56741

„Hisztek a csodákban?” – hangzott el a kérdés a tanév elején a somorjai Corvin Mátyás alapiskolában az 5. és 6. évfolyam hittanóráin. Különböző válaszok érkeztek a tanulóktól, de egyikük se értelmezte helyesen a csoda fogalmát, amelynek értelmezése egyébként sem olyan egyszerű és egyértelmű. A helyes, bibliai alapú értelmezést a diákok Somorjához közeli Bacsfa-Szentantalon próbálták megtalálni.

A Bibliában Jézus különböző csodatetteit olvashatjuk. Belőle megtudhatjuk, hogy mi volt Jézus célja a csodákkal, különösen a gyógyításokkal. Jézus elsősorban isteni küldetését akarta igazolni általuk, amint erre Ő maga is hivatkozott a Keresztelő által küldött tanítványok előtt. De ezzel együtt célja lehetett a hit és bizalom megjutalmazása, vagy a szegények megsegítése is.

Ennek fényében történt egy csoda az Észak-csallóközi szentantali ferences templomban. Jancsikovics Kelemen atya rendkívül jámbor szerzetes, 1715. június 19-én reggel már öt órakor a templomba jött, hogy a rendes napi elmélkedés előtt magánimádságait elmondja. Amint itt imádkozott, egyszerre rátekintett a képre, s úgy látta, hogy Szűz Mária szemeiből először víz, azután vér tör elő. A csodás dolgot csakhamar megtudta az egész környék, s egész nap tömegesen érkeztek az emberek a templomba, hogy saját szemeikkel győződjenek meg a hír valóságáról. Ettől az időtől kezdve minden évben tömegével zarándokol a nép Szentantalba, hogy a Kegykép előtt kérjenek a Boldogságos Szűztől bajaikban segítséget. Ez a nagy vonzerejű és sok lelki örömöt, boldogságot ajándékozó búcsújáróhely három évszázada áldása a vidéknek. A csallóközi ember mondása alapján: “Jó Szentantalba menni, mert ott olyan jó imádkozni, és könnyű gyónni”, mi is Istentől kegyelmeket kérni indultunk Szentantalra, meggyőződni a csodáról és megerősödve, boldogan térni haza.

„Október 9-én reggel fél nyolckor közel 50 fiatal zarándok gyülekezett az iskola előtt. Az időjárás a meteorológusok előrejelzései ellenére nekünk kedvezett, nem esett. Elindulhattunk a 6 km-re fekvő kegyhelyre a vízelvezető rendszer mellett. Az úton gyertyát gyújtottunk és a rózsafüzért imádkoztuk. Két órás menetelés után megérkeztünk Szentantalra, ahol László atya forró teával és rövid helytörténeti előadással várt minket. A tartalmas előadás előtt a tanulóknak lehetőségük volt még kiengesztelődni az Úrral a szentgyónásban. A lelki megtisztulás után szentmisére került sor. A somorjai káplán Dávid atya celebrálta a misét, aki velünk együtt teljesítette a távot. A mise után ereklyetiszteletre és a szentélyben egy közös fotózásra került sor a kegykép előtt.” – nyilatkozta Varjú Péter hitoktató, aki a somorjai Csemadok elnökségi tagja is egyben.

Búcsújárás teljesítette célját: a résztvevők közül mindannyian részesedhettek a CSODÁBAN – az egyéni megigazulásban, a lélek megtisztulásában. A gyerekek szíve megtelt fénnyel, örömmel és győzelmes reménnyel. Mindenki számára világossá vált, hogy Szűz Mária csodája a jó emberi kapcsolatokban, a szívek megnyitásában és tisztaságában rejlik.
További képek a zarándoklatról megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>

VP, MJ, Felvidék
{iarelatednews articleid=”56060,55785,54562,54542,54081″}