi szervezőnek és résztvevőnek!

Kertész Csilla, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”53015,52272,51572,51527,43914″}
Puksa Magdolna megnyitójaDedikációNémeth Zoltán dedikál