57007

Szinte futótűzként terjedt a hír a napokban, szóban, internetes portálokon és SMS-ben, hogy a párkányi Matica Slovenská október 28-án a Duna parton leteszi Ľudovit Štúr a szlovák nemzetébresztő leendő szobrának alapkövét.

Megvallom többünket sokkolt a hír. Az első gondolat persze az volt, hogy vajon mi köze van a szlovák nemzet 1848-as „hősének” ehhez a Duna bal partján fekvő csendes kis ősmagyar városhoz, amelynek még 1970-ben is a lakosság 71,2 % magyar nemzetiségű volt (ez az eredmény is már az épülő papírgyár tömeges északi bevándorlóknak köszönhető). Mert hogy 1948-ban az ősi magyar településeket a soviniszta áramlat önkényesen átnevezte. Így lett az addigi Párkány-Parkan Štúrovo, mely ugyancsak egy drasztikus, és szomorú cselekedet volt. Vajon az érintettek, ha éltek volna vállalták volna-e ezt az inkább megalázó cselekedetet? Mert hát mindegyiknek volt szülőhelye, s talán a megtiszteltetés az lett volna, ha ott tisztelegnek emlékük előtt (az utókornak is jobb útmutató lett volna a nemzeti önérzet erősítésére). Mert nem biztos, hogy település átnevezéssel kell tiszteletet nyilvánítani, főleg ha azok a falvak, kisvárosok már több évszázada léteztek.

A másik gondolatom az volt, hogy első szent királyunk szülőhelyén az esztergomi Bazilikával szemben, áll majd a Štúr-szobor, s a kimagasló szent hely mindenkor figyelmeztető jel lesz a majdani itt emlékező, ünneplő új szlovák nemzedéknek. Az itt évente ismétlődő augusztusi piros-fehér-zöldbe boruló égbolt mindig figyelmeztető és emlékeztető jel lesz nem (csak) Štúrnak, inkább azoknak, akik őt odahelyezték.

Mindenesetre ha a szobor talapzatát leteszik 2015.október 28-án (ráadásul az államosítás ünnepén), s majdan – gondolom rövidesen – a szobrot is felállítják, minden nap 16.30 perckor az Esztergomban Trianon emlékére megszólaló tárogató is (a Krasznahorka büszke vára dallammal) egy figyelmeztető jel lesz L. Štúrnak is, de az ott emlékező embereknek is (az alapkő letétel időpontjában is szólni fog).

S minthogy az ilyen nem helyén való cselekedet ellenreakciót szül, minden jóérzésű itt és a környéken élő magyarban rögtön a tiltakozás, a nemtetszés kinyilvánításának gondolata lobbant fel. Sokan mondják, nemcsak Párkányból, hogy jönnek és kifejezik nemtetszésüket, amit az itt élő szlovákoknak is tudomásul kell venniük. A provokatív jellegű és megindokolhatatlan helyszín természetes módon ezt váltja ki, az önérzetes e tájon élő ősi lakosokban, ill. leszármazottakban.

Az MKP már kiadott egy nagyon békés felhívást, de nem valószínű, hogy a szoborállítók ezt figyelembe veszik, mert a helyi önkormányzat döntését sem vették figyelembe, amely nem engedélyezte a város központjában a szobor felállítását. A Duna-part viszont nem a város területe.

Lehet történelmet ír újra ez a nemzet, vagy csak ily módon megalázza nemzeti nagyjait? Igaz Cirill és Metód szláv hittérítők a komáromi körforgalomba kerülő hatalmas szobránál már megalázóbbat nem lehet tenni. S attól e nemzet sem lett nagyobb, tiszteletre- sokkal inkább sajnálatra méltóbb. Majd az idő eldönti (vagy ki tudja mit hoz a történelem kereke), hogy ez a cselekedetük alábbvaló-e, mint itt lent a déli részen már úgy tűnik folyamatosan végeznek. Majdcsak lesznek ennek a nemzetnek okos ifjai, akik nem alázzák így meg ama kevés nemzetük nagyjait. A város központjában lévő Lenin szoborról sem gondoltuk volna mi, egykori ifjak, hogy egyszer eltűnik onnan…

A Magyar Közösség Pártja párkányi helyi szervezetének közleménye a szoborállítással kapcsolatban.:

A Magyar Közösség Pártja párkányi helyi szervezete tiltakozását fejezi ki a Matica Slovenská helyi szervezete által kezdeményezett, e hó 28-án délután 16 órára tervezett Štúr szobor alapkőletétele miatt. Egy ősi magyar városban, melyet a 20. század vérzivataros történelmi eseményei, de főleg elhibázott nagyhatalmi döntések mára vegyes, –de még mindig magyar többségű– várossá tettek, elhibázott, a lakosság többségével szembeni érzéketlen döntésnek tartjuk a szobor Párkányban való elhelyezését. Mitöbb, alattomos provokációnak tartjuk a Matica Slovenská részéről a szobor felállítását, s annak helyéül kiválasztott Duna-parti sétányt, ahol egymással fog farkasszemet nézni az egyik oldalon a magyar államiság bölcsőjének helyszíne az Esztergomi várdomb a Bazilikával, s a Duna túlpartján a nemzetébresztő Ľ. Štúr szobra.

Az MKP párkányi helyi szervezete tiszteletben tartja és tudomásul veszi a szlovák nemzet kiemelkedő történelmi személyiségeire való megemlékezést, melyekhez L. Štúr kétségtelenül hozzátartozik. Ezek az ünnepek, megemlékezések azonban nem szolgálhatnak, főleg a vegyes lakosságú területeken a helyi magyar és szlovák nemzetiségű lakosság békés egymás mellett élésének megzavarásához, uszító érzelmek felkorbácsolásához, a felül és alulrendeltség érzésének kiváltásához. Az MKP azon a véleményen van, hogy ne azt erősítsük,ami a két nemzetet megosztja, elválasztja, hanem keressük a jó példákat, melyek nemzeteinket összekötik. Így volt ez az ezredforduló után is, amikor magyar és szlovák összefogott, s EU-s támogatással nem csak szellemi hidakat, hanem mindannyiunkat szolgáló Mária-Valéria hidat is tudtunk (ujjá) építeni.

Az MKP párkányi helyi szervezete nyomatékosan felszólítja a Matica Slovenská párkányi helyi szervezetét, hogy L. Štúr szobrának Párkányban való felállításáról mondjon le, döntését értékelje át, hozzájárulva, s megerősítve ezzel a városunkban élő magyar és szlovák ajkú polgárok további békés együttélését.
Párkány, 2015. okt.23.

DE, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56145,51484″}