57190

Salt Lake Cityben október 27. és október 30. között szervezték meg a Családok IX. Világkongresszusát. Az 52 országból érkezett, több mint 3 ezer résztvevő hitet tett a hagyományos házasság és család, valamint a gyermekvállalást támogató kormányzati politikák mellett.

Stan Swim, a rendezvény levezető elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a természetes családra a társadalom az ígéretes jövő zálogaként tekint, ezért fontos támogatni és megvédeni azt. A kongresszuson több tucat előadás foglalkozott a hagyományos családmodell fenntartásának szükségességével, valamint a család intézményét fenyegető veszélyekkel. Több előadó is leszögezte, hogy a legnagyobb kihívást jelenleg a melegházasság engedélyezésének terjedése és az abortusz jelentik a család intézményére. A konferencián bemutatott statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a mélyen megélt hit erősíti a családokat és ösztönzi a felelős gyermekvállalást, de képes gátat emelni a szexuális devianciák terjedése ellen is.

„A találkozón a magyar civil szervezeteket a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) négyfős küldöttsége képviselte. A csoport tagja volt Mondics-Kurmay Lívia, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének küldötte és Márki László, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöke is, aki az Európai család – Múlt, Jelen, Jövő elnevezésű szekcióban tartott előadást a családok európai és magyar helyzetéről. A szakember előadásában kiemelte, hogy megfelelő családpolitikával megállítható a születési szám csökkenése, ahogyan az elmúlt években ez Magyarországon is megtörtént” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Unger Gyula, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének kommunikációs referense

Mint kifejtette, a kongresszuson megfogalmazódott egy összeurópai családkonferencia megszervezésének szükségessége. A rendezvény helyszínéül a többség Magyarországot javasolta, elismerve ezzel a magyar családpolitika elmúlt években elért eredményeit. A rendezvény helyszínének és időpontjának meghatározásáról hamarosan nemzetközi egyeztetés kezdődik.

A magyar küldöttséget vezető Mihálffy Andrea, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége nemzetközi projektjének koordinátora szerint a hagyományos családmodell elleni támadásokra kizárólag a családbarát erők nemzetközi összefogásával lehet hatékonyan válaszolni. A tét nagy: a hagyományos családmodell gyengülése általános erkölcsi- és értékválsághoz, társadalmi káoszhoz vezet. A szakember úgy látja, a most véget ért rendezvény is azt bizonyítja, a családbarát szervezetek egyre egységesebben tudnak fellépni a kihívásokkal szemben.

A Családok Világkongresszusát Allan Carlson alapította 1995-ben. A kezdeményezés célja egy olyan nemzetközi fórum létrehozása volt, amely szerte a világon támogatja és megerősíti a család intézményét. Ösztönzi országos, illetve nemzetközi hálózatok, kezdeményezések elindítását és népszerűsíti a természetes családot alapértéknek tekintő szemléletet. Jelmondata az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából származik: „A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelméhez.”

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét (KCSSZ) 18 magyarországi és határon túli egyesület alapította 2001-ben Csongrádon. Az alapítók célja a családbarát szemlélet kárpát-medencei és nemzetközi terjesztése, a házasság hagyományos intézményének védelme, a nemzeti öntudat és összetartozás erősítése, valamint a térségben működő családszervezetek, illetve az érdekeiket képviselő civil kezdeményezések együttműködésének megszervezése volt. A KCSSZ 2015-ben hozta létre a „Családvédelem az Európai Unióban és egyéb nemzetközi fórumokon” elnevezésű civil projektjét. Az új kezdeményezés támogatni kívánja a családbarát szemlélet érvényesülését az Európai Unió javaslattételi és döntéshozatali mechanizmusában, valamint egyéb nemzetközi fórumokon. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége folyamatosan bővül: eddig 73 felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és anyaországbeli tagszervezet csatlakozott a szervezethez.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”57070″}